Békés Megyei Hírlap, 2006. május (61. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-27 / 123. szám

11/9 2006. MÁJUS 21., SZOMBAT ELETMOD A szétköltözés megviseli a gyerekeket válás A kicsik gyakran önmagukat okolják, amiért szüleik kapcsolata tönkrement A hangos veszekedésekkel terhelt családi légkör maradandó élmény a gyerekek számára. A válás minden életkorban megviseli őket. A szülők gyakran durva veszekedéseinek vagy a feszült, hűvös családi lég­körnek, illetve a válásnak a gyerekek a legnagyobb kárvallottjai. A kisebbek bűntudatot éreznek, so­kan azt hiszik, „rosszasá­guk” az oka, hogy apjuk és anyjuk szétköltözött. Bánky Bea A szülők civakodásának, majd szétbútorozásának a gyerekek a legnagyobb kárvallottjai. „Teljesen mindegy, milyen életkorú a gyerek, szülei válása nagyon megviseli őt” - szűri le | tapasztalatait dr. Alpár Zsuzsa. 1 A gyermekpszichológus szerint | a kétévesnél fiatalabb babák I gyakran testi tünetekkel tilta­koznak a folyamat ellen. Esen­dőbbé válnak, az alvás, az evés és a szobatisztaság zavarai ala­kulhatnak ki náluk. A hűvös, tá­volságtartó, illetve a hangos, or­denáré veszekedésektől terhes családi légkör maradandó él­mény a gyerekek számára. Ké­sőbb párkapcsolati probléma­ként üthet vissza, ha a gyerekek nem látnak mintát arra, hogyan működik egy kiegyensúlyozott, szeretetteljes házasság. „Az elvált szülők gyerekeinek zöme abban a tévhitben él, hogy szülei válásának oka az ő rosz- szasága - hívja fel a figyelmet Alpár Zsuzsa. - Lelkiismeret-fur- dalásuk mellé a létbizonytalan­ság érzése társul: a vele maradó szülőben sem bízik, hiszen ha az apja elhagyhatta, egy napon any­ja is megteheti ugyanezt.” „A válást a serdülők élik meg a legrosszabbul - mondja Balá­zsi Éva ügyvéd. - Tanulmányi eredményeik hirtelen sokat rom­lanak, viselkedésük még kama- szosabbá válik.” A kicsik akkor járnak a leg­jobban, ha a szülők az ő érdekei­ket szem előtt tartva, csöndben megegyeznek az elhelyezésről és a láthatásról. A közös szülői felügyelethez is szükséges az egykori házastársak kiegyensú­lyozott kapcsolata, hiszen a gyer­meküket érintő fontosabb dön­téseket válásuk után is közösen hozzák. Ha a szülők nem tudnak békésen megállapodni, a bíróság Ne érezze gyermeke, hogy ő tehet a válásról ezt tanácsolja az elvált szü­lőknek dr. Alpár Zsuzsa. Nem elég egyszer elmondani: „nem a te hibád”, hiszen a gyermek szi­lárd elképzeléseit nehéz módo­sítani. Ráadásul sokuk igyek­szik úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Azt is fontos meg­értetni a gyerekkel, hogy apja és anyja a válás után változat­lanul szeretik őt. „Gyakran elő fordul, hogy a szülők látni sem bírják egymást. Láthatási idő­ben ideális a gyereket kikísérni a kapuhoz, illetve visszakísérni a lakásba, öt percet együtt len­ni. így a gyerekek számára máris könnyebb az elválás és a hazaérkezés. Az anyagi termé­szetű vitákat is érdemes más alkalomra halasztani, nem a gyerekek előtt civakodni. ” hozza a döntést az elhelyezésről és a tartásdíjról. Balázsi Éva el­mondta: a magyar joggyakorlat­ban hatéves kor alatt szinte kivé­tel nélkül automatikusan az anyának ítéli a gyermeket a bíró­ság, a testvéreket pedig nem vá­lasztják el egymástól. Mondd csak: igazam van, vagy igazam van? A konfliktus sokszor a hétköz­napi élet csip-csup ügyein rob­ban ki. Ki hogyan nyomja ki a tu­busból a fogkrémet? Ki vigye le a szemetet? A „főtéma” azonban többnyire csak a látszat - figyel­meztet a szakember. A fogkrém­baj mögött talán egy kimondat­lan házastársi gond rejlik: a férj kevesli felesége neki szentelt fi­gyelmét. A szemétlevitel-balhé pedig dominanciaharc: ki irányít kit, ki az úr a házban? Azaz a kapcsolatban. Egyenrangú, demokratikus emberi viszonyban nincsen úr meg szolga. Ha békében aka­runk egymás mellett élni, nem pedig egy pusztító, személyiség- romboló káosz kellős közepén, közös nevezőt kell találnunk. Kiváló módszert ajánl erre a híres amerikai pszichológus, Thomas Gordon. Az általa kidol­gozott kommunikációs problé­Egy konfliktust csak együtt, közösen lehet megoldani mamegoldást tartja célravezető­nek Belső Nóra. Először is hig­gadjunk le. Dugjuk össze a fe­jünket, és nevezzük nevén a problémát. Rosszul nyomott fog­krémtubus helyett pédául a há­zasságbeli gondot. Második lé­pésben keressük meg a problé­ma gazdáját, vagyis azt a sze­mélyt, akinek rossz érzései van­nak. Ha ez az elhanyagolt férj, akkor ő tárja a másik elé az ér­zéseit. Őszintén. Vádaskodás, hi- báztatás, szemrehányás nélkül. A feleség így könnyebben azo­nosul társával. A harmadik „fel­vonás”: működő megoldást kell találni. Nem olyan kompro­misszumot, amelyben bárki is megrövidül. Hanem közös utat, amely kéz a kézben járható. Ha másként nem megy, írjuk fel együtt egy papírra - először válogatás és minősítés nélkül -, ami eszünkbe jut. Lehet ez affé­le ötletroham. Amikor a lehetsé­ges megoldások összegyűltek, húzzuk ki azokat, amelyek bár­melyik félnek nem jók. Mindig maradni fog egy-kettő, amely mindenkinek megfelel. Az el­fogadott javaslatokat megálla­podásnak is tekinthetjük, amelyhez a jövőben tartjuk ma­gunkat. Első látásra mindez talán me­revnek, túlszabályozottnak tű­nik. De komoly tapasztalatok bizonyítják: a módszer bevá­lik. Az emberi együttműkö­dés harmóniája feltételez bi­zonyos rendszert. És akkor senki sem vonul duzzogva a szobájába: lám, már megint pórul jártam. ■ Rados Virág HIRDETÉS-1 Májút? mum i Az ulcal verekedő * a ringbeit Is i május 27*én + 8 oldal VB-melléklet a Tvr-hétben a VB teljes menetrendje a közvetítések időpontjával ^ csapatok d sztárok * mérkőzések * érdekességek Keresse szombaton Eiófizetbiti. 488-55-88 es titefORSzimoe vagy e bttp://eletiz.«els.b« iitereetcinee Műsor és magazin BEShI3íC2MI Élet & Stílus rovatunk heti oldalainak témái KEDD DIVAT SZERDA AUTÓ & MOTOR CSÜTÖRTÖK EGÉSZSÉG PÉNTEK ÍNYENCSÉGEK ► SZOMBAT CSALÁD & NEVELÉS Tehéntejjel az ikerterhességért A rendszeresen tehéntejet fogyasztó nőknek ötször ak­kora esélyük van, hogy ik­reket szüljenek, mint azok­nak, akik nem isznak és esznek állati eredetű termé­keket - állapították meg amerikai kutatók. Az utóbbi ötven évben az ikerszülések száma jelentősen - egyes országokban 50 százalékkal - növekedett. A tudósok szerint az okok között a ter­mékenységi kezelések elter­jedtsége, valamint a gyer­mekvállalás későbbre ha­lasztása is szerepel. Jennifer Lopez kismama lesz? hollywoodi pletykák sze­rint Jennifer Lopez három hónapja várandós. A férjé­vel, Marc Anthonyval közös kisbabája karácsony körül születhet. Az énekesnő másállapotáról terjedő szó­beszédet igazolni látszik, hogy J-Lo minden látszóla­gos ok nélkül lemondta tur­néja soron következő állo­másait. @ további érdekességek: www.reggel.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom