Bizalmas Értesítések 1939. augusztus

1939-08-01 [1504]

-o~ if/:.'ío Hága, június 30, Az Algemeen Handelsbrad londoni tudósítójának jelentése szerint londoni hivatalos körökben nyugtalankodnak esetleges danzigi puccs miatt, azonban azt sem tartják' kizártnak, hogy Németország, ismert taktikája szerint, nem Danzig, hanem például Magyarország ellen indit akciót, amely mint gabonatár vonzóerővelfíúr , A lap londoni tu­dósítója szerint Londonban ismeretes, hogy a magyarok nyugtalankodnak, hogy egy napon protektorátussá lehetnek. Magyarország nem élvezi egyet­len állam szavatosságát sem és bár nem kivánna német inváziót, tevés esélye van, hogy eredményesen szembehelyezkedjék vele. /MTI/ Pp Pj/Áf/Mo D a n z i g, június 30./Lengyel Távirati Iroda./ A danzigi utcakon már egyenruhában' sétálnak az önkéntes csapatok tagjai "Heimwehr" feliratú kárszalaggal./MTI/ Pp Pj/Áf/Mo D a n z i g, június 30./Lengyel Távirati Iroda./ A géükocsi-klubok tagjait felhívták, hogy gépkocsijaikat jelentsék be ellenőrzés céljából./MTl/ Pp Pj/.-f/Mo Danzig, iunius 30; /kengyel Távirati Iroda./ Az angol munkáspárt képviselofcüldöttéége Danzigba érkezett, /MTI/ Pp Pj/Áf/Mo Varsó, június 30./Lengyel Távirati Iroda./ t A wolsztyni kerületben fekvő Wioska községben június 26-án kényszerleszállást végzett egy német katonai repülőgép. A gép pilótái •azért szálltak le lengyel földön, mert az ^rányt eltévesztették és el­fogyott a benzinjük, 2 közigazgatási hatóságok a rendőrséggel együtt, őrizetbe vették a pilótákat, a fíóftot pedig~junius 28.-án visszaszolgál­tatták a német hatóságoknak. /MTI/ Pp ÉJJ/Áí/Mo Danzig, június 30./'* :--yel Távirati Iroda./, A katonai szállítmányok és á' hadiaynagok szállítása első­sorban tengeri uton folyik tovább. A hadianyagot a schichaui hajógyár­ból a danzigi rendőrség csónakjain éjjel szállítják Danzigba./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom