Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-09-29 / 78. szám

4 Békés 1928. sieptember 29. ad. 11040—1923. Hirdetmény. Gyula r. t. váró« pályázatot hirdet ker- téezeti telepén építendő kettő üvegház kőmű­ves és áeemunkálataira. Feltételek megtudhatók s költségveté»i, valamint ajánlati űrlapok a városi mérnöki hivatalban a hivatalos órák alatt beszerez hetők. Beadási határidő 1921 évi október hó 1 én délelőtt 19 órake a városi mérnöki hiva­talban. Gyula, 1923 szeptember hó 27 én. »os i—i Dr. Csele József h polgármester. Hslácsi-ut 15. számú tüzifatelep eladó. Értekezni lehet Benkö János cementárugyárában vagy a mészüzletben. «7. 9-* Molnár Albert mérnök irodája Gyula, Kossuth-tér 18. SZ. 589 9*—* József-Benedeken, a város­tól 4 km,-re, köves úthoz kö­zel* kb. 900 kéve kóró eladó. Értekezni lehet Novák-utoa 28/b. szám alatt» Gyulai határban, kövesut mellett 35 hold elsőoszlalyu föld kitűnő épüle­tekkel eladó. Cim a kiadóhivatalban. 691 2-! Zoinór utca 15. szám alatt egy 6 hóna­pos faj üszöborjn eladó. »05 1—1 Békebeli cement sírkeresztek vannak raktáron, melyeket olcsó áron kiáru­sítok. Schriffert Pál Halácsy ut 7. szám. 60« 1-1 Használt magyar klr. posta Madonná-s 500 koronásért 80 koronát, 300 „ 30 fizetek. Minden más használt magyar bélyeget veszek. A Portos névértékének 25 száza­lékát fizetem. Hobay Jenő. Megvételre keresek Gyulán 4—5 hold szántóföldet. Cim: Matthias Géza, Novak utca 31. szám 736 5-6 Föld birtokosok és bérlök meg­kétszerezhetik tiszta jövedelmüket, ha a haladás útjára térnek és szakszerű út­mutatás mellett a legkeresettebb gyógy- és ipari növényeket, valamint íüszores magva­kat termelik — Átvételt szerződésileg biz­tosítja és vetőmagvakat ad a Gyulai Rerbadrcg Gyógy- és Ipari Növény R.-T. Gyula, Városház utca 23. Érdeklődőknek szívesen adunk felvilá­gosítást szóboiiieg és levélben. 80» i—se és egyéb fényképeket művészi kivitelben készít Feldman it Sándor 81! l-í fényképé»*, Váro«báz utca 3 Hánbox meghívásra kimegyek. Vadászfegyver 13-es sallberii eladó 5 fi kováért. Kusznyák Vince, Eétegybőzs. 3~* Mindenféle vászonszövóst, abrosz, törülköző, szakasztó, Ispsdő, zsák, pokróo- szövést elkészítek gyorsan és pontosan. Gulyás Károly takácsmester Újváros, Kenyérsütő utca 12. 79» 9—2 Idei friss köleskása mindenkor frissen őrölt tengeri és árpadara kapható Krausz Jenő SSÄ H 776 _«-♦ ___ I Jn háiüK Lá§zlé ingatlan és áruforgalmi iroda tőrt. bej. oég (Ingatlanközretité* engedélyezve az Országos Földbirtokren- dezö Bíróság «Ital.) Gyula, Városház-utca 23. Eladó báiak: Nagyrománrároson 3 szobás m.llékhe­ly is égés családi ház üveges verandával, nagy portával sürgő­sen eladó; 272. sz. — 4 szobás úri ház igen jó fekvéssel, beköltözéssel 2 és fél vagon búza; 797. sz. — Igen jő helyen fekvő üzletház 6 szobával, beköltözéssel 3 és fél vagon búza; 923. sz. — Főútvonalon szatócsüzlet berendezéssel és házzal 14 millió; 834. sz. — Belvárosban 4 szobás, bádogtetös úri ház beköltözéssel 40 millió; 950. sz. — Vasút közelében 4 szobás családi ház ára 4 vagon búza; 946. sz. — stb. Kiadó birtokok.: Gyulai ha tárban 25 magyar hold 1. oszt. föld, jó épületekkel, eladó. — Gyulán 601/* magyar hold igsn olcsó áron eladó. Szentes vidékén 200 hold gazdasági épületekkel, ártéai kútja 50 m* vizet ad és gázt fejleszt, mely 8 H motort hajt, eladó 56 vagon búzáért, esetleg részletfizetésre. Továbbá az ország minden tájékán kisebb-nagyobb birtokok az iroda utján vehetők. Házbirtok: Megbizőm részére keresek egy 3—4 szobás úri családi házat, továbbá egy kisebb birtokot lehetőleg vasúti állomás közelében. 617. sz. Haszonbérbe keretek : Bármilyen földbérletet Gyulán és környékén. 84 40—* kapható sei 37—* Molnár AI berí né fakereskedésében, Kossuth-tér 18. szám. Figyelem I Tisztelettel értesítem Gyula város ás vidéke nagyérdemű közönaégét, hogy Siest István-at«a S scam alatt női- Os férfidivat-szalont nyitottam, amelyben elvállalok minden szakmámba vágó munkát, legdivatosabb sza­bású kabátok és ko»ztümök készítését, leg­pontosabb kiszolgálás mtlletí A nagyérdemű közönség ezives pártfo­gását kérve, maradok tisztelettel ^elláyyi Lajos 794 2—3 női én férfi úri »zabó. Vessek; legmagasabb árban arany, ezüst, ékszertárgyakat és hamis foga­kat, magyar 20 és 10 koronás ara­nyat, I, 2, 5 koronás és I forintos ezüstpénzeket. — Elzálogosított tárgyakat kiváltok, napi áron át­veszek. Ehrenfeld S. 1672 46—* aranyműves Állandóan veszünk; mindenféle gabonát, terményt, magvakat és hüvelyeseket a legmagasabb napi árakon! Körösviiléki Ipari és Áruforgalmi R.-T. fiókja 715 7-* Gyula, Kossuth-tér 34 szám. Telefon 95, SQrgSnycim Kőrtvélyessi. Virágcserepeket használtakat kis- és nagyobb mennyiséget veszek. Kegye» virágüzlete, vagy a kerté­szetben. 2-J Vásártér 4, számú ház gazdasági épü­letekkel, nagy kerttel, azonnali beköltözés­sel eladó. — értekezhetni a házban laké tulajdonossal, 798 2-2 Menyasszonyi fátyolokat, koszorúkat kölcsön ad, alkalmi frizurákat legdivatosab­ban készít, meghívásra házhoz mogy. Babi hajvágást elvállal Pickné Hász Rózsi »1» 1 — 3 Vad-utca 13. szám, A némát gyógyszertár utcájában. Barna Sándor terménykereskedő Iroda és raktár: Városház-utca 8. sz. Hász és Kovács mellett. Telefon 64. ■737 17-* j Hízott sertéseket napi áron vesz iFj. Balog József utóda Szabó József goo 2- o Szent István u. 0. vagy Vásártér 2 Gyulán, a Harucker-tér 4. sz. ház szabadkézből eladó. Cim c lap kiadóhivatalában. 8 ♦ Készpénzét legjobban gyümölcsöztethefti, ha biztosítók mellett kiadja magas kamatra:. Kölcsön ügyleteket a szükséges iratok: előkészítése mellett igen olcsó díjazással köz­vetít, valamint minden üzletágban egyszerit vagy állandó üzletekhez társulásokat összehoz Juhász László sí 3?_* ingatlan és áruforgalmi iroda. Gyula, Városház-utca 23. szám. Rólesóntókét keresek: 1—2—3 millió koronát több megbízóm részére megegyezés szerinti jutalékra teljes bizto­síték nyújtása mellett. Gyulán, forgalmas helyen üzlethelyiség berendezéssel, yalamint agy magtár 4 vagon termény befogadására bérbeadó. 749 sz, Megérkezett a kitűnőnek bizonyult Numa Oupuj-féfe ma^csávázó, A kékkövet teljesen pótolja, a búzát úgy az UszSk, mint a féreg ellen védi. Kapható 538 is-* KRADSZ JE9ÍÓ liszt- és terményüzlelében. Kossuth-tér 31. Telefon 77. 4ifikfa, Í983. a ktadúigla|d»»»i Oobay Aánsa tyandála.

Next

/
Oldalképek
Tartalom