Kegyes Tanítórendiek főgimnázuma, Budapest, 1920

Tananyag - A tanulók névsora

12 Elégségesek: Bartovics Ernő, Clauser Mihály, Darányi Ferenc, Farkas Elek, Gogo- lák János, Gödölle Rudolf, Hajdú Rezső, Hanser József, Igaly Kálmán, Jancsó Lajos, Kappéter Géza, Kelemeny Lóránt, Marczel István, Mátai Elek, Német-Kronperger György, Orovecz Béla, Pálffy Andor, Popelka Rezső, Potzmann Mátyás, Rauscher Géza, Stefka Tibor, Suppan Endre, Szabó Zoltán, Turner Tibor. Egyből elégtelen: Elek Imre, Ferkai Lóránt, Héber István, Révay Zoltán. Kettőből elégtelen: Ferkai Vilmos. " Többől elégtelen: Halmay István, Riegler György, Rosner Géza, Sztareczky Zoltán. Magántanulásra tért: Modrovits Imre (elégtelen), Oppler István. Betegség miatt osztályozatlan maradt: Ahsbhas Miklós. Kimaradlak: Berczely György, Fábry Sándor, br. Fiáth Pál, Kund Jenő, Oláh Dezső, Pohl Károly, Tolnay Lőrinc, Winkler Lajos. Magántanulók: Laban Károly (jeles), Nánássy Gyula (elégs.), Pillér Antal (jó), Seitovszky Tibor (jeles), gr. Teleky József (jeles)-. Összesen: 71. I. B) osztály. Jelesek: Balthazár Géza, Farkas Pál, Hesz László, Keszthetyi István, Pásztory Tibor, Szabó Ferenc ref., Vantsó József. Jók: Bartók Péter, Domanovszky György ág. h. ev. önk. ism., Ferenczi Pál, Halmay Zoltán, Ilosvay Endre, Kovács Lajos, Meszner Tivadar, Olinkievicz Sándor, Péteri László, Soós István ref., Steinbauer István, Szele György, Zachár Antal. Elégségesek: Apor László, Bencsáth Henrik, Blaske Gábor, Buzáth Barnabás ism., Cernicky Ottó, gróf Dessewffy Gyula, Elbogen Szigfrid, Ernyei László, Fuchs Tibor, Garay István, Gerencsér Sándor, Jeney Zolíán ref., Kovács János, Macsuha Iván*ág. h. ev., Margittai István, Marinovich Sándor, Mühlbeck Károly, Radocza Kálmán, Rerricb Ervin, Schön József, Spett Ferenc, Szilner Emil, Tandlmár Lipót, Tóth Béla, Uíry Máté Ferenc, Walter Tibor, Zerkowitz István, Zsoldos László. Egyből elégtelen: Haintz György,.Ratatics Ferenc, Salamon Zsigmond. Kettőből elégtelen: Láng Ákos, Vaday Lóránt. Többől elégtelen: Häring Ferenc, Oláh László, br. Staudach Alfonz, Tarnóczi Imre ref., Vas István. Magántanulásra tért: Csermely Károly (vizsgálatlan). Kimaradt: Egán Győző, Hosszú István, Saly Iván, Sey Andor ref., Ulits I*őrinc, Zay György. Meghalt: Feik Lóránt. Magántanulók: Babos János ref. ism. (elégs.), Csepreghy Péter (jó), Gajdátsy Ödön (elégs.), Károlyi József (elégs.), Kotrisz Zoltán (elégs.), Máté Géza (elégs.), gróf Nádasdy Pál (elégt.), Öesterreicher József (jó), gróf Szapáry László (jó), gróf Szapáry Márianna (jó), Takács Arisztid (jeles), Zambelly Béla (elégi.). Összesen: 78. 11. A) osztály. Jelesek: Bandi Gyula, Emhő László, Húber Miklós, Kovács Pál, Liber Endre, Lukács Ernő izr., Zerkowitz Ferenc. Jók: Bérezel Tibor, Cseley Rezső, Degré Alajos, Ehrlich Brúnó, Faber Fülöp ev., Kleiner Endre, Mayer Károly, Schwarzer Miklós, Szemenyei János, Szitás László, Szüsz György, Varró István, Weisz József. Elégségesek: Gyurkovich Zoltán, Hofhauser Tamás, Kerese Tibor, Kégl László, Kriegler Pál ref., Liptófalvy Lajos, Lőwengard Guidó, Mautner András ev., Meszter László, Nagy Iván, Peller János, Pintér Béla, Rádi Győző, Rossa Ernő, Simonyi Endre, Sólyom András, Spannberger Kálmán, Stefka Jenő, Tóth Aurél ref. Egyből elégtelen: Brückner Ernő, Schäffer János, Szabó Dénes. Kettőből elégtelen: Bertalanffy Valér ism., Hökkön Sándor. Többől elégtelen: Czvierzsina Sándor, Páll Andor, Sipos Dezső. Kimaradtak: Braun Rudolf, Hampel Géza, Rigó Csaba, Rosengart Béla ism., Váradi Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom