Békési Élet, 1977 (12. évfolyam)

1977 / 1. szám - REPERTÓRIUM

Nagy Sándor országos csúcsa. = M. Hírlap, febr. 24. 12.1. Gyula. Úszósport. 494. ANTALFFY Gyula Új tájvédelmi körzeteink. = M. Nemzet, febr. 27. 7.1. Tájvédelmi körzetté nyilvánították a Dévavá­nya-Ecsegfalva között elterülő szikes legelőt. Rendeltetése: A sajátos pusztai tájkép meg­őrzése. 495. DÉR Ferenc Nem az óra mutatja az időt. = Szabad Föld. 9. sz. 3. 1. Endrőd mai életére vonatkozó adatok. 496. PAPP Kornélia Kié lesz a békéscsabai stadion tornaterme? = Népsport, febr. 29. 5.1. MÁRCIUS 497. HERNÁDI Gyula SZEOL-Békéscsaba 0:2 (0:2) = Népsport, márc. 4. 3.1. 498. GYULAI György Újkígyós, Aranykalász Tsz. Zárszámadás - tervkészítés. = M. Mezőgazdaság. 8. sz. 9.1. Fényképekkel. 499. [SUHA Andor] [suha] Mosoly és türelem... Rangja: kulturos. = Hétfői Hírek. 10. sz. 6. 1. Riport Bányai Magdolnáról, a gyulai SZOT­üdülő kultúrfelelőséről. Fényképpel. 500. RÓTA Pál Békés megyei helyzetkép. = Köznevelés. 10. sz. 23-24. 1. Tájékoztató Békés megye 14 és 50 év között lévő lakosságának iskolázottságáról, a felnőtt­oktatás tervezéséről. 501. FEUER Mária Szokolay Sándor: Amit nem pótolhat a tech­nika. = Élet és írod. 10. sz. 13. 1. Forrásértékű interjú, amely Békés megyei ada­tok nélkül is vall Szokolay Sándor tarhosi zenei neveltetéséről. 502. MÉSZÁROS Sándor Noroc. Méhkerék. = Szabad Föld. 10. sz. 14.1. Fényképpel. 503. LAKAT T[amás] Károly Békéscsaba-Csepel 2:1 (1:0) = Népsport, márc. 7. 2.1. 504. BAJOR NAGY Ernő - UHRIN Edit Falunk múzeuma. Szlovák tájház. = Szabad Föld. 11. sz. 11.1. (írjunk együtt újságot) Békéscsaba 505. SUHA Andor Gondolatok a nyomdában. így „metszik" a betűt Hess András utódai. = Hétfői Hírek. 11. sz. [3.]. 1. Adatok a gyomai Kner Nyomdáról. 506. MÁRVÁNYI S. György A cigányság történelmi önvizsgálata. = Élet és írod. 11. sz. 8.1. A Komárom megyei Új Forrás című antológia legújabb kötetében a cigányság problematiká­jával foglalkozik. E számban találhatjuk Lakatos Menyhért: Füstös képek című kötetének kriti­káját, valamint az általa készített interjúkat, melyek Doboz, Vésztő cigánysága életéről árulnak el érdekes adatokat. Ezt a kötetet elem­zi Márványi S. György, ki Márványi György néven író édesapjától „S" beiktatásával külön­bözteti meg magát. 507. PfALKÓ] S[ándor] A gúzsba kötött veszély. Küzdelem a metán­gázos vízzel. = M. Nemzet, márc. 12. 8. 1. Békés megyei adatokkal. 508. GÁCH Marianne Kérdések Keresztury Dezsőhöz új drámája hő­sének, Zrínyi Miklósnak nehéz méltóságáról, az író és a történetírás kapcsolatáról, az író és a színház hasznos voltáról, arról, hogy a kísér­letezés ne fajuljon értéktelen rutinná. = Film Színház Muzsika. 11. sz. 6-7. 1. A Gyulai Várszínház fölkéréses pályázatára írt darabról van szó. Rendező: Marton Endre. Zrínyi szerepében: Sinkovits Imre. 509. KOCZOGH Ákos Könyv Kozma Lajosról. = Népszava, márc. 13. 7. 1. Koós Judith ír könyvet Kozma Lajosról, Kner Imre gyomai könyvművész grafikusáról, szá­mos Kner-kiadvány illusztrátoráról. 510. KISS Árpád Haladás VSE-Békéscsaba 0:0 = Népsport, márc. 14. 3.1. 511. DEZSÉRY László Jól dolgozik Gyulán az új művelődési Köz­pont. = M. Nemzet, márc. 16. 4. 1. J12. MACHALEK István Békéscsaba-SZEOL 0:0 = Népsport, márc. 18. 3- 1. 513. SZ[EKERES] A[ndrás] Terven felül félmilliárd. Fejlődő Békéscsaba. = M. Hírlap, márc. 18. 4. 1. 514. GÁCSER József A tankötelezettség Békés megyében. = Köz­nevelés. 12. sz. 9.1. Az MSZMP Központi Bizottsága oktatáspoli­tikai határozata nyomán végzett vizsgálat ered­ményeinek közlése. 515. BERTALAN Ágnes Viharsarok. = Képes Újság. 12. sz. 16-17. Az 1735-ös Péró lázadástól napjainkig tekinti át Békés, a hajdani Csanád és a mai Csongrád megye mezőgazdasági helyzetképét a fényké­pekkel illusztrált cikk. 516. LENGYEL Zoltán Békés megye. A háztáji gyümölcsnevelés hely­•131

Next

/
Oldalképek
Tartalom