Békési Élet, 1973 (8. évfolyam)

1973 / 3. szám - TANULMÁNYOK - Filadelfi Mihály: A békéscsabai Auróra-kör történetének vázlatos áttekintése

FILADELFI MIHÁLY: A BÉKÉSCSABAI AURÓRA-KÖR TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATOS ÁTTEKINTÉSE A dolgozat aktualitását — úgy gondoljuk — mindenek előtt az adja, hogy országosan egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a közvélemény a közművelődés kérdései felé. Egyre több újságcikk, tanulmány, előadás, születik nap mint nap annak érdekében, hogy a közművelődés terén előre lépjünk; s hogy helye­sen lépjünk előre, szükséges megvizsgálni vagy újraértékelni a múltat. Más vonatkozásban is aktuális írni az Auróra-körről, hiszen kereken hatvan esztendővel ezelőtt alakult, s közel 4 évtizedes tevékenységével jelentős sze­repet töltött be Békéscsaba kulturális arculatának alakításában. Szükséges fel­eleveníteni a témát azért is, mert az Auróra-körrel kapcsolatban — néhány előző tanulmány is elősegítette ezt !—, valami ki nem mondott kérdéssorozat halmozódik föl, amelynek summázata: Hová is tegyük?! Megítélésével kapcsolatban ma is vannak még szélsőséges állásfoglalások; dolgozatunknak nem lehet fontosabb feladata annál, minthogy keresse a fel­kutatott tények alapján az imént feltett kérdésre a helyes választ. Amikor a Békéscsabai Auróra-körről szólunk, mindjárt bevezetőben meg kell mondani véleményünket: bár e kör legjobb tagjai közül a későbbiek so­rán többen eljutottak a szocializmus igenléséig, ez távolról sem jelenti azt, hogy az Auróra-kör maga túllépett volna fennállásának bármely szakaszában is a tisztes polgári liberalizmus vonalán. Politika és kultúra kölcsönhatást gyakorolnak egymásra, s vannak törté­nelmi szituációk, amikor éppen a kulturális életben őrződnek meg bizonyos felszín alá szorított politikai gondolatok, s így a kultúra egyes történelmi sza­kaszokban átmenetileg melegágya és záloga lehet a jövőnek. Amikor az Auróra történetét vizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy bár e képződmény nem jelentette saját korának legprogresszívebb vonulatát, megalakulásakor még semmi kap­csolata nem volt a munkássággal és parasztsággal, s a későbbiek során is csak alkalmi ez a kapcsolat, mégis jelentős a szerepe, mert a haladó polgári demok­ratikus gondolat Békéscsabán szinte kizárólag csak e körön belül kaphatott hangot hosszú ideig az értelmiség körében, s ha e hang csak kevesek számára vált is általa hallhatóvá, akarva-akaratlan fölerősítette a baloldali eszmék terjedésének intenzitását. E gondolatokat azért tartottam már az elején szükségesnek elmondani, mert így talán azonnal világossá válik, milyen szempontból szeretném nyomon kö­vetni az Auróra-kör történetét. Nem szándékom valamiféle glória-tépés, de úgy 510;

Next

/
Oldalképek
Tartalom