Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1882

38 43. Preiszier Ferencz 1874. Bp. rk. 52 44. Reich Géza 1875. Bp. móz. 53. 45. Schmückeit Ferencz 1872. Bp. kg.'54. tdm. kim. 55, 46. Schreyer Jenő 1875. Bp. móz. | 47. Schweitzer Alfréd 1875. Bp. rk. 56. 48. Sivirszky Antal 1873 Bp. ág. 57. 49. Stauber Alajos 1875. Bp. móz. 58. 50. Steinacker Harold 1875. Bp. ág. 59. 51. Szabó Ödön 1875. Bp. ág. 60. Szandtner Gyula 1875. Yisegrádág. Thomka László 1874.Folkusfalv. ág. Unger Aladár 1874. Bp. ág. Újhelyi Kálmán 1874. H.-M.-Vá­sárhely móz. Vahl Rezső 1875. Bp. ág. Vélsz Károly 1875. Arad ág. Wassermann Mór 1874. Bp móz. Weisz Mór 1875. Bp. móz. Wolf Armin 1875. Bp. móz. III. Knabeiiklassc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. 17. 18 19 20 21 22 23 24 25' 26' 87 • 28- 29­30. 3l • 32. 33. 34. 25. 36. 37­38­39. 40. 41. 42. 43 44 Abonyi Viktor 1874. Veszprém móz. 45. Áldási Imre 1875. Bp. móz. 46. Ám ár Gábor 1874. Bp. móz. 47. Bathó Lajos 1874. Komárom h h. 48. Burchard Pál 1873. Bp. ág. 49. Deutsch Gyula 1874. Bp. móz. 50. Deutsch Ottó 1874. Bp. ág. Diamant Adolf 1874. Bp. móz. 51. Dudás Kálmán 1873. Bp. h. h. ~ 52 Ehrenfeld Ottó 1874. Bp. móz. 53. Eitler Sándor 1873. Bp. ág. tdm. 54. Ernst Rezső 1874. Bp. moz. 55. Faber Károly 1874. Bp. ág. 56. Fabinyi János 1874. Bp. ág. 57. Falb Kriztóf 1873. Pozsony ág. tdm 58. Fink János 1873. Bp ág. tdm. 59. Freund Rezső 1874. Bp. móz. 60 Fröhlich János 1873. Bp. ág. tdm 61. Gabrielis Géza 1873. Bp, móz. 62. Goldberger Antal 1874. Bp. móz 63. Grolig István, 1873 Bp. rk. 64. Grünhut l.'ezsö 1874. Bp. móz. mt. 65. Grünstein Miksa 1874. Bp. móz. 66. Haggenmacher Oszkár 1874. Bp. hh. 67. Ilammerschlag Ernő 1874. Bp. móz.'őS. Hauer Henrik 1872. Bp. ág, tdm. 69. Hauser Vincze 1874. Bp. ág. tdm Hatsek Nándor 1874. Bp. móz. 70. Heuduska Gyula 1874 Bp. móz. 71. Herdliczka Áladár 1873. Eger ág. 72 Herdliczka Aurél 1874. Eger ág 73. Hertzka Alfred 1874. Bp. móz. 74. Hertzka Ignácz 1874, Bp. móz. 75. Hodosy Sándor 1874. Kis-Sáros rk. 76 Hollós Ödön 1874 Bp. móz. 77. Hrabovszky Kázmér 1872. Mohács 78. ágost. hitv. 79. Hudoba József 1873. Bp ág. tdm. 86. Jakab Ödön 1872. Bp. ág. tdm. Í80. Jeitteles Gyula 1874. Bp. móz. 81. Kann Sándor 1874. Bp. móz. 82. Keményffi Jenő 1874 Bp. móz. 83. Klein Heinrik 1S73. Bp. móz. 84. Knoblauch Aladár 1873 Szikszó 85. ágost. hitv. I Knuth Károly 1874. Bp. ág. Koch Károly 1873. Bp. ág. tdm Kováts István 1872. Sobor ág. tdm, Knntner Ármin 1873. Bécs r. k. Krausz Oszkár 1873. Bp. móz. Krumm Ernő 1,873. Bp.^ág. Lanzenberger Ágost 1873. Bp ág. tdm. Liszkay Gyula 1873. Lőcse ág. tdm. Lustig Sándor 1874. Bp. móz. Mautner Aladár 1874. Bp. móz. ^ Mellinger Árt,húr 1874. Bp. móz. Mézes Ede 1873. Bp. ág. Messinger Károly 1874. Bp. móz. Nagel Zsigmond 1873. Bp. móz. Németh Aladár 1874. Szegszárd m. Palovcsik József 1873. Bp. ág. tdm. Pflaumer Henrik 1874. Bp. ág. Pigler Lipót 1874 Bp. ág Plachy Jenő 1874. Bp. kg- Preisz Izidor 1873. Bp. móz. Reiner Oszkár 1875 Nádaska móz. Rosenberg Jenő 1874. Bp. móz. Rosenfeld Miksa 1874. Bp. móz. Rosenthal Rikárd 1873. 1873. Bp Rumpelles János 1874. Bp. ág. Sebeiken Ferencz 1874. Bp ág. t dm. Schlichter !■ irnon 1874. Bp. móz. Schranz János 1874 Bp ág. tdm. Schulhof Leó 1874. Bp. móz. Schwicker Rikárd 1874. Bp. r. k. Suberka Gyula 1871. Bp. ág. Stein Árthur 1874. Bp. móz. Stern Sándor 1874. Bp. móz Szabó Jenő 1874. Bp. ág. Szalatsy Rezső 1874 Bp. h. h. Szivacsek Nándor 1872. Bp, ág. tdm. Szentgyörgyi Ernő 1874. Bp. hh,mt. Szontagh Emil 3875. Bp. ág. Thaly Gábor 1874 Bp h. li. Torday Árpád 1874. Bp. h. h- Unger Oszkár 1873. Bp. ág. Widder Bódog 1874. Arad móz. Winterberg Rezső 1874. Debreczen móz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom