Békés Megyei Hírlap, 2006. május (61. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN BÉKÉS 2006. MÁJUS 2., KEDD BÖCZÖGO DORINA NYOLCADIK LETT AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON r ■■ n A VASÁRNAPI KORLAT DÖNTŐBEN > 9. OLDAL A SZLOVÁK FOKONZUL SZOMBAT ÓTA TGTKOMLÓSINAK ÉRZI MAGÁT ► 2. OLDAL A SAJT VOLT A SZTÁR ► 3. OLDAL Igencsak kelendő a tönkölybúza Megyénkben valamivel több mint tízezer hektáron folyik biogazdálko­dás. Ezzel előkelő helyet foglalunk el az országban. ►2. oldal Egy métert apadt a Körös Napi 10-11 centi­méterrel csök­kent a vízszint a Hármas-Körös Békés megyei szakaszán. ►3., 6. OLDAL TARTALOM PANORÁMA 6-7 GAZDASÁG 8 SPORT 9— 12 KÉK OLDAL 13 TV-MUSOR 13 HOROSZKÓP 14 PROGRAMOK 14 HIRDETÉS 15 Idén orosházi Az év rendőre Idén Elek István rendőr főtörzsőrmes­ter, az orosházi kapitányság munkatár­sa nyerte lapunk versenyét. M. OLDAL IDŐJÁRÁS Egész nap borongós lesz az ég, reggel még esik, de délre eláll. Délután 17 fokig melegszik fel a levegő. ►14. OLDAL Az olvasók ideje mára lejárt Manapság már nem igaz, hogy mindenki könyvet kölcsönözni és ol­vasni jár a könyv­tárakba. ► 5. OLDAL Kamerákkal a vandálok ellen térfigyelés Gyulán már hatékonyan működik, Csabán még csak tervezik Békéscsabán egy webkamera segítségével követhetik nyomon az internetezők, mi újság a régi posta környékén. A legtöbb járókelő egyáltalán nem tud a kamera létezéséről. Fapados gépek: mélyen a jegyárak Az utasokért folytatott harcban egyre olcsóbban árulják a jegyeket a fapados légitársaságok. ►s. oldal Semjéni Gábor ötször köszönt be A megyei első osztályban a méhkeréki Semjéni Gábor öt gólt rúgott hétvégén a szabadkígyósiaknak. ►!!. oldal JÓ REGGELT! Micsoda verdák! Luxusautók százmilli­ókért. A kereslet egyre nagyobb irántuk Kelet-Európábán. Látták? No, nem itt, a kertek alatt, a fővárosi luxusautó-kiállí­táson. Bevallom, tisztes adózó, Békés megyei polgárként nem fenyeget a vásár­lás veszélye. Megmaradok sokéves, ki­csit rozsdás, de megyénk kátyúihoz már hozzászoktatott kisautómnál. Azzal az autósok rémálmát, a sebességmérő mű­szert sem ingerlem. Dehogy tudnék én, meg a többiek százzal aszfaltot szaggat­ni, amikor lassan már egy négyzetcenti­méter sima felület sem lesz mifelénk?! Ennek ellenére a hosszú hétvégén volt, aki közelebbről is megismerkedett az új típusú trafflval. Állítólag borsos ára van az ilyen találkozásoknak - még luxus­autó nélkül is. Cs. I. www.bmhirwp.hu E-MAIL SZERK.BEKES® AXELS.HU 06101 A megyében igazán Gyulán működik jól a térfigyelő kamerarend­szer. Békéscsabán ter­vezgetik kialakítását. Fekete G. Kata Orosházán még pénzt gyűjte­nek rá, Szarvason pedig már le is szerelték a láthatatlan „sze­meket”. Pedig azok nem árt­hatnak, főleg a vandálok elleni harcban bizonyulnak hasznos­nak. A megyeszékhelyen pél­dául elhelyezése után egy na­pon belül megrongálták a nem­rég felavatott Kirándulás szob­rot a belváros szívében. Félmé­teres korsót vittek el a tolvajok. A városban sokan régóta sze­retnének térfigyelőket elhe­lyezni, többen azonban aggá­lyosnak tartják a felvételeket. Azt mondják, nem szabad kukkolni a lakosságot. Mások az anyagi vonzatra hivatkoz­nak. Megint mások azt szeret­nék, hogy a bankok, üzletek Segítünk a váltásban! részié? ékről érdeklődjön Ankers Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.(66) 446-752, 453-770 Orosháza, Arany J. u. 2/e Tel.(68) 411-233 kameráit is vonják be a térfi­gyelésbe. Ezek a készülékek azonban többnyire nem alkal­masak erre, hiszen csak egy pontra, szakaszra néznek, például a kirakat­ra vagy a bejárati ajtóra. A Békéscsa­bán felszerelendő térfigyelőkkel vi­szont rá is lehet kö­zelíteni egy-egy tárgyra. Az intelligens kamera arra is képes, hogy „kitakarja” Az intelligens ka­mera arra is ké­pes, hogy „kita­karja” a képet: a Szent István té­ren senki nem leshetne be a Fiu­me ablakán. a képet, vagyis például a Szent István téren senki nem leshet­ne be a Fiume szálló ablakán. Az is fontos szem­pont, hogy a gép csak akkor kap­csol be, ha moz­gást érzékel a megfigyelt terüle­ten. így gazdasá­gos működtetése. Ahogy a megye- székhelyen is va­lószínűleg a rendőrségre fut­nak majd be a jelek, Gyulán is így működik a rendszer. Nem­csak rongálókat, hanem ittas járművezetőt is elkaptak már. A fürdővárosban 2003-ban sze­relték fel az első kamerákat. Működésükre az adatvédelmi biztos is áldását adta. Az, hogy figyelik a közterületet, egyálta­lán nem titkos. Táblák jelzik a város érintett területein a „le­selkedő” szemeket. Orosházán is akadnak táblák, csak a ka­merák hiányzanak még. Pályá­zaton szeretnének pénzt nyer­ni a célra. ►a. oldal Tóth Károly, Spiák Ibolya jutott be utolsóként listán Békés megyéből nem érkezett jogorvoslati kérelem az or­szággyűlési választás nem hi­vatalos végeredménye ellen. Nyolc megyében fellebbeztek. A jelenlegi állás szerint mind­két oldalról Békés megyei kép­viselő jutott utolsóként orszá­gos listán a Parlamentbe: a szocialista Tóth Károly és a fideszes dr. Spiák Ibolya is he­lyet kapott. ►2., 7. OLDAL Közel háromszáz új munkahely Békés megyeben Országosan 1,8 milliárd forint értékben 99 vállalkozást része­sített támogatásban a munka­ügyi minisztérium. Ezzel a tár­ca 1815 új munkahely létesítésé­hez járult hozzá. Az új munka­helyek 73 százalékában a vál­lalkozások regisztrált álláskere­sőket foglalkoztatnak majd. Megyénkben a támogatás­nak köszönhetően a Budapest Bank Békéscsabán 161, az Alpla Műanyag Csomagoló-ipa- ri Kft. Körösladányban 40, Ba­ranya László Körösladányban 5, a Young-Hús Kft. Szarvason 49, Likerné dr. Diószegi Mária Dévaványán 5, a MÁV Északi Járműjavító Kft. Békéscsabán 15 embert alkalmaz újonnan. SZEMÉLYI KÖLCSÖN Közvetlenül a finanszírozótól Mit kezdene 400 000 Ft-tal? 5 évre csak havi 9 638 Ft törlesztő részlettel! És arra költi, amire csak akarja! (THM: 19,30%.) „ CL Credit Zrt., a Santander Csoport Tagja Szeged, Mérey u. 6/b. Tel.: (62) 541-765 Debrecen, Cegléd u. 1. Tel.: (52) 521-074 A fenti tájékoztató nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a CC Credit Zrt. fenntartja magának a változtatás jogát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM-mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. *293820’

Next

/
Oldalképek
Tartalom