Szent Szív szerzetesnők VIII. kerületi katolikus leánygimnáziuma, Budapest, 1920

.-i-W A szent-szív szerzetesnők BUDAPESTI VIII. KERÜLETI ' I 'S KATH. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK (SOPHIANUM) V l B ÉRTESÍTŐJE. 373/76 1920—1921. KÖZZÉTETTE: Dr. FALLENBUCHL FERENC KATH. LEÁNYGIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1921. STEPHANEUM NYOMDA R. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom