Bizalmas Értesítések 1934. január-június

1934-02-05 [1481]

§ D e b r e e é n t február 5. Dr. Györki Imre, Debrecen város egyiK országgyűlési képviselője, vasárra p délután három órai kezdettel beszámoló népgyűlést rendezett Debrecenben az Aranybikában. Dr. Györki Imre beszédében gróf Bethlen István debreceni beszédével polemizált és azt han­goztatta, ^hogy Bethlennek nincs joga a gazdasági kérdésekről beszélnij mert mindon baj, ami bekövetkezett, elsősorban Bethlen István tízéves kormányzá­sának az eredménye. Györki után BUchler József, Malasits Géza, Kéthly Ama, Propper Sándor és Reisinger Ferenc országgyü&ési képviselők beszéltek még. Malasits, Reisinger és Propper beszédét több heves közbekiáltás és ellent­mondás zavarta íueg" a terembe jutott horogkeresztesek részéről. A közbeszó­lókar a rendezőség azonnal eltávolította, úgyhogy rendőri beavatkozásra nem is került sor. A hoiogkeresztes^k ugyanakkor az utoán röpcédulákat oszto­1 gattak, amelyekfen arra szólították fel a választókat, hogy na j elen jenek ut g a szociáldemokraták gyűlésén. /MTI/ Vá/Vá 4.; 40- § Newyork, február 5. /Magyar Távirati Iroda/ A Newycrk Times küiöncikkben foglalkozik a magyar politikai helyzettel és ... ^ _ közli azt a szikratáviratot, amelyet Gömbös magyar minisz­M , terelnek tegnap küldött Székely Izsónak, az Amerikai Magyar Bépszava „ A táviratban a miniszterelnök kijelenti, hogy nem rokonszenvezi? a magyar nemzeti szocialisták mozgalmával. A magyar kormány annden körül­mények között megvédi mindenki életét és tulajdonát és biztosítja, hogy min denki akadálytalanul folytathatja polgári tevékenységét, tekintet- nélkül arra ; hogy melyik osztályhoz tartozik. A táviratban a miniszterelnök meg­erősíti, nogy a magyar nemzeti szocialisták tevékenységére, a vallási tű­, relmetlenségra és a diákzavargásokra vonatkozó hirek alaptalanok; Magyarországon teljes a rend és a nyugalom és a politikai pár­tok" a törvény keretei között működnek. A lap szerkesztői megjegyzést füz ehhez a távirathoz, a­melyet ugy magyaráz, hogy a magyar miniszterelnök ,kész lesújtani egy­forma eltökéltséggel mind a baloldali, mind a jobboldali szélsőséges ele" mekrt? Té/Sz

Next

/
Oldalképek
Tartalom