II. kerületi érseki katolikus főgimnázium és Rákóczi-kollégium fiúnevelő-intézet, Budapest, 1914

A BUDAPESTI II. KÉR. ÉRSEKI KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS RÁKÓCZLKOLLÉGIUM FIÚNEVELŐ-INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1914-15. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: SIMON KÁROLY H. IGAZGATÓ. BUDAPEST, II., HELTAI-FERENCVUTCA 37. TELEFON 125-16. BUDAPEST, 1914 »ÉLET« IRODALMI ÉS NyOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I., FEHÉRVÁRIÉIT 15c SZ. Kiadja a budapesti II. kerületi érseki katholikus főgimnázium.

Next

/
Oldalképek
Tartalom