Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1911. január-december (14. évfolyam, 1-52. szám)

1911-10-02 / 41. szám

18Ö. Békéscsaba község katonabeszálláso- lási, kihágási, vámosuti, báró Prónai-fóle, Békés­csabai lak rókpónztári, törzsvagyon pénztári, iparos tanoncotthon, munkássególyalap, közpónz- tári, gazdai, letéti, tiszti nyugdíj, villamos mü- alap, közkórházi, szegény és közmunkapénztári, és szabályozási alap számadásai, 187. Újkígyós község közmunka és pótadó- 1 őrlési ügye, 188. Békés községben behajthatatlanná vált ebadók törlése. 189. Csoi'vás község gróf Apponyi-féle földvételi pénztári számadása 190. Endréd község óvodaalap, takarék- magtár, tartalékalap, letéti és szegénypénztári alapok számadása. 191. Békósszentandrás Hacker Jánosné-alap, kőzpónztári, község törzsvagyonpónztári, szegény- pénztári, utcaszabályozási, munkássególyalap, közmunkaalap, letótialap, gazdai és fogyasztási adópénztári számadásai. 192 Gyónta község fogyasztási adó, gazdai, kertalap, letéti, tartalékalap, közmunka, köz- pénztári és szegénypónztári alap számadásai. 193. Tótkomlós község szegénypónztári számadása. 194. Mezőberóny község szegénypónztári, fogyasztási, kölcsöntőkealap, munkássegély, be­tonjárda, közmunka, népkerti, szabályozási, Kos- suth-szobor, téglagyári és letéti alap pénztári, gazdai számadásai. 239 — 1911. eln. szám. Békésvármegye alispánjától. Tekintetes törvényhatósági bizottság! A vármegye közügyéiről és az 1911. évi május havi közgyűlés óta a mai napig közbe­esett idő alatt tett nevezetesebb intézkedésekről szóló jelentésemet az 1886. évi XXi. törvény­cikk 68. §-ának s. pontja értelmében a következőkben terjesztem elő : I. Közegészségügy. A közegészségügy általában eléggé kielégítő volt és az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva csak annyiban jobb, amennyiben az uralkodott hevenyragadós bajokban történt meg­betegedések száma 207-el volt kevesebb. Míg ugyanis 1910. év május hó 1-től egész 1910. év szeptember hó 1-ig terjedő idő­szak alatt hevenyragadós bajban beteg lett 1244 egyén és meghalt 106, addig az 1911. év május hó 1-től egész 1911. év szeptember hó 1-ig terjedő időszak alatt megbetegedett külön­féle hevenyfertőző bajban 1037 és meghalt 136, vagyis 13 százalék. A jelentést magában foglaló időszak alatt megbetegiilt: a) diphteriában 160 egyén , meghalt 28 17 % b) vörhenyben 412 » 67 16 % c) kanyaróban 329 » » 23 6 °/o d) hasi hagymázban 70 » 11 15 % e) szamárköhögésben 55 7> » 5 9 % f) vérhasban 3 1 33 % g) gyermekágyi lázban 1 » 1 100 % h) bárányhimlőben — — — — — — Összesen 1037 egyén, meghalt 136 13 % A feltüntetett adatok igazolják, hogy hevenyragadós bajok közül a vörheny volt az uralkodó betegség, amely egymagában valamennyi hevenyfertőző bajban történt megbetegedés­nek több, mint egyharmadát tette. Bár a betegség a vármegye legtöbb községében mutatkozott, tömegesen azonban csak Békéscsaba, Endrőd, Füzesgyarmat, Tótkomlós községekben és Gyula városban lépett fel. A betegség lefolyása enyhébbnek mondható, mit igazol az ebben történt el­halálozásnak alacsonyabb százaléka. A diphteriások száma 160 volt a múlt év hasonló időszakának 277 megbetegedésével szemben. Ezt a nagyobb arányú csökkenést a múlt évben kiadott, annak a rendelkezésnek tudom be, mellyel a községi orvosokat a diphteria ellenes vérsavónak úgy óvó, mint gyógyító célból való kiterjedt használatára utasítottam. Az eredmény azt mutatja, hogy a diphteriában megbete­gedettek 63 százaléka részesült oltásban és ezeknek a halálozási százaléka csak 9 százalék volt, ami nem kicsinyelhető siker. Diphteria ellenes gyógysavval beoltottak a jelentést magában fog­laló időszak alatt 102 egyént, akik közül meggyógyult 92, meghalt 10, 9 százalék. Endrődön két esetben a védőoltást sikerrel végezték.- 251 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom