Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1942. január-december (45. évfolyam, 1-61. szám)

1942-03-29 / 16. szám

Csanádi és utónév Szám esetleg szülei családi Sz. év Születési hely 2 Családi Legutóbbi és utóneve is g "lapot S lakhely $070 Aranyos József 1918 Majlátfalva rk. nőtlen földműves Makó Márton, Kiss Mária 5101 Piró Mihály 1913 — unit. nős földműves Bárót 5102 Vida Ferenö 1912 — ref. nős földműves Bárót 5103 Biczó Mihály 1922 — ref. nőtlen — Bárót 5104 Bokor Sándorné 1911 — unit. férjes háztartás Bárót 5105 Nemeb András 1920 — ref. nőtlen bányám. Bárót 5106 Bokor Sándor 1907 — unit. nős földműves Bárót 5107 Vida Ferencné 1910 — ref. férjes háztartás Bárót 5288 Nikov Nikola 1935 Begecsi g. kel. — — Újvidék 5531 Fodor Sándor 1914 Torda rk. — kovács Csorna „ Péter Aranka 1915 Torda unit. — háztartás Csorna „ Fodor Erzsébet 1939 Bukarest unit. — — Csorna „ Hóka Gábor 1914 Székelykocsárdrk. nőtlen földműves Csorna „ Kovács Veronka 1914 Szászsztgyörgy ref. hajad, háztart. Csorna 5532 Kraja György 1920 Nagykőrös rk. nőtlen épit. sm. Nógrád 5533 Illés László 1919 Bélkenyér — — — Szécsényfelfalu 5646 Tamás Áron 2913 Segesvár unit. nős kéményseprő Beszterce Mihály, Lőrinczi Zsuzánna 5647 Kun Dániel 1918 Magyarszovát — nőtlen vasműnk. Zirc „ Finna Pál 1918 Asszunépe ref. nőtlen hentes Zirc „ Lukács Imre 1606 Bánfihunyad rk. nős borbély Zirc „ Takács Mihály 1920 Dés rk. nőtlen fodrász Zirc „ Bebe Sándor 1916 Nagyvárad g. kát. nős kőműves Zirc „ Szőke János 1911 Majláthfalva rk. nős földmives Zirc „ Szabó Imre 1919 Kispereg ref. nőtlen villanyszer.Zirc „ Szűcs Sándor 1903 Phelbáthida ref. nőtlen — Zirc „ Mogyorósi Béla 1917 Szatmár ref. nőtlen m. tisztv. Zirc „ Gnandt János 1915 Szaniszló rk. nőtlen cipész Zirc „ Pál Endre 1897 Szatmár ref. nős földműves Zirc „ Némethi Dániel 1911 Aranyosegerbegy ref. nős asztalos Zirc „ Szabó Lajos 1909 Kolozsvár rk. nőtlen szobafestő Zirc „ Balázs Lajos 1907 Feketegyarm. ref. nőtlen hentes Zirc „ Sándor Lajos 1909 Nagyvárad ref. nős földműves Zirc „ Bartha Mihály 1905 Brassó ref. — kereskedő Zirc „ Veres Imre 1905 Gerence ref. nőtlen mészáros Zirc „ Tóth Dénes 1922 Nagyenyed ref. nőtlen — Zirc „ Balázs János 1910 Pécska g. kát. nőtlen napszámos Zirc „ Sárközi Lajos 1909 Alsósománd rk. nős hentes Zire „ Jakab István 1917 Nagysármás ref. nőtlen gyári mun. Zirc „ Fazekas László 1921 Barczaujfali ev, nőtlen szobafestő Zirc „ Csák Gergely 1897 Vadász ref. nős földműves Zirc „ Csák László 1912 Vadász ref. nős földműves Zirc „ Sipőcz István 1921 Kaposvár rk. nőtlen gyári mun. Zirc „ Lőrincz Ferenc 1913 Torda rk. nős kőműves Zirc „ Hajdú Lőrinc 1913 Sinfalva rk. nőtlen földműves Zirc „ Gál Mihály 1921 Temesvár ref. nőtlen asztalos Zirc „ Gyapjas Lajos 1901 Vadász ref. nőtlen földműves Zirc „ Fazekas István 1920 Oroszlános rk. nőtlen földműves Zirc „ Brigyik Károly 2021 Piski ref. nőtlen vaseszterg. Zirc 101

Next

/
Oldalképek
Tartalom