Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1943. január-december (46. évfolyam, 1-59. szám)

1943-08-15 / 36. szám

Családi és utónév S Családi állapot Szóm esetleg szülei családi és utóneve is Sz. év Születési hely a öö > Foglalk. Legutóbbi lakhelye 17.559. Szirácki ©yörgy Fejdi Zsuzsanna 1906. Peírőc ev. nőtlen szabó Újvidék 17.560 Mileusznics Milenkó 1926. Cs&ntavér gkel. hajad. — Bácsborsod Mihály, Szerdov Száva Losa Mihály István, Gajnok Sóra 1922 Kórogy reí. nőtlen — Apatin 17.562 Martinovics József — Zombor — nős földm. napsz. Vajszka 17.563 Gombár Rezső 1906 Temesvár r. k. — pincér Óbecse Ádám, Linli Katalin 17.564 Hinger Szaniszló 1918 Vencel, Gittner Teréz Barcs-- --­— To polya 17,565 Kuslnszki József 1901 Sándor. Szálkái Zsuzsanna Ohány r. k. nős pincér Óbecse 17.566 Márta Sándor 1918 József, Kovács Julianna Nagyberokszó r. k. nőtlen gazd. cseléd óbecse 17.567 Mileusznics Tódor 1921 Mihály, Szedor Száva Sirokakuia g. kel. — Bácsborsod 17.568 Trubulin Dusán 1919 Miklós, Gruberics Anna Kula g. k. nőtlen g. cseléd Csantavér 17.569 Németh András 1924 Lévai Viktória Klsiratos r. k. nőtlen földmiv. Újvidék 17.570 id. Milkó János . 1893 György, Kollár Erzsébet Kiszáes ág. ev. nős g. cseléd Hadiknépe 17933 özv. Peternáő Ágostonné 1885 Dunaharaszti r. k. özv. gyári m. Székesfehérvár szül. Fritsch Terézia 17.934 Bandi Miklós 1916 Hosszufalu ev. nőtlen kömives Székesfehérvár István, Horváth G. Anna 17.935 Béres Gábor 1919 Nagymoha reí. nős földmiv. Székesfehérvár 17.936 Baki Géza 1900 Magyarrépen reí. elvált pincér Iváncsa Ferenc, Csatlós Magdolna 17.937 Márton Ferenc . 1907 Keresztvár ref. nős — Pusztaszabolcs Ferenc, Márton Mária Fentnevezettek körőzendők. feltalálásuk esetén az illetékes törvényhatóság eted tisztviselője értesítendő. Nyomatott a „Dürsr* Nyomda ét Lapkiadóvállalat nyomdájában Gyulán 1943, — Cégt: Nagy P. litván 178

Next

/
Oldalképek
Tartalom