Bizalmas Értesítések 1936. július-december

1936-09-02 [1489]

_, , _— r — Bellin, E.Septemberi/DNB/ Aus Budapest wird gémeidefe_: Ministerpraesident Gomba zichtete Dienstag sui den^fraesi­denten des Abgeordnetenhauaes einen Brief, in denvei unter Hinweis darauí, dass die Partéién des Parlaments, so auch die Regierungspartei, die <Janl~ reformfrage als aktuell ansehen, eine b es prechung der Partéién uber diese Prage als notwendig bezeichnet* Ha die grundliche und gewissenhafte Be­ratung des '/íahliechtflpiablems laengere Zeit in Anspruch nehme,anderer-» seits rechtZeítig befieikatelligt werden solle. sei er, der Minis terprae­sident, damit einverstandon, dass die Pailamentajaiteien^hia Stellung ­nahme zum Wahlrecht in einer Konforonz der Partéién crittfi okolni Die ül ­angriffnahmo dieser Bosprachungen soll nach dem Zuöammentritt des. Abg,e ­ordnetonhauses orfolgen. - .- * ' • * W Ku/feu - * * B e r 1 i n, 2. Aus Budapest wird déri.DNB gémeidet 1 . -i i ?u einer Meldung der Agence Sud*Böt, die üngarische Begierung habé beschlossen. die kilitaerklauseln des Vertrages voh Trianon demnachst zu kUndigen, wird an hiesiger zustaendiger Stelle erklaert,dass es sich um eme Erfmdung ohne jede Grundlage handel tí/leadt a IX.2.-án reggel 7kor/ '-]••:. w * u 4 • M Paris, szeptember 1. * U/>\Pá A Havas-irodának jelentik Budapes trcl:Ugy vé lak ed vén; hogy a választó­refoim szükséges, Gömbös miíiisizterelnök arra kérte a képviselőház elnökét, hívja össze valamennyi pártot^ kogy EaPjtsék ki nézeteiket e^kérdésrol. Az értekezletnek nyomban'a képviselőház tanác skoz ásá nak u.ira fel vétele után kellene összeülnie. A választói reformon kivül az értekezletnek a kormányzói jogkör esetleges kiterjesztését és a felsőházi reformot is tárgyalnia kellene. A * örményt ezen az érte­kezleten a minisztertanács'alelnöke,a belügyminiszter és igazságügy­miniszter képviselnék./m./ 6 6 sy­P á r i s , szeptember 2 /Magyar Távirati Iroda A laook beszámolnak Gömbös miniszterelnök ujabb ' beters' a­bau a agáról. A Petit Pa i-isién budapesti tudósi tója röviden ismerteti a _ miniszte_elnök/a képvioeljháh elnökéhez intézett üzenetét, "A tudó­si to* szerint /nek / egyes körökben ugy vélik, hogy Bömbös e venggti a talajt koaliciós kormány szamára, A SzajÉDn

Next

/
Oldalképek
Tartalom