Békés Megyei Hírlap, 2007. február (62. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-13 / 37. szám

Iß 2007. FEBRUAR 13.. KEDD - LXII. ÉVFOLYAM. 37. SZÁM Tornóczky Anitán még minden igazi Tornóczky Anita határozot­tan cáfolta azt a pletykát, hogy kebelplasztikán esett volna át. Régebben az ajkai feltöltésének gondolatával foglalkozott. Erről azonban lebeszélték, mert a műtét igencsak fájdalmas, ő pedig saját bevallása szerint viszo- lyog a fájdalomtól. Ez tehát elmaradt, ám abban biztos: szülés után mindenképpen megműtteti melleit. Melegséget sugárzó szobrok kiállítás Tevan Margit Munkácsy-díjas ötvösművész hazaérkezett Vége az önértékelési problémáknak Az emlékházban rendezett kiállításon az ember- és állatalakos vázák, dobozok, tálak, szobrok mellett vázlatrajzok és munkaeszközök is láthatók. Folyamatos önértékelési prob­lémákkal küzdött kislánya születése óta Michelle Wild, azaz Vad Katalin. Az expornó- sztár ráadásul elhízott.- Hiába akartam fogyni, nem ment. Aztán vál­lalkoztam egy aku- punktúrás kezelésre. Utána még az étrendet sem volt nehéz betarta­nom. Michelle nem A Munkácsy-díjas művészeket bemutató sorozat 2005-ben kez­dődött a békéscsabai emlékház­ban. Itt láthatók március végéig híres csabai nyomdászcsalád­ból származó Tevan Margit öt­vösművész alkotásai. Szinte melegítenek a vörös- és sárgaréz, ón- és bronzszobrok, körplasztikák, ötvösművek. Gyönyörű dobozok, tálak, vázák, ajándéktárgyak: ötvös- és ipar­művészet felsőfokon. A korábbi alkotások modernek, a későbbi­ek a romantikát idézik. Tevan Margit számos külföldi díja mellett 1957-ben kapott Mun- kácsy-díjat, a kamaratárlat az 50. évfordulóra is emlékeztet. 1962- ben az Érdemes művész, 1977- ben a Kiváló művész kitüntetéssel ismerték el munkásságát. Talán túlzott szerénysége mi­att Tevan Margit soha nem ren­dezett önálló kiállítást. 1978-ban bekövetkezett halála után, 1981- ben az Iparművészeti Múzeum­ban, 1988-ban a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban, 1996-ban Engel Tevan Istvánnal a Lánchíd Galériában volt em­lékkiállítása. ■ N. K. ■MBM« Amerikai pár Rómában Egy amerikai házaspár áhí­tattal szemléli Rómában a Colosseumot: — Te Jim, ez csodálatos! - sóhajt fel az asszony. — Igen, drágám. És képzeld milyen lesz, ha majd elké­szül! Gombapaprikás A férj megdicséri feleségét: — Édesem, ma különösen jól sikerült a gombapaprikás. Honnan szerezted ezt az új receptet?- Egy detektívregényben ol­vastam, szívem! Szerelem- Mindig így fogsz szeretni?- Mindig. Csak lehet, hogy nem mindig téged! Gyászjelentés Miután a férj meghal, a te­metkezési vállalat képviselő­je felkeresi az özvegyet: — Mit írjunk a gyászjelen­tésbe?- Azt, hogy: „Szabó halott.”- Ez túl rövid, legalább öt szó kellene. — Akkor: „Szabó halott, ugyanitt Wartburg eladó.” Megyei zongoravirtuózok versenyeztek a Bartókban A tanösvényen jó úton járnak a békési diákok- Bach, Mozart, Beethoven, Cho­pin és stílszerűen Bartók zenéje is felcsendült pénteken Békéscsa­bán a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészet- oktatási Intézmény, Zeneiskola falai kö­zött megrendezett zongoraversenyen — tájékoztatta lapunkat Juhász Edit, a házigaz­da intézmény igazgatóhelyettese. Battonyától Szeghalomig, Mezőkovácsházától Sarkadig hét korcsoportban összesen 15 ze­neiskola általános és középisko­lás növendékei ültek zongorá­hoz, hogy bebizonyítsák, ők a ■ Tizenöt zeneiskola növendékei ültek zongorához. legjobbak. Az első korcsoport­ban Gulyás Berta (Békéscsaba), a másodikban Bohus Lídia (Bé­kés), illetve Vántus Boglárka (Bé­késcsaba), a harma­dikban Kesjár Gré- ta (Békéscsaba) végzett az első he­lyen. A negyedik korcsoportban Kovács Gergely Tamásnak (Békéscsaba), az ötö­dikben Bellus Csillának (Békés­csaba) termett babér. A hatodik korosztályban Béládi Dániel (Bé­kés) végzett az első helyen. A 7- 8. korcsoportban Abdul-Hamid Sawsan (Békéscsaba) utasított mindenkit maga mögé. ■ B. I. A békési Eötvös József, a Dr. Hepp Ferenc és a Református Ál­talános Iskola mintegy hetven diákja vesz részt a Mégis Van Remény Egyesület Tanösvény el­nevezésű programjában. A szer­vezet célja, hogy megfelelő fel­készítést adjon a továbbtanulás előtt álló, részben hátrányos helyzetű diákoknak és szüleik­nek. A délutáni, öt-hat fős kis­csoportokban zajló foglalkozá­soknak köszönhetően már töb­ben is javítottak tanulmányi eredményükön. A programot emellett ismeretterjesztő filmek és a tavaszi idő beálltával kirán­dulások is színesítik. ■ R G. ■337847‘ Egyszerűbben is hozzájuthat! LEÓIM Leon 1.4 16V/86LE A SEAT nem emeli ai árakat, a regisztrációs adó emelkedése miatt! S/INVM)tly VONAI Ufi-Wj/ZS-Ä !U Frankó Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi út 93-95. Telefon: (66) 528-528. Fax: (66) 528-529. E-mail: szalon@frankokft.hu web: www.frankokft.hu HIRDETÉS „MESZLENYI-AUTO” Kft. - A KIVÁLÓ LEHETŐSÉG! Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2. (Szarvasi úton a tv-toronnyal szemben.) Telefon: (66)519-200. BIZTONSÁGI ZírNA- Biztonságban vezetünk Keresse a SZERENCSEKÁRTYÁT márkakereskedésünkben, és nyerjen egy A Renault Crédit finanszírozási ajánlata svájöíférrk-alapú, a CHF alapkamat változatlansága mellet». 200? Öt.Öl -iétot Yrsásavóhastq' érvényes A? árfolyam 155 BUFfQHf S2Ö07.Ö1,DU, Ä képen látható autó í|u52?-áad> Fogyasztás Itter/1 £3 km- vegyes: á.2-5,7; ' márkakereskedésünkben! •/ Cseréljen autót gyakr és fizessen kevesebbet! 3,99% T 28 999 Ft/hó 48 hónap

Next

/
Oldalképek
Tartalom