Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1907

%,'tt o A BUDAPESTI DEÁKTÉRI ÁG. HITV. EVANG. TE STVÉ R E GYHÁZAK ELEMI NÉP- ÉS POLGÁRI ISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1907/1908. TANÉVRŐL. ír ---—^ X XIX. ÉVFOLYAM l BUDAPEST, 1908. lfj. Kellner Ernő könyvnyomdája 14022.

Next

/
Oldalképek
Tartalom