Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1907. január-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1907-02-18 / 7. szám

9 ­Q) Az egyes választmányok jegyzéke. 1. Állandó választmány. (1886. XXL t.-cz. 48. §.) Megbízatásuk lejár 1907. deczember 31. Főispán, elnök 1 Ambrus Sándor Gyula, h. elnök 2 Dr. Bácsy Lajos Gyoma 3 Dr. báró Drecbsel Gyula Békés 4 Dr. Márki János alelnök Gyula 5 Dr. Zöldy Géza Gyula 6 Tábit Mihály Csorvás 7 Dr. Daimel Sándor Gyula 8 Dr. Sailer Vilmos Békéscsaba 9 Schmidt József alelnök Gyula 10 Veres József Orosháza lt Kiss László Gyula 12 Haviár Dániel Szarvas 13 Fábry Károly Békéscsaba 14 Varságh Béla Békéscsaba 15 Horváth János Mezőberény 16 Beliczey Géza Békéscsaba 17 Dombi Lajos Gyula 18 Dr. Kovács László Mezőberény 19 Dr. Zsilinszky Endre Békéscsaba 20 Dr. Konkoly Tihamér Gyula 21 Gr. Wenckheim-Hoyos Fiilöp Körösladány 22 Dr. Zöldy János Gyula 23 Jancsovics Péter Gyula 24 Morvay Mihály Békés 25 Kiss István Gyula 26 Dr. Ladics László Gyula 27 Kocziszky Mihály Békéscsaba 28 Haan Béla Békéscsaba 29 Moldoványi János Gyula 30 Schmidt Iván Gyula 31 Perszina Alfréd i/2. Kórházi bizottság. (Az 1905. évi 617. bgy, számú vármegyei szab. rend. 5. §-a.) Megbízatásuk lejár 1907. év deczember 31-ón. Hivatalból tagok: 1 Alispán, elnök 2 Főjegyző 3 Tiszti főorvos 4 Tiszti főügyész 5 Közkórházi igazgató 6 Gyula város polgármestere 7 Egy városi orvos 8 Közkórházi gondnok Választott tagok 9 Schmidt József Gyula 10 Dr Berényi Ármin Gyula 11 Kiss István Gyula 12 Dr. Szondi Lajos Békéscsaba 13 Dr. Hajnal Albert Ókigyós 14 Dr. Follmann János Gyula 15 Kóhn Dávid 16 Weisz Mór \z 3. Közegészségügyi bizottság. (1876. XIV. t.-ez. 163. §.) Megbízatásuk lejár 1907. decz. 31-én. 1 Ambrus Sándor 2 Gróh Ferencz Gyula 3 Dr. Follmann János Gyula 4 Dr. Berthóty István Orosháza 5 Szikes György Gyula 6 Südy István Békéscsaba 7 Dr. Daimel Sándor Gyula 8 Kiss László Gyula 9 Dr. Dunay Alajos Békésszentandrás 10 Varságh Béla Békéscsaba 11 K. Schriffert József Gyula 12 Haan Béla Békéscsaba 13 Weisz Mór Gyula 14 Vinkler Lajos Gyula 15 Névery Albert Gyula 16 Jeszenszky Károly Mezőberény 17 Léderer Rudolf Békésszentandrás 18 Kohlmann Ferencz Gyula 19 Badics Elek Békéscsaba 20 Hunya Elek Eudrőd 21 Benedikty Gyula Békés 22 Dr. Szegedy Kálmán Békés 23 Perszina Alfréd Gyula 1 ^ közigazgatási bizott­25 Nagy Jenő » j sa° altal valasztva Ezeken kívül a vármegyei főorvos, alorvos, tb. főorvosok, 7 járási orvos, 8 m. kir. állatorvos. 4. Építkezési bizottság. (232/85.£bgy. Törvényhatósági bizottsági határozat.) Megbízatásuk lejár az 1907. év végéu. 1 Ambrus Sándor alispán elnök, Gyula 2 Schmidt József Gyula 3 Erkel János Gyula 4 Dr. Daimel Sándor Gyula 5 Achim Gusztáv Békéscsaba 6 Szalay József Békéscsaba 7 Ritsek János Gyula 8 Az államépitészeti hivatal főnöke 5. Arlejtező bizottság. (218/96. bgy. törvényhatósági bizottsági határozat.) Megbízatásuk lejár 1907. évi deczember hó 31-én. 1 Alispán, elnök 2 Tiszti főügyész 3 Államépitészeti hivatal főnöke 4 Schmidt József Gyula 5 Czinczár Adolf Gyula 6 Dr. Márki János Gyula 7 Weisz Mór Gyula 6. Igazoló választmány. (Az 1886. évi XXL t.-cz. 25. §-a.) Megbízatásuk lejár 1907. évi deczember hó 31-ón. Közgyűlésen választottak: 1 Dr. Zöldy Géza Gyula 2 Dr. Follmann János Gyula 3 K. Schriffert József Gyula 4 Dr. Török Gábor Békés 5 Czinczár Adolf Gyula Főispán által kinevezettek; 6 Dr. Márki János elnök Gyula 7 Dr. Ladics László helyettes elnök Gyula 8 Kóhn Dávid Gyula 9 Dombi Lajos Gyula 7. Állandó bíráló választmány. (Az 1886. évi XXL t.-cz. 43. §-a.) Megbízatásuk lejár 1907. évi deczember hó 31-én. Főispán, elnök 1 Ambrus Sándor Gyula 2 Dr. Zsilinszky Endre Békéscsaba

Next

/
Oldalképek
Tartalom