VIII. kerületi magy. kir. állami Zrínyi Miklós gimnázium, Budapest, 1911

A BUDAPESTI Vili. KERÜLETI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM TIZENHETEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912-ik ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI DR LÉTMÁNYI NÁNDOR, FÖGIMN. IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1912. FRITZ ÁRMIN KÖNYVNYOMDÁJA, NAP-UTCA 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom