Békés, 1929. (61. évfolyam, 1-103. szám)

1929-09-11 / 72. szám

4 Békés 1929. szeptember 11. SPORT. B«hn SC—GyTE 4:1 (0:1) Barátságos. Biró: Petényi. A remek eredményeket elért Bohn SC játé­kára közepes számú közönség volt kiváncsi a vásár miatt A vendégcsapat 3 tartalékkal állott ki, kik közül a két szélső meg is felelt s igy bár szép játékot mutattak, mégsem sdtak olyan nagy vonalú játékot, mint csabai szép eredményeik alkalmával. A GyTE csapata sem volt a múlt vasárnapi csak az első félidőben, mert a Mészá­ros által szerencsétlenül beszedett egyenlítő gól megzavarta a csapatot, amit a Bohn jól kihasz­nált. A nagyobb tudás mindkét félidőben bizto­sította a Bohn fölényt. Szaniszló és Botyánszki remek lövéseit még szebben fogja Mészáros- Majd eredménytelen GyTE korner. Mezőnyjáték Után Rajki labdája a 22-ben havarodást okoz, a labda a 16-os sarkán Schmidthez kerül, kinek pompás lövése a túlsó felső sarokban ül 0:1. Szaniszló szabadrúgását kornerra tolja Mészáros. A jól védekező GyTE nem hagyja lövéshez jut­ni a vendégeket. Közben a GyTE-nek is van 2 helyzete, majd Bohn kornerral végződik a félidő. Szünet után Kliment beadását beejti Mészáros a 7 percben 1 : 1. A 11 ben Juhász passzát Sza­niszló betövi 2:1. Domokos feleslegesen durván megy reá Bayerra, ki megsérül. A Bohn-gyár védelem bizonytalankodása 4 komért hoz, amit a Bohn is elér. Domokos lövését fogja Bayer. Utána ismét GyTE korner. Szaniszló 3 m-ről alig plasziroz mellé, majd Ladányi tör fel a 35 ben és lövése 3:1. GyTE korner után Bohn korner van nagy helyzetekkel végül Juhász fölé lő. A 42-ben kitörő Kertészt faultolja Tulkán, a 11 est Szaniszló belövi 4 : 1. Szépíthetne a GyTE, Heretik szabadrúgását Kátai a tisztán álló Do­mokos elé teszi, de ő fölé lő. Petényi jó biró volt* Sürgősen eladó földbirtokok: Alkalmi vétel! Prima szántó holdanként csak 800 pengő. Zalamegyében kb. 700 holdas birtok ára 210 000 P. A birtokban kb 850 h. szántó, 250 h. erdő, 100 h. legelő van Meg­felelő épületekkel, 2 h. gyümölcsössel, vadá­szati joggal, 70.000 P hosszú lejáratú kölcsön­nel átvehető. Tagositsa több helyen fekvő birtokát! Farkashalom 64. sz. a. Miskucza Pál-fóle 47 holdas szántó és legelő uj tanyával eladó Birtok bérben van. Bemutatást a tulajdonos vagy alanti iroda eszközli. Gyula Szlányi-ut 10. sz. a. a régi Szilá gyi-fóle, most A. Schriffert József féle 35 hol­das birtok 20 h. szántóval, szőlő, gyümölcsös­sel, jó cserepes tanyával eladó. Siórét 83. sz. a. a „Biezere“ megállónál a Kertész András féle 15 holdas tanyás szántó más vállalat miatt sürgősen eladó. József-Benedek 71. sz. alatt a kótegyházi kőuton a 8 km. kőnél balra térő dűlő útban a kőuttól 600 méterre a Cserép-féle 25 hold tanyás birtok ára 21.000 pengő. A birtokok bemutatását a tulajdonosok megbízásából Juhász László ingatlan és áruforgalmi iroda eszközli, Gyula Novák- utca 21. szám alatt. Minden felvilágosítás díjtalan ! 176 21—• Balogh Sándor motorfűrész tulajdonos favá­gást vállal (4—5 darabba, fel- hasítva, berakva) a legjutá- nyosabb áron. Telefon 168. szám. 499 2—3 Ingyen juthat jó könyvekhez ha előfizetőket gyűjt az UJSÁG-nak minden 1 hónapos előfizető után 1 könyv, „ negyedéves „ „ 3 .Cím: Budapest 62, Póstafiók 282._ Eiadó járandóföld. Az őkőrjárás-szónáskerti dűlőben egy 3- hold 178 Q-öles jó termőerőben levő járandó mely a dobozi uj kövezett útra nyúlik, sza­badkézből eladó. Értekezni lehet Székely La­josnál, Korvin-utca 10. szám alatt. 2—2»­♦ ♦ Ezüst dísztárgyak, evő- & eszközök, Schafhausen, ♦ Omega, Doksza órák, bril- f Sans ékszerek, sport- és ♦ versenydijak, Stopper idö­♦ mérők kedvező fizetési loltótolokiiaL | Sugár Vilmos ♦ órásmesternél Gyula, Petőfi-utca 3. 30 drb Földművelők Gőz­malma 11,-T. részvény azonnal eladd. >§_* Cint a kiadóhivatalban. Egy tanulót fizetéssel felvesz 479 s-4v WERNER divatáruház. Riadó ház* Gyulán, VI. kér. Nagyrománváros, Sáros­utca 24. számú lakóház, mely áll 2 szoba, konyha, kamara és még egy kü­lön 1 szoba-konyhából álló lakrészből, 400 □-öl területen, gyümölcsös és vete­ményes kerttel, igen kedvező fizetési fel­tétellel, azonnal eladó Az eladási ár back- tehert képez. Értekezni lebet V., Virág- 8 * utca 11. sz. a.wUjváros) a tulajdonosnál. Őszi újdonságok érkeztek! ügy hazai, mint külföldi ismert hírnevű gyáraktól. Ezúttal hozom tudomására a nagy érdemű közönségnek, valamint szí­vélyes köszönetem fogadják eddigi pártfogásukért, amit jövőre is re mólek. — Teljes tisztelettel 384 10 § BlilTZ ELEK szoba-, bútor- és cimfestő Gyula V. kér, Toronyi-u. 7. Saját ház. Kapható és megtekinthető: DÓRÁIT JÁKOi papír- és iröszerkereskedésében. Kedvező fizetést feltételek! §-• Gfuláa, 1929. a kiadótulajdonos Onbrny János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom