Békési Élet, 1969 (4. évfolyam)

1969 / 1. szám - KIÁLLÍTÁS - Vollmuth Frigyes: Csabai festők jubileumi kiállítása

CSABAI FESTŐK JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA November 17-én a Munkácsy Mihály Múzeumben megnyílt a csabai festők •kiállítása „Békéscsaba 250 éves" jubileuma alkalmával. A város múltjának helytörténeti kutatása most virágkorát éli, s kitűnően kapcsolódik e munkához a Csaba múltját, jelenét és talán (?) jövőjét analizáló, ugyanakkor összefoglaló, elemző tárlat. A múzeum kiállítótermébe lépve, az anyag sokrétűségén, ábrázolási módján és technikai változatosságán kívül a múlt és a jelen atmoszférájának különös keve­redése lepi meg a látogatót. A festmények java a várost, a csabai embereket és az Alföld sajátos táját ábrázolja, természetesen a kor és a művészet szemléletének megfelelően. A változatos kiállítási anyagnak van egy közös jellemzője: az alkotó, a művész szeretete a város, az itt élő emberek és a táj iránt. A kiállított művek alkotói a várossal valamilyen kapcsolatban voltak és vannak, és e kapcsolatok különbözősége felismerhető az egyes művekben, hiszen a más tájak, környezet hatása nem lehet nyomtalan a művész életében. Hosszú lenne elemezni a különböző stílusok és korok hatásait Békéscsaba fes­tészetében. de tény, hogy a fiatalok lendülete, mindent elmondani akarása nagy­szerűen megfér az idősebb generáció nyugodtabb, szemlélődő alkotásaival. Az ízléses kiállítású katalógus a képek jegyzékének a „Békéscsabáról elszárma­zott művészek kiállítási anyaga" címet adja, ami pontatlan megnevezés, mert a kiállító művészek egyrésze ma is városunkban él és alkot (Ezüst György, Gaburek Károly, Lipták Pál, Miklós István, Mokos József). A másik csoportba azokat sorolnám, akik Békéscsabán születtek, de művészi tevékenységük másfelé szólította őket. Pl. Haan Antal, Jakuba János, Jankai Tibor. Azon művészek száma is jelentős, akik Csabán telepedtek le, folytatva vagy esetleg megkezdve alkotó munkájukat. A kiállítás sikeréhez nagyban hozzájárult Mokos József értő, rendezői tevé­kenysége; koncepciójának megfelelően az alkotók munkájának kronologikus elren­dezése áttekinthetővé teszi a tárlatot. A főfalon Munkácsy Mihály két vázlatát láthatjuk. Békéscsaba festészetének keresztmetszetét adják a két Munkácsy-alkotást körülölelő képcsoportok: a múlt században vagy a századfordulón alkotó művészek (Haan Antal, Veres Gusztáv, Perlrott Cs. Vilmos) és a ma is élő vagy nemrég el­hunyt festők alkotásai, valamint a most induló fiatal generáció művei. Elismerést érdemel a kiállítás rendezője, aki a tárlat színvonalát, a tudatos rendezéssel is emelte. A Békéscsaba történetében először megrendezésre került, több évtizedes anya­got összefoglaló kiállítás örömmel töltötte el ä hozzáértő és a laikus tárlatlátogató közönséget egyaránt. A kiállítás egész mondanivalójával szervesen beilleszkedett a jubiláló város ünnepségsorozatának hangulatába. VOLLMUTH FRIGYES 116

Next

/
Oldalképek
Tartalom