Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1947. január-december (2. évfolyam, 1-14. szám)

1947-02-25 / 2. szám

Polgármestereknek, Járási Főjegyzőknek és a Községi elöljáróságoknak Békésvármegye alispánjától. TÁRGY: A bácsalmási járás területén született és 2439 _1947. alispáni szám. ismeretlen helyen tartózkodó 1924. évfo­lyambeli állításkötelesek körözése. Sz ékhelyei ken. Kérem az alább felsoroltak körözését hatósága területén elrendelni szíveskedjék az­zal, hogy feltalálásuk esetén 4023—1946. kig. számra hivatkozással közvetlenül a bácsalmási járás Főjegyzője értesítendő. Folyósz. N É V Szül. hely Születési idő Apja neve Anyja neve 1 1 Balázsi tv József Bácsalmás 1924 I 12 József Dulics Mária 2 Pintér József I 21 János Sörfőző Katalin 3 Schneider Antal II 4 Antal Walter Teréz 4 Szoliősi István II 15 József Orcsics Mária 5 Kovács István íí 25 Kovács Erzsébet 6 Évin József III 17 Ádám Petz Erzsébet 7 Illés Sándor VI 3 Pál Barta Verona 8 Petrekanits József 99 VI 20 Mátyás Zeke Ilona 9 Baumholczer Ferenc VIII 1 Pál Becze Teréz 10 Harton János X 11 József Onhausz Rozália 11 Dujmovics Szaniszló XI 16 Máté Tiprovácz Matild 12 Rozsnvik István J. XII 5 István Knecht Erzsébet 13 Varga János XII 24 István Ivánkovics Margit 14 Nasz Mihálv XII 20 János V elliesz Katalin 15 Sajtos János 1 18 Sándor Hegyes Rozália 16 Tallér István Madaras XII 7 István Gnecker Éva 17 Rosenlekl Sándor I 9 Rosenfeld Gizella 18 Sisák János Mátyás 1 13 Mátyás Janieskó Juszti 19 Erdélyi Sándor 11 5 Benjámin Müller Etel 20 Mezei István IX 16 Pál Koncsek Mária 21 Huszti Mihály Mátételke VIII 17 Mihály Müller Magdolna 22 Remcső Béla III 12 Béla Járdi Etel 23 Sohiitz Pál X 25 Sebestyén Darázs Ilona 24 Drekovics József Tompa III 1 Antal Rácz Rozália 25 Rasztik András V 15 András Biró Rozália 26 Szimcsák István V 14 János Novák Mária 27 Kanalas György 99 V 10 György Nyerbucz Eszter 28 Kovács Gvörgv V 22 József Magyar Terézia 29 Nagy Hegyesi János Vili 23 István Korsós Luca 30 Szalma Antal IX 4 Gergely Béleczki Mária 31 Csóti Mihály 99 IX 26 Menyhért Rózsa Anna Gyula, 1917. február hó 11-én. DR. MOLNÁR JENŐ s. k. alispán. 159 kisgv. 1034 -1947. ikt. szám. Tárgy : Deák Imre állatorvos, mező- berényi lakos állatorvosi oklevelének meg­hirdetése. V é g ha t á r o z a. t : A törvényhatóság kisgyűlése Deák Imre állatorvos, mezőberényi lakosnak a Magyar Agrártudományi Egyetem által 1944. decem­ber hó 9-én kiállított állatorvosi oklevelét, miután azt a törvényhatósági állatorvos át­vizsgálta és rendbenlevőnek találta, zára­dékolja és meghirdeti. Kelt Békésvármegye törvényhatósági kisgyűlésének Gyulán, 1947. évi február hó 12-én tartott ülésében. Kiadta : dr. Durkó József sk. vm. II. főjegyző.- 95 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom