Békési Élet, 1971 (6. évfolyam)

1971 / 2. szám - Helmeczy László. Gyógynövények Békés megyében

FELHASZNÁLT IRODALOM: Augusztin Béla — Jávorka Sándor — Giovannini Rudolf —- Rom Pál: Magyar gyógynövé­nyek. Bp. 1948. Giovannini Rudolf — Szatmáry Géza.: Gyógynövényeink. Bp. 1961. Rápóti Jenő — Romvári Vilmos: Gyógyító növényeink. Bp. 19ö9. E. Anastasiu: A gyógynövények birodalmában. Bucuresti 1969. Csapody Vera — Priszter Szaniszló: Magyar növények szótára. Bp. 1966. Győrffy István: Nagykunsági krónika. Bp. 1955. Fent István: A magyar selyemtenyésztés 250 éves múltjából. Bp. 1930. E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI: DR. BALY HERMINA főorvos (Gyula) DR. BANNER JÁNOS ny. egyetemi tanár (Budapest) DR. BARANYAI KÁLMÁN jogtanácsos (Orosháza) CSENDES BÉLA, a Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztályának népművelési csoportvezetője (Békéscsaba) DR. DANKÓ IMRE megyei múzeumigazgató (Debrecen) ELEK LÁSZLÓ óvónőképző intézeti tanár (Szarvas) DR. HELMECZY LÁSZLÓ, a HERBARIA főosztályvezetője (Budapest) HENTZ LAJOS ált. isk. igazgatóhelyettes (Mezőberény) HUNYA ISTVÁN, a MEDOSZ elnöke (Budapest) IMPLOM JÓZSEF ny. szakfelügyelő (Gyula) DR. KRUPA ANDRÁS, a TIT megyei titkára (Békéscsaba) DR. MÁRAI GYÖRGY járásbírósági elnökhelyettes (Gyula) MIKLYA JENŐ tanár (Szeghalom) DR. NAGY DEZSŐ, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum osztályvezetője (Budapest) OLTVAI FERENC megyei levéltárigazgató (Szeged) DR. PROKOPP GYULA levéltáros (Esztergom) DR. PÁLMAI JÁNOS, a Járási Tanács VB. Művelődésügyi Osztályának vezetője (Orosháza) DR. PÖLÖSKEI FERENC egyetemi tanár (Budapest) DR. SAJTI IMRE rendőrőrnagy, megyei főkapitányhelyettes (Békéscsaba) SASS ERVIN, a Békés megyei Népújság szerkesztője (Békéscsaba) SCHNEIDER MIKLÓS megyei levéltárigazgató (Salgótarján) SZABAD OLGA, a Megyei Könyvtár munkatársa (Békéscsaba) DR. SZABÓ FERENC megyei ievéltárigazgató (Gyula) SZlJ REZSÓ könyvtörténeti kutató (Budapest) SZILÁGYI MIKLÓS múzeumigazgató (Cegléd) TAKÁCS LÁSZLÓ gimnáziumi igazgatóhelyettes (Battonya) TÓTH LAJOS, a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztályának főelőadója (Békéscsaba) DR. VIRÁGH FERENC gyakorló gimnáziumi vezető tanár (Budapest) -VOLLMUTH FRIGYESNÉ, a TIT Társadalomtudományi szaktitkára (Békéscsaba) <268

Next

/
Oldalképek
Tartalom