Kegyes Tanítórendiek főgimnázuma, Budapest, 1919

Az ifjúság névsora

8 13. Az Egy. Bp. F. Tp. igazgatósága egyik tagjának 200 K adomá­nyát Duronelly László III. A. o. t. 14. Dr. Krémer Mihály úr 200 K ad.-l Vanyó Aladár V. A., Turner Ferenc V. A. o. t. (100—100). 15. Lovrich Istvánná úrnő 305 K ad.-t Bogdán Pál V. A., (150), Sovány Hudi József V. A. o. t. (155). 16. Rüster Béla úr újabb 200 K adományát Szalay Miklós VII. B., Fritz László VII. B., Hajnal Lajos IV. A., Borsitzky Iván IV. A. o. t. (50—50). 17. Dr. Fuchs Károly úr 200 K ad.-t Kajári Tóth István IV. B., Filszeker Zsigmond IV. B, Keserű József IV. B, Pitlik Gyula IV. B. o. t. (50—50). 18. Özv. Dolinay Antalné 100 K ad.-t Szmrtnik István VIII. o. t. 19. Wukassinovits János úr könyvadományát kapta Vas József III. B. o. t. C] A Segítő Egyesület ez évben szegénysorsú tanulókat összesen 5740 K segélyben részesített. D] Ruliasegély. Az amerikai akció 143 tanulót részesített ruha- és cipősegélyben, a hollandiai pedig 50-et cipősegélyben. V. Az ifjúság névsora. I. A) osztály. Jelesek: Emhő László, Huber Miklós, Kovács Pál, Liber Endre, Lukács Ernő izr. Jók: Cseley Rezső, Degré Alajos, Mautner András ág. ev., Mayer Károly, Szemenyei János, Szitás László, Szűsz György, Weisz József. Elégségesek: Bérezel Tibor, Ehrlich Brúnó, Faber Fülöp ág. ev., Gráfl József, Gyurkovich Zoltán, Hofhauser Tamás, Hökkön Sándor, Kerese Tibor, Kégl László, Kleiner Endre, Kriegler Pál ref., Liptófalvi Lajos, Lő- wengard Guidó, Meszter László, Nagy Iván, Peller János, Pintér Béla, Rádi Győző, Rigó Csaba, Rossa Ernő, Schwarzer Miklós, Sólyom András, Stefka Jenő, Váradj Lajos, Zerkowitz Ferenc. 1- ből elégt.: Brückner Ernő, Hampel Géza, Spannberger Kálmán, Szabó Dénes. 2- ből elégt.: Eckrich Antal, Oravetz Béla, Popelka Rezső. Többől elégt.: Csere István, Élő Andor, Élő FerencfFalli Tivadar, Krén Rudolf. Kimaradtak: Gödölle Rudolf, Gyorgyovich Kornél, Jármay István ág. ev., Kelemeny Lóránt Gábor, Pallay Tibor, Pászthy Zsolt, Schaub Ferenc. Schindele Ödön, Szentiványi Jenő, Tánczos Miklós, Untener Jenő. Magántanulók : Bisztriczky Tibor (elégs.), Braun Rudolf (elégs.), Fábián József (elgt.), Horváth Ferenc (elégs.), Huszár Károly (jó), Majoros János (elégs.), Máday István (jeles), Serák Ferenc (elégs.), gróf Széchenyi Márton (jó), Szénásy Alán (jeles), Tóth Aurél ref. (jeles), Zsuffa Miklós (elégs.). Vizsgálatlanok: Benedek Béla, Labán Károly. Összesen: 75. 1. B) osztály. Jelesek: Koós Ödön ág. h. ev., Przyborski Tibor, Somogyi Kornél, Spelt Elek, Szotyori Nagy Károly. Jók: Baligovics Géza, Jellenz Nándor, Láng Lajos, Lipthay István br., Löífler János, Sömjén János, Tétry Imre, Török Imre. Elégségesek: Básthy István, Birkás Géza, Biró János, Bujtás György, Czeiner Géza, Dömötör Sándor ref., Eltér Kornél, Ghimessy László,

Next

/
Oldalképek
Tartalom