Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1925. január-december (28. évfolyam, 1-53. szám)

Tóth Lajos, pénztárnok K. Tóth István, esküdt H. Tóth. Sándor, adószedő Cs. Nagy Elek, esküdt ' Marton András, ellenőr Z. Nagy Sándor, esküdt Tóth Márton, esküdt Sánta Károly, esküdt 27. Vésztő község Területe 21101 kát. hold, lakosainak száma: 9495. Kincses István, biró dr. Kiss Elek, orvos Németh Sándor, törvénybiró Szabó László, állatorvos Szőke Sándor, gazda Tardy Lajos, főjegyző Csüllög Sándor, közgyám Petrovszky Dezső, jegyző Marhás András, pénztárnok Praznovszy Jenő, jegyző Földesi Gábor, ellenőr Petrovszky Géza, jegyző Csüllög Gy. Sándor, adószedő Gyökössy Gyula, segédjegyző Szabó Lajos, esküdt Ökrös Sándor, Írnok Z. Kovács Károly, esküdt Pákozdi Imre, Írnok Juhász Gergely, esküdt Kincses Mihály, Írnok végrehajtó Kiss G. Gábor, esküdt Kincses Imre, napidijas Földesi Bálint, esküdt Kincses Lajos, napidijas dr. Katona Gábor, ügyvezető orvos Takács Balázs, napidijas Az 1926. évi április hó 15-iki tényleges állapotnak megfelelően j összeállította: | dr. Pánczél József, szerkesztő. / — 59 ­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom