Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-02-18 / 40. szám

4 BÉKÉS 1986 február 18 Budapest. Dr. Pauncz Sándor főorvos, a Szeretetház egyik vezető orvosa gennyes eredetű furunkulusoktó) pyogén-fertőzést kapott. Hültl ta­nár megoperálta ugyan, de megállapította azt is, hogy általános fertőzés lépett fel. — Békás Mar­git 20 éves leány lugkőoldatot akart inni. A po­harat már szájához emelte, de anyja odaugrott és kiütötte a kezéből. A kifröccsenö lugkőoldat ösz- szeégette ú anya arcát és szemét. Súlyos álla­potban vitték kórházba. — Az OMKE elnöki áh lására dr, Gratz Gusztáv ny. külügyminisztert jelölték. — A Fővárosi Operettszinház gazdái mozit akarnak csinálni a színházból. Sokan már be is adták kérvényüket a moziengedélyérf. — A kormányzó bronzéremmel tüntette ki Drexler József 13 éves táti elemistát, aki két kis pajtását mentette meg a haláltól. — A íöldrengési obszer­vatórium műszerei 12000 kilométer távolságból földrengést jeleztek szombaton éjszaka. Szeged. A kultuszminiszter elfogadta a Hősök kapuja tervét és az emlékmű kiképzéséhez 40.000 pengővel járul. - Hat vagonról tizenegyre emelték fel a sertésexport szegedi kontingensét. — Megalakult Szegeden az uj magyar görög­katolikus egyház. A hajdudorogi megyéspüspök Ledomérszky Bélát nevezte ki lelkésszé. Sopron. A rendőrség letartóztatott valuta­csempészésért egy nagykereskedőt. 20000 pen- gönyi valutát találtak nála. Kishirek a megyéből Békéscsaba A külkereskedelmi hivatalban tartott értekezlet eredményekép a város újabb két vagon hasított sertés kivitelére kapott engedélyt. Ebből egy a Hangyáé, egy a henteseké. Szeghalom és vidéke is kapott egy vagon kontingenst, ame­lyet Debrecenben vágnak le. A minimált sertésár Békéscsabára és Gyulára 79 fillér, ezen alul nem vásárolhatnak az exportőrök. — A rendőrség elfogta Nyistár Mihály 20 éves bérest, aki gazdá­jától, Bugyinka Mihály tói apránként ellopta egész gabonatermését, több, mint húsz mázsát. Potom pénzért a szomszédoknak adta el a gabonát, a pénzt elmulatta, A orgazdák ellen is megindult a vizsgálat. — A polgármester felutazik Buda­pestre, hogy a belügyi és a pénzügyi miniszté­riumban megindokolja a városi építkezések szük­ségességét. A polgármester reméli, hogy még ebben az évben megkezdik a vágóhíd, hütőház és az OTI-székház építését. — A máv sportegylet szombati közgyűlésén Szabó István állomásfönököt választotta meg elnökévé. — Kovács Pál, a kis­gazdaegylet elnöke indítványt terjesztett a polgár- mesterhez, amelyben községi takarékpénztár ala­pítását kéri, másik indítványában a sopronyi tanyákra méntelepi kirendeltséget, azonkívül tiz törzskönyvezett bika beszerzését kéri. Orosháza. A belügyminiszter elrendelte, hogy azokon a trachomásokon, akik elhanyagolják betegségüket, az orvosok kényszergyógykezelést alkalmazzanak. - Ezer pengő költséggel renovál­ják a boncolóházat. A Rákóczi-telepiek köz- világítást kérnek. A községi mérnök megáll pitotta, hogy a szükséges 21 petróleumlámpa többe kerül a villanynál, ezért a villany világítás bevezetésére érintkezésbe léptek a villanyiéi, ppel. Békés. A csatárkerú ifjúsági kör szombati ismeretterjesztő előadása után táncmulatság volt. Beállított húsz csabai legény, akiknek a békésiek nem adták át a táncosnőket. Ebből verekedés lett, a csabaiak kihurcolták az udvarra Békési Imrét és súlyosan bántalmazták. A nyomozás megindult. Endrőd. Március l-én járási gazdagyülés lesz a kath. népszövetségi gazdakör nagytermében. Eladó ,5 25—* egy tábla szántóföld Dnkeréken tetszésszerínti részleiekben. Értekezni lehet a parcellázással megbízott MOLNÁR ALBERT mérnökkel Gyulán. IfíTDTTQtrír 3-4 szobás lakást Eii\JuOJ_ilV május 1 re. — Dr. Lörinczy A1 dár. OTI. ' 207 H 6 m p o ic t Byte-Csak 2:2 (2:1) Horváth. Nagy meglepetéssel szolgált a Gyte a gyulai közönségnek, amikor a bajnokaspiráns Csak-ot csaknem legyőzte. Minden dicséretet megéidemela Gyte minden játékosa, mert óriási lelkesedéssel a reménytelen labdákra is rámentek és ezzel annyira megzavarták a techriikásabb Csákot, hogy azok támadásai nem tudtak kibontakozni és csak ha­gyományos szerencséjüknek köszönhetik, hogy egy pontot el tudtak vinni. Nagy irammal kezdődik a mérkőzés, az ele­jén mintha a Gyte meg lenne illetődve. a Csak támad és Krajcsó kis késlekedése elég ahoz, hogy Frciberger a vonalról mentsen. A választáráadás­ból Domokos alig lő mellé. A Gyte marad frontban s a 9 percben Oláh beadásából Domokos fejel a hálóba 1 :0. Erre a Csak rákapcsol, egy ered­ménytelen szöglet után a 14 percben Ruttkai kiteszi Krajcsót, aki egyenlít 1; 1. A meddő Csak fölény egy szögletet h.oz, a 20. perctől viszont a Gyte veszi át az irányítást. Szöglettől Domokos fejesét a gólvonalról mentik, Bős örményi lövését fogja, Juhász Kissét előbb ejti majd fogja Fabulya. A 32. percben. Oláh szabadrúgása körül kis ka­varodás, hátulról Domokos kapja a bőrt, s az ötösről bevágja 2:1. Bikkfalvi csúnyán rugdalja Domokost, szerencséjére a biró nem látja, A 41. percben fellángol a Csak, Krajcsó gólt is lö, de közben kezelt s igy érvénytelen. Temesvári szabadrúgása a kapusé, majd egy Gyte szöglet. Szünetben még bizonytalan a hangulat, hogy fogja-e bírni a Gyte az iramot. A kezdés után mindjárt látszik, hogy a Gyte sokkal jobb. Haász lövése kapufáról megy ki‘, Juhászét alig tudja szögletre tolni Fabulya. Most feljön a Csak. Téves szöglet­ből Karácsonyi fejesét fogja Vranyis, Benedek lövése szögletet hoz. Majd a 18. percben ártatlan helyzetből szerencsével egyenlít a Csak, mert Krajcsó lövése mellémenne, de az újonc Vranyis rávetödik, nem tudja fogni, ellenben lefékezi erejét s a futó Benedek hálóba vágja a bort 2:2. A Csak támad még valamit, majd az utolsó negyed­órát a Gyte uralja, de egy szögletnél többet nem tud elérni. A 42. percben viszont a Csak majduem győz, de Benedek közelről az üres kapu fölé talál. Szögletarány 4 : 4. Horváth jói ‘vezetett. Csak II—Gyte II 4: l (1:1) szövetségi dij, Leipaicker Leipnicker csalárd és hamis ítéletei megha­misították az eredményt. Legfőbb ideje volna, hogy az egyesületek tennének valamit az ilyen bírók ellen, ha már a B. T. nem szégyenli tagjai közt megtűrni. Otk—Gyac 3:1 (2:1) Lapu II. A Gyte jó eredményével szemben annál fájóbb a Gyac szereplése. Elbizakodottan és léiek- nélkül játszott a Gyac és a javuló Otk-tól reálisan kikapott. A csapatszellem feljavítása sürgős feladat. a d \ o- m ii * c Február 18, kedd. BUDAPEST I. 6.45. Torna, Hanglemezek. 10. Hírek. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12. Déli harangsz), Idöjárásjelentés. 12-30. Hírek. 14.40. Hírek, élel­miszerárak, piaci árak, árfolyamhirek, 16 45. Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 10-20. „Farsangolás 100 év előtt.“ Irta és felolvassa Nagymihály Sándor. 10.45. „Hírek a készülő tavaszi divatról“ 12.05. Hanglemezek. 13 20. Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés. 13.30. Állástalan Zenésnek Szimfónikus Zene­kara. Vezényel Melles Béla. 16.10. Asszonyok ta­nácsadója (Arányi Mária előadása.) 17. A „Száz könyv* sorozatban Schöpfiin Aladár beszél Kosz­tolányi Dezső „Pacsirta“ c. regényéről. 17.20. A rádió” szalónzenekara. 18.10. „A hangosfilm zené­jéről.“ Farkas Ferenc előadása. Báthy Anna énekel, zongorán kisér Polgár Tibor. 19.15. A budapesti orvosKari „Csaba“ Bajtársi Egyesület táborozása. A Medikusok Szimfonikus Zenekarának közreműkö­désével. A táborozást vezeti Radnóthy Gábor dr. Rendező Csanády György. 20.30. Magyari Imre és cigányzenekara muzsikál. 21.20. Hírek. 21.45. Az Operaház tagiaiból alakult zenekar. Vezényel Rajter Laios. 22.15. Szünetben: Idöjárásjelentés. 23. Az Eröss - Sovinszky jazz zenekar műsora Sebő Miklós énekszámaival. 00.05- Hírek. BUDAPEST II. 17. A rádió szalónzenekara. 1840. Francia nyelvoktatás. (Garzó Miklós dr.,) 18.40. A Földmi- ve’ésügyi Minisztérium mezőgazdasági félórája. 19.20. Závodszkv Zoltán énekel (zongorakisérettel). KÉR« ön is bevásárlási könyvecskét a TANAI divatházában, ahol minden hitelképes egyén 6 havi Intelt élvezhet, 57 ?8-* Mai budapesti árak: A budapesti terménytőzsde árai. Készárupiac irányzata gyengébb volt. Búza : 77 kgos tiszavidéki 17.60 — 17.85 felsőtiszai 17.25 — 17,50 más származású 17.15 — 17.30 78 kgos tiszavidéki 17.75 — 18.— felsőtiszai 17.40 — 17.65 más származású 17.30- 17.45 79 kgos tiszavidéki 17.90- 18.15 felsőtiszai 17.55- 17.80 más származású . 17.45- 17.60 80 kgos tiszavidéki 18.15 — 18,35 felsötiszai 17.70 — 17.95 más származású 17.60 — 17.75 Rozs pestvidéki 15 60 — 15.70 „ más származású 15.75 — 15.85 Takarmányárpa 16.40 — 16.90 Sörárpa 19.­-20.­I. zab 17.30 — 17.50 Tengeri morzsolt 13.70 — 13.80 Buzakorpa finom 13.15- 13.25 Határidőpiac irányzata gyengébb volt. Búza márciusra 16.98 — 16.99 „ májusra 17.39 ­- 17.40 Rozs márciusra 15.30- 15.35 „ májusra------.-­Te ngeri „ 14.71- 14.72 Különféle tálca ármányok : Tarka napraforgó 18.— — 18 05 Finom bukorpa 13.15 — 13.25 Lucerna változatlan — — Bíbor heremag 52—55 É l ö p i a c : Borjú felhajtás nem volt I. borjú — ii. ; ­ni. „ ­Vágómarha felhajtás 8 volt Nagyvásártelep nagykereskedelmi árai: Csirke 1.75—1.90, tisztitolt, sütaivaló2.20 — 2.40 lúd 1.35—1 45, kacsa 1.35—1.45 pulyka 1.30—1.80 tojás ládázva db. 7.—7.4 kosáráru 7.5 — tojás kg-ja ab Budapest — A ferencvárosi sertéspiac árai: I urad. zsirsertés 92—94 11. szedett közép 86—90 silány 70—78 angol sonkasüldö 90-98 II. r 76—86 I. exportzsir, márkázott 150—157 Az irányzat közepes volt. 8CÍ£ÍCÉ® k^szo^s utcaI lakás Dömény-u. 9 22'0 3 A SZELVÉNY. A „BÉKÉS“ kiadóhivatala e szel­vény beszolgáltatása mellett 20 fillérért | vesz fel és közöl le egy 10 SZaVdS aPfÓIHrÚetéSL Gyulán. 1936, a kiadótulajdonos Bobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom