Békés Megyei Hírlap, 2006. szeptember (61. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01 / 205. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN BÉKÉS 2006. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK A KOZGYOGYELLATASI IGAZOLVÁNYT MÁR CSAK HAT HÉTIG VÁLTHATJÁK KI A RÁSZORULÓK ► , oldal-----i----------------------------- < ■* s^­ÉD ES ÉLET, L AVAGY A SÜTEMÉNYBŐL SOSEM ELÉG >,.oL MMMMHHMPHHHHMHHHHHHHHI FÉLMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS ELŐTT A CSABAI KNER NYOMDA EGY PERCBEN Van vevő a Barneválra Egy román cég megvásárolná a bé­késcsabai Barnevált, már csak né­hány gépen vitatkoznak. ►3. oldal A szamárpadok már üresek együtt Pénzzel és törvénnyel ösztönzik az iskolai társulást Etnobizniszre gyanakodik a román koalíció és a nőszervezet Birkatetem a lakótelepen Egyre több az il­legális szemétle­rakás, állati te­tem is bűzölög a békéscsabai lakó­telepeken. ► 5. OLDAL PANORÁMA 6-7 8 GAZDASAG ÍNYENCSÉGEK 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MUSOR 10 HOROSZKÓP 13 HIRDETÉS 14 SPORT 15 Elkészült a brüsszeli csomag A kormány már elfogadta a konvergen­ciaprogramot kétfordulós, balatonőszö- di ülése első' napján. ►e. OLDAL Pozsony megbékélési nyilatkozata A szlovák kormány elítélte a magyar- ellenes eseteket és javítanának az elmérgesült helyzeten. ►?. oldal IDŐJÁRÁS Ma eső nem esik. A reggeli ködfol­tok feloszlása után elvonul a fel­hőzet és kisüt a nap. Felmelege­dés kezdődik. ► 13. OLDAL Szinte minden drágulni fog Az áfakulcs eme­lése miatt szá­mos termékért és szolgáltatásért kell többet fizetni mától. ►8. OLDAL Fotózott és nem videózott Negyedik ejtőernyős világbajnoksá­gán vehetett részt versenybíróként a csabai Ondrejcsik Mihály, ►is. OLDAL JÓ REGGELT! Sorban állunk a postán, előttem két idősebb férfi beszélget. Hallottad, hogy mostanában milyen nehezen tudják le- százalékoltatni magukat a betegek? - kérdi egyik a másiktól. Hát, igen, nem úgy van, mint régen! - érkezik a vá­lasz, majd hozzá a történet. A hatvan körüli férfi mitsem törődve a hallgató­sággal, hosszasan ecseteli, hogy ő is és a felesége is milyen könnyen leszá- zalékoltatta magát. Pedig - mint mondja - mi sem voltunk betegebbek, mint mások, csak egy kicsit okosab­bak. A körülöttük állók arcára csende­sen kiül a döbbenet. Végül egy közép­korú nő megszólal: - Arra nem gondol­tak, hogy a maguk pénzéért valakik­nek meg is kellett dolgozni? A férfi azonban nem válaszol. Ez bizonyára már nem is érdekli. L. /. www.bmhirup.hu E-MAIL: SZERK.BEKESÖAXELS.HU Itt a tolltartó, de füzetből mennyit vigyünk az első napra? A leendő első osztályosoknak az iskolatáska bepakolása is felér egy kalanddal. Idén először esett százezer alá az országban az első osztályt kezdő gyermekek létszáma. A jelenség megyénkre is igaz, évről évre kevesebb gyermek ül az iskolapadban. A támoga­tást az önkormányzatok a ta­nulók arányában kapják, így a létszámcsökkenés a bevételt kurtítja. A pár száz lelkes tele­pülésekhez képest a nagyob­bak időt nyertek. Míg az előb­biek már a nyolcvanas évek­ben kénytelenek voltak átszer­vezni a oktatást, az ezer lako­sú községekben ez most van napirenden. Ráadásul az isko­latársulások létrehozása eddig választható lehetőség volt, ám a közoktatási törvény változá­sával a nyolcnál kevesebb évfo­lyammal működő tanintézetek néhány éven belül csak másik iskola tagintézményeként foly­tathatják tevékenységüket. Meglehet, az iskolai társu­lás előkészítése ritkán megy feszültség nélkül, késlekedni nem tanácsos. Félő, hogy a szülők egyenként íratják be valamelyik közeli településre a gyermekeket, így a lakosság maga számolja fel az iskoláját. Ez történt Örménykúton és Körösújfalun is. Szabó Ist­vánná, a Békés megyei hu­mán fejlesztési központ igaz­gatója szerint jobb, ha a kis­térségi társulások előrelátó­an áttekintik az iskolák hely­zetét, ezzel kiszámíthatóvá teszik a jövőt a szülők, a pe­dagógusok és az önkormány­zatok előtt. ►$. OLDAL A közoktatásban részt vevő gyermekek száma Békésben Tanév 1. osztályosok 8. osztályosok tanuló létszám összesen 2003/2004 3807 4337 33 353 2004/2005 3717 4496 32 739 2005/2006 3700 4332 31948 2006/2007 3664 4854 31285 2007/2008 3650­30 081 FORRÁS: BÉKÉS MEGYEI HUMÁN FEJLESZTÉSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A Magyarországi Románok Koalíciója (MRK), illetve a Fő­városi Román Ortodox Nők Egyesülete etnobiznisz gya­núja miatt kongatta meg a vészharangot a minap Buda­pesten. Nem kevesebbet állíta­nak, minthogy a Gulyás György kétegyházi polgármes­ter, egy személyben a Magyar- országi Románok Országos Önkormányzata (MROÖ) alel- nöke, illetve a Magyarországi Románok Országos Érdekvé­delmi Egyesülete (MROÉE) el­nöke által vezetett civil szer­■ Martyin Tivadar elmondta: tilta­koznak az ellen, hogy az állam pénzét alkisebbr ségi célokra pazarolják. vezet „Budapesten a közösség előtt ismeretlen vagy ismer­ten közösségen kívüli, romá­nul nem tudó személyeket in­dított". Martyin Tivadar méhkeré­ki polgármester, az MRK el­nöke kifejtette: nemcsak a fő­városban, hanem több vidéki településen is „kakukkfió­kák” kerültek a kisebbségi önkormányzati választáso­kon induló jelöltek közé. A ko­alíció elnöke elmondta: tilta­koznak az ellen, hogy az ál­lam pénzét álkisebbségi cé­lokra pazarolják. Szerinte az is egyértelmű, hogy ezen lé­pésével az MROÖ jelenlegi ve­zetése saját hatalmát szeret­né bebetonozni a márciusi or­szágos önkormányzati válasz­tásokon. ► S. OLDAL SMS SM HONDA The Power of Dreams négykerékhajtású Honda CR-V A Honda CR-V-vel sosem kihívás a közle­kedés. Az intelligens négykerékhajtás , mindig megfelelő tapadást biztosit, amely nemcsak zord körülmények között hasz­nos, de száraz időben is jóval biztonságo­sabbá teszi a közlekedést. Mindemellett takarékos, dinamikus és megbízható, amit a Honda legendás minősége szavatol. A képen látható autó extra felszerelést tartalmaz. Fogyasztás: 6,7-9.3 l/100km. CC^-kibocsátás: 177-221 g/km. Honda Körös, H-5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. Tel.: (06 66) 530 630, Fax: (06 66) 530 631, e-mail: hondakoros@hondakoros.hu, web: www.hondakoros.hu i

Next

/
Oldalképek
Tartalom