Evangélikus Gimnázium, Budapest, 1924

23 versennyel kapcsolatban tanítványaink előadták Lessing Philotas című drámáját Dán György VIII. o. tanuló fordításában. Az elő­adásból a fentemlített célra 3.000,000 K folyt be. Ezen előadással kapcsolatban hálás köszönetünket kell ki­fejeznünk Misura Mihály úrnák a színpad felszereléséért, Törzs Jenő úrnak a jelmezek megszerzéséért, Mikolik Kálmán úrnak a függöny kölcsönadásáért, végül Spitz Endre úrnak a felszerelés kiegészítéséért. Az Ifjúsági Gyámegylet vallásos munkásságát Bereczky Sándor irányította, ez az egyesület április 4-én tartott vallásos estélyt s ez alkalommal Bereczky Sándor előadást tartott Luther egyházi énekeiről, Dr Remport Elek pedig saját költeményeit olvasta fel. Cserkészcsapatunk az idén is szép munkát végzett. Parancsnoka Dr Riesz Henrik cserkésztiszt, az Országos Központi Becsületbíró­ság rendes tagja. Állandó kirándulásain és kisebb ünnepségein kívül résztvett az „Ichthys“-csapátok pünkösdi táborában, ahol (Gödöllő és Aszód között) több mint 600 protestáns cserkész gyűlt össze, hogy lelkileg épüljenek és testi ügyességeiket össze­mérjék. E küzdelemben csapatunk a 15. Bethlen Gábor-csapattal holtversenyben első lett. 1924. évi táborunk Alsókékeden, Melczer Lilla bárónő birtokán volt, aki ezúton is fogadja legmelegebb köszönetünket szíves támogatásáért. Táborozásunk idején — július 21-én — cserkészeink, a 221. Anonymus-csapattal együtt, Felsőkékeden eloltottak egy égő házat, amivel a falut a további kártól és rette­géstől megmentették. Az idei nagytáborunk Márialiget mellett (a Lajtánál) lesz, Albrecht kir. herceg Őfensége birtokán, aki nemcsak a legnagyobb készséggel teljesítette kéréseinket, hanem tetemes anyagi támogatást is biztosított, ami táborunk megszervezését' igen megkönnyíti. Fogadja nagylelkűségéért hálás köszönetünket. Tanári Testületünk néhány tagja a Fasori Evangélikus Luther Szövetség szerda esti összejövetelein tartott ismeretterjesztő elő­adásokat és pedig Dr Bogsch Sándor 2, Dr Böhm Dezső 2, Dr Kubacska András 4, Dr Kiss László 1, Mikola Sándor 1, Dr Remport Elek 2, Renner János 1, Dr Hittrich Ödön 2 előadást. Tanulmányi tekintetben növendékeink ismeretekben eléggé gyarapodtak. A kitűzött tananyagot iparkodtunk elvégezni s ismét­lésekkel, szemléltetésekkel, gyakorlatokkal erősítettük a tanulók tudását. Tanításunk zavartalanul folyt, eltekintve .attól, hogy az ősszel alsó osztályaink az influenza miatt egy-egy hétre be voltak zárva. A tanulmányi versenyek eddigi eredményei is arra mutatnak, hogy tanítványaink elég ismerettel bírnak, azonban tudjuk és érezzük, hogy hol vannak hiányok, hibák és rajta leszünk, hogy ezeken tőlünk telhetőleg segítsünk, hogy iskolánk teljesen meg­feleljen annak a célnak, melyet követnie kell, hogy hazafias és vallásos ifjúságot és evangélikus egyházunknak megbízható táma­szokat neveljen. Fegyelmi tekintetben nincs okunk nagyobb

Next

/
Oldalképek
Tartalom