Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1924. január-december (27. évfolyam, 1-53. szám)

Kiadja: a varmegye alispanja. Szerkeszti: Dr. Panczel Jozsef varmegyei aljegyzo, tb. foszolgabiro. 1924. XXVII. evfolyam. Targymutatohoz s nevjegyzekhez jegyzet: I. Betiirendes tdrgymutatd (kiilon az I —IV., kiilon az V. rovatokhozJ „Vdrmegi/ei kbserdekii hireku allando^rovathoz mu- tato nines. II. Hivatalos ssamok sserinti mi/tato. A rendeletek szama vegso szamjegye- nek sorrendjeben (1 — 100-ig) kiilon a ininiszteri rendeletek es kiilon az alispani stb. rendeletek es torvenyhatosagi kozgyiilesi hatarozatok. 111. Bekesvdrmegge torvdnyhatd- sdgi bisottsdgi tagjainak as 1925. evre ervenyes nevjegyseke. IV. Bgges bisott- sdgok ds vdlasstmdnynak jegyseke. V. Bdkesvarmegye tissti-, seged- es keselosse- mdlysetdnek ndvsora' es jdrdsok kossegek sserinti beosstdsa. Dobay Jinoi kSnyvnyomdiJa, Gyula. nmnijii miis iii

Next

/
Oldalképek
Tartalom