Evangélikus főgimnázium, Besztercebánya, 1913

42 László 20 f, Vesel Milán 20 f, Vesel Mirkó 20 f, Kohót J. 30 f, Sefrankó Lajos 30 f, Koritsánszky Oszkár 30 f, Nemann Géza 30 f, Izák János 10 f, Letrik János 20 f, Ráner Jenő 40 f, Sterba Géza 1 K, Schmidt István 50 f, Sóltz Gábor 1 K, Szeleczky Sándor 60 f, Derék Béla 20 f, Chorváth Cyrill 40 f, Kvorka Milán 40 f, Balló János 29 f, Duchony József 20 f, Dulla Máté 20 f, Kubin András 20 f, Ponicsan János 60 f, Koncsek János 20 f, Czambel Emil 20 f, Philadelphy Emil 20 f, Paulinyi János 20 f, Drakó Vilmos 20 f, Krcsméry Miklós 1 K, Rusznyák J. 30 f, Horánszky Adolf 20 f, Dobrota János 10 f, Stollmann László 10 f, Sávol András 20 f, Maszny Lajos 10 f, Messa Elemér 20 f, Síkúra János 40 f, Dvorszky János 30 f, Waloczky J. 20 f, Vesel Iván 20 f, Deckmann Dániel 10 f, Jerem Aurél 20 f, Gruszmann János 10 f, Svihra János 20 f, Szilárd Gyula 30 f, Danszkay Péter 20 f, Klimo László 20 f, Adámy Rezső 50 f, Franyó Béla 10 f, Majling Ede 10 f, Ambrósz Béla 40 f, Bellus Emil 60 f, Rusznyák Gyula 30 f, Czibula Szaniszló 10 f, Flittner Károly 1 K, Hugyecz Pál 40 f, Javornik János 30 f, Jeszenszky Ferenc 10 f, Jurányi Kálmán 30 f, Kirchner Jenő 60 f, Kiss Emil 10 f, Kovács János 20 f, Löffler Gyula 30 f, Lupták János 30 f, Markó Károly 28 f, Miinárik Pál 40 f, Nemann Béla 50 f, Novák Sámuel 30 f, Papp István 30 f, Reinhardt János 30 f, Schiffer László 1 K, Szlávik Iván 40 f, Szabadi Béla 20 f, Szomora János 30 f, Burger Jenő 40 f, Klimo Jenő 40 f, Kónya István 16 f, Martinkovics József 20 f, Szomora Sándor 50 f, Bruoth Dezső 50 f, Bruoth Gyula 50 f, Klimo Vilmos 50 f, Brecska István 50 f, Hilmer Iván 1 K, Horenitzky Sámuel 50 f, Rolkó Vladimir 30 f, Vida Mariska 1 K, Einzig Margit 1 K, Rosenauer Miklós és György 2 K, Zajacz Milos 1 K, Lichner János 1 K, Furgyik Károly 1 K, Hugyecz J. 1 K, Csajka Dusán 1 K, Brecska Róbert 50 f, Paulinyi Oszkár 1 K, Czibula József 60 f, Schmidt László 50 f, Aluministák 44 f, IV. osztály külön 5 K 10 fillér. Ezen szives támogatásoknak köszönhető, hogy a segélyalap a lefolyt tanévben 63 tanulót láthatott el részint egészben, részint részben tankönyvekkel. 374 drb. tankönyvet adtunk ki használatra, amelyeknek összértéke a kötésen kívül 696 60 korona. Használati

Next

/
Oldalképek
Tartalom