Bizalmas Értesítések 1936. július-december

1936-07-01 [1489]

B o 1 g r á d , július 1. /Német Távirati Iroda/ A Pravda élesen támadja Scnuschnigg osztrák szövetségi kan­cellárt azcrt. móri nem volt hajlandó Genfbe menni, hogy ott tárgyaljon az ausztriai helyzetről. Ma már nem titok - iiia a lap J hogy a Schuach­nigg-kormány komolyan foglalkozik a restauráció gondolatavai, de nem kétséges az sem, hogy a kisantant a becsi restaurációt teljes határo­zottsággal megakadályozná. Becsben ismét a tűzzel játszanak. /MTI/ W Cs/Ré Belgrád, iulius 1. /Avala/ 4lánfr ma^.díiá ?­genfi Wi^Ja szerint - . népszövetségi körökben elénk megbeszélés, tárgya a kisantant erélyes magatartása a becsi Ji^ ta n!íi raC10 ?i5i 0 ^ szüretekk ?^?, zemb ^* Nyilvánvaló, hogy a kisantant­államok egyáltalában nem szándékoznak a legcsekélyebb engedményt sem" tenni aHabsburg-kerdesben. Schuschnigg állandóan vi/Szfe ál ja a helyze­Í*JA fekszik .. előkészíteni a Habsburg^restauráciSt, ?5pn íJÍft 1 ^ 1 ^?^ 1 ^ 1 ^^' ho ® az.iljen kisérlltékért Ausztria p??Loi 6 n £5-^ ?5 et S? tt ^ rics í> árisl Jugoszláv követ Genfben­Blunmal, Deibosszal és Ed ennél folytatott megbeszélései során ismer­tette Jugoszlávia álláspontját, amelyet Báris és London egyaránt a legteljesebb megértéssel fogadott, , , Igazuk van • azoknak, akik azt állítják, hogt Bécs azzal szórakozik, hogyjats:zik a tűzzel."A kisantant azonban minden erejével megvédi a bekét e s ^ biztonságot, mert tiszteletben tartja a nemzetközi szerződések rendelkezéseit. /MÍl/ rr Tő/Tó

Next

/
Oldalképek
Tartalom