Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1941. január-december (44. évfolyam, 1-61. szám)

1941-11-30 / 55. szám

Sorsz. Név Szül. év Szül. helye Anyja neve 767. Ölbaum Beruát 1904. Beregkisalmás Lampert Pepi 768. Ötvös Károly 1898. Hosszumező Csurka Jolán 769. Palkovits Lajos 1921. Ilonca Berkovics Szeréna 770. Pusztay Elemér 1909. Budapest Bornay Lujza 771. Reiztnan Izidor 1920. Bilke Jaszovics Róza 772. Reke Barnabás 1920 Debrecen Katona Margit 773. Reke György 1920 Debrecen Katona Margit 774. Róth Salamon 1919. Beregszász Kaíz Ilona 775. Rolthstein Mór 1923. Sátoraljaújhely Mandel Rebeka 776. Rosenwasser Sámuel 1894. Bród Lebovits Léni 777. Rosner Zoltán 1920. Beregujfalu Spiegel Heléa 778. Ruszul Miklós * 1919. Le n ka Rluszó Apolonia 779. Sándor István 1903. Beregszász Sándor Mária 780. Sárközi Sándor 1920. Benc Mirzák Mária 781. Sass Ferenc 1921. Hetyen Mészáros Margit 782. Dr. Sikley József 1900. Budapest Hanny Teréz 783. Simon László 1912. Székesfehérvár Kubik Jozefa 784. Sütő Kálmán 1918. Marokpapi Bán Ágnes 785. Streiter Gyula 1900. Tiszabogdány Grüli Hani 786. Schwimmer Zoltán 1924. Ungvár Rigelharpt Pepi 787. Síéin Hermán 1907. Kőrösmező Marlcovics Cili 788. Stichlentner Cyula 1918. Huszt Ajtt Irma 789. Szabó István 1915. Eszeny Szabó Zsófia 790. Szakács László 1887. Bereggázló Voskaba Anna 791. SzakazIgnác 1908. Veléte Katz Mali •792 Skőzavkó Miklós 1898. Kisrákóc Popovics Zsófia 793. Szeibert József 1921. Huszt Alszer Mária 794. Székely Aladár 1920. Técső Dévay Róza 795 Szemere Antal 1896. Nagytarna Ameling Magdolna 796. Szemere István 1884. Nagytaraa Ameling Magdolna 797. Szentgyörgyi István 1925. Ópályi Fodor Márta 798. Szentimrey György 1925. Nagyzzeretve Lehotai Karola 799. Szeszák László 1925. Beregszász Dohai Mária 800. Szíj jártó Lajos 1920 Nagygejőc Szaniszló Erzsébet 801. Szolnoki Ignác Ferenc 1917. Beregszász Gazdag Karolina 802 Szlivka Mihály 1904. Kisszolyva Velikáklod Zsófia 803. Tamás György 1924. Aknaszlatina Holczberger Terézia 804. Tanenbaum Jakab Dávid 1921. Korompa Goldberger Hani 805. Tóth Béla 1909. Nyíregyháza Halász Piroska 806. Tóth István 1922. Ilosva Leca Anna 807. Tóth József 1907. Beregdéda Remeczky Erzsébet 808. Turányi István 1926. Kovászó Turányi Eszter 809. Udvarházy Mihály 1922. Máriabesenyő Szepessy Mária 810. Vályán László 1921. Ralió Borsicky Aranka 811. Várady Gyula 1918. Mezőkaszony Dancs Erzsébet 812. Varga István 1916. Huszt Bánok Anna 813. Varga László 1925. Tiszaujhely Vaszkun Anna 814. Weisz Jenő 1925. Nagyecsed Blum Gizella 815. Weisz Izsák 1920. Galambos Weisz Színe 816. Weisz Mózes 1903. Kisvarsány Zvangschein Cili 817. Weisz Mózes 1920. Huszt Lieberman Malvin 818. Weisz Sándor 1921. Beregszász Fried Malvin 819. Weiszberger Miksa 1895. pécspetri Feldman Margit 820. Veréczy István 1906, Tiszabökény Petróczy Borbála

Next

/
Oldalképek
Tartalom