Békési Élet, 1977 (12. évfolyam)

1977 / 1. szám - REPERTÓRIUM

zete, lehetőségei. = M. Mezőgazdaság. 13. sz. 12-13. 1­Fényképekkel. 517. KÖRMENDI Judit Két bemutató között. A színész színdarabjai. = Film Színház Muzsika. 12. sz. 15. 1. Kaló Flórián Négyen éjfélkor című színművét a békéscsabai Jókai Színház mutatta be. 518. Szlovákok, románok, németek Békésben. Őr­zik a kulturális hagyományokat. Művészeti együttesek, klubok. Röpülj páva körök. = Népszabadság, márc. 20. 6. 1. 519. MACHALEK István Békéscsaba-DVTK 1:0 (0:0) = Népsport, márc. 21. 3. 1. 520. D[ÉR] F[erenc] A nagycsaládosok segítése érdekében. = Sza­bad Föld. 12. sz. 4. 1. Nyári Sándor, a Hazafias Népfront Békés me­gyei titkárának nyilatkozata. 521. SZTANKAI József A falu nem öregszik. Kamuti keresztmetszet. = Népszava, márc. 23. 3. 1. Benkő András, tanácselnök, Miklós Géza ta­nácstitkár nyilatkozata. 522. MACHALEK István Békéscsaba-Kaposvári Rákóczi 2:1 (1:0) = Népsport, márc. 25. 3. 1. 523. A szlovák tánc otthona. Tótkomlósi változá­sok. = M. Hírlap, márc. 25. 9. 1. Altalános honismereti áttekintés. 524. SZABÓ György Vaszkó Mihály utazása. = Élet és írod. 12. sz. [11-2.1. Endrődi adatok a Tanácsköztársaság idejéből, valamint a 30-as évekről. Vaszkó Mihály, Rácz Lajos egykori vöröskatonák részt vettek Baj­csy Zsilinszky Endre választási harcaiban. 525. ZÖLDY László Mottó: Egy újszülöttnek minden vita új. Bé­kés békétlenek. Györffy László. = M. Ifjúság 13. sz. 28-29.1­Fényképpel. Lásd még: 466-467-es tételt. 526. [VARGA] VARSA Zoltán [Önéletrajz és versek.] = M. Ifjúság. 13 sz. 28-29. 1. Orosházi adatokkal. Fényképpel. 527. KABDEBÓ Lóránt Agak körül virradat. Pardi Anna versei. = M. Nemzet márc. 28. 13.1. Vésztői adatok nélkül. 528. KOVÁCS András Kaposvári Rákóczi-Békéscsaba. 3:0 (1:0) = Népsport, márc. 28. 13.1. 529. LENDVAI Vera Az Állami Gazdaság a háztájiért. Együttműkö­dés Mezőhegyesen. = Népszava, májc. 28. 3.1. Supala Pál igazgató, Hajtman Pál főállatte­nyésztő nyilatkozata. 530. SZENES Imre Népfronttevékenység Gyulán. A téglajegyek­től az Erkel kultúrházig. = Népszava, márc. 30. $.1. 531. A [tizenkilencedik] 19. bajnoki forduló kérdé­se: Legyőzi-e a Ferencváros a Békéscsabát? = Népszava, márc. 31. 6. 1. ÁPRILIS 532. Címer-ABC. Orosháza. = M. Hírlap, ápr. 1. 9.1. 533. KELEMEN Gábor k. g. Hazafias és honvédelmi nevelés. Három nem­zedék Békés megyében. = M. Nemzet, ápr. 1.5.1. Tóth Pál, a Békés megyei Munkásőrség pa­rancsnoka sajtótájékoztatón közölte a cikkben található adatokat. L. még 549. tétel. 534. NÉMETH Gyula Ferencváros-Békéscsaba 2:0 (0:0) = Népsport, ápr. 1. 2. 1. 535. HÁMORI András Kaló Flórián... színműve, A négyen éjfélkor Békéscsabán. — Népszabadság, ápr. 2. 7. 1. 536. MACHALEK István Békéscsaba-Tatabánya 0:3 (0:2) = Népsport, ápr. 5. 3- 1. 537. HERNÁDI Gyula Szegedi EOL-Békéscsaba. 1:2 (0:0) = Nép­sport. ápr. Ii. 2.1. 538. DEZSÉRY László Gyula. Dózsa itt számolta seregét. = Lobogó. 14. sz. 18-19. 1­539. Szabó Pál mellett rakta a falat. Drienyovszki János Á[llami] É[pítőipari] V[állalat] igazgató. = Lobogó. 14. sz. 6-7.1. (Húsz életút - harmincegy név) Rövid életrajz. 540. DEZSÉRY László Muguri = Rügyek. = Lobogó. 15. sz. 8-9. 1. Beszámoló a Magyarországi Románok De­mokratikus Szövetségének munkájáról. A köz­pontja Gyulán van. 541. SZÁMADÓ Julianna Vezetőképzés Békés megyében. = Lobogó. 15. sz. 6-7.1. Ifjú-gárda vezetőket képeztek ki. 542. CSERKUTI Ferenc Egy a kilenc közül. Hol tart a gyulai húskom­binát építése? = Népszabadság, ápr. 16. 5. 1. 543. TÓTH Jenő Az orosházi Üveggyár erőfeszítései. Gyenge anyagból minőségi termék. = Népszava, ápr. 17. 3. 1. 544. A megyei küldöttgyűlésekről jelentjük. Fele­lősséggel a múltról, a jövőről. Békés megye. Látvány és tartalom. = M. Ifjúság. 16. sz. 3-4.1. •132

Next

/
Oldalképek
Tartalom