Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-06 / 5. szám

SPORT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. JANUÁR 6., PÉNTEK ii Elkészült a Békéscsaba 1912 Előre SE honlapja A napokban elkészült az NB likas listavezető Békéscsaba 1912 Előre SE internetes ol­dala, amit a www.1912elore.hu címen ér­hetnek el az érdeklődők. Az oldalon megtalálható az őszi szezon szakmai értékelése, az eddig lejátszott mérkőzé­sek rövid összefoglalója, és a csapattagok fényképes be­mutatkozója. Az egyesület vezetői az oldalon folyamato­san igyekeznek aktuális hí­rekkel, információkkal ki­szolgálni a szurkolókat, ér­deklődőket. Kilencedikek a békésiek a lábtenisz bajnokságon Budapesten rendezték meg ötödízben az iskolai lábte- nisz-bajnokság országos dön­tőjét, amelyen a Békési Sze­gedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium megyebajnok diákjai a huszonnégyes finá­léban a csoportmérkőzések ' során a végül negyedik he­lyezett Vásárosnaményt és Bábolna együttes legyőzték. A csoportmérkőzéseket sike­resen vevő békésiek a leg­jobb 16 között a Jászberény gárdájával mérkőztek meg, akiktől 2:1 arányban kikap­tak, így a végelszámolásnál a Békés megyei csapat a kilen­cedik helyet szerezte meg. A békési csapat tagjai: Takács Bence, Kertész Gábor, Szabó Sándor, Jankó Róbert, Oláh Zsolt, edző: Bíró Péter. Szombaton harcművész közgyűlés A Békés Megyei Karate és Harcművész Szövetség szom­baton, 10 órától tartja a 2005. évet lezáró és az ideit előkészítő közgyűlését Bé­késcsabán, a Lencsési Közös­ségi Házban. Ezen meghatá­rozzák a jövő évi feladatokat. Az országos szövetségek ha­zai és nemzetközi verseny- naptárának figyelembe véte­lével elkészítik a szövetség 2006. évi megyei verseny- naptárát is. Azok a harcmű­vész csoportok, amelyek nem tagjai a szövetségnek, de be szeretnének belépni, keressék a kapcsolatot Gre­gor Lászlóval, a szövetség el­nökével. A közgyűlés hiva­tott ugyanis a tagfelvételi ké­relmek elbírására. Ismét Szegeden a vb kajak-kenu A sportslágerek örökzöldje Az idén Magyarorszá­gon, Szegeden kajak-ke­nu világbajnokság lesz. Tavaly a magyar kajak­kenusok összesen 18 vi­lágbajnoki arany-, 11 ezüst- és 6 bronzérmet tíz Európa-bajnoki első, 16 második és nyolc har­madik helyezést szerez­tek. A hazai kajak-kenusok repre­zentatív eredménylistája foly­tatható lenne az elmúlt hat év­tized olimpiáin elért győzel­mekkel és helyezésekkel, de már a fentiek is kellő alátá­masztásául szolgálnak a cím­ben jelzett ténynek: a kajak­kenu a magyar sportslágerek örökzöldje. Egy rendkívül jól működő, sem olimpiai doppingbotrá­nyokkal, sem belső megha- sonlásokkal vagy szakmai anomáliákkal meg nem mér­gezett, a magyar sportágak nemzetközi megítélésében tradicionálisan előkelő helyen számon tartott sportágról be­szélünk. Amely ráadásul 2006. augusztus 17-a és 20-a között Szegeden rendezi a 35. felnőtt síkvízi világbajnoksá­gát. A sportág olyan sztárokat adott Magyarországnak és a nemzetközi közönségnek, mint valaha Hesz Mihály, Wichmann Tamás, Vaskuti István, Gyulay Zsolt, és Csípés Ferenc, a közelmúltban Storcz Botond vagy Kőbán Rita, nap­jainkban pedig Kovács Kati, Janics Natasa, Vereckei Ákos, Kämmerer Zoltán és még hosszan sorolhatnánk anél­kül, hogy kevésbé jeles spor­tolókat említenénk. A ’98-as szegedi vb-n 40 ezer embert érdekelt a kajak­kenu, ami azt jelzi, hogy a sportág közönségérdeklődés vonatkozásában is versenyké­pes. Kimagasló eredmények, sportsztárok, nemzetközi elis­merés, közönségérdeklődés és egy idei világverseny. Vajon mi szükséges még ahhoz, hogy egy magyar sportágat 2006-ban slágernek érezzük? Előtérben a magyar férfi kajak négyes, amely csodákra volt képes az elmúlt években A siker önbizalmat adhat kézilabda Ma a Kiskunhalas érkezik a Magyar Kupában Hajdú Lívia megcélozza a kaput. Nagy szükség lesz a beállás, de a többi kézilabdázó gólerős játékára, ha tovább akarnak jutni a Magyar Kupában Pénteken 18 órakor a női kézilabda Magyar Kupá­ban a legjobb tizenhat kö­zé jutásért az NB I-es Bé­késcsabai Előre NK csa­pata a szintén első osztá­lyú Kiskunhalast fogadja a városi sportcsarnokban. Rapatyi Tamás, a békéscsabai­ak vezetőedzője a következőket mondta a lila-fehérek felkészü­léséről és a mérkőzés esélyei­ről: - A világbajnokság miatti szünetet sikerült hasznosan el- töltenünk. Jól sikerült a csapat felkészülése, elsősorban fiziká­lisán léptünk előre. Gondot oko­zott az edzéseken, hogy keve­sen vagyunk, így a gyakorlások során nincs két csapatra való mezőnyjátékosunk. A szünet­ben több előkészületi mérkő­zést játszottunk és elsősorban a védekezésben fejlődtünk. Ami a kupatalálkozót illeti: szeret­nénk továbbjutni, ehhez pedig győznünk kell, mivel döntetlen­nél a halasiak jutnak a legjobb tizenhat közé. A kupasiker ön­bizalmat adna az egy héttel ké­sőbbi Spartacus elleni bajnoki mérkőzésre a lányoknak. Egyébként a vendégek hasonló stílusban játszanak, mint a Spartacus, így lehet gyakorolni az alsóházi rangadóra. A halasi­aknál Ilyésre, Kocsikra, Bor­bélyra kell elsősorban figyel­nünk, de a szélsőik is veszélye­sek. Nálunk szerencsére sérült nincs, a műtéten átesett Vincze már teljes értékű munkát vé­gezhet. A találkozót a Pech Katalin, Vágvölgyi Mária játékvezetői duó dirigálja. ■ V. L. Bozóky újra szerződtetné Matthäust labdarúgás A volt elnök szerint a hatéves érája alatt minden flottul ment Bozóky Imre úgy véli, eredményes hat évet zárt a Magyar Labdarúgó Szö­vetség elnökeként, több komoly sikert is elért, így emelt fővel távozik poszt­járól. Az MLSZ-szék- házban tartott csütörtöki saj­tótájékoztató­ján BOZÓKY IM­RE kijelentette: egy ideig sem­milyen tisztséget nem vállal a magyar futballban, bár hozzá­tette, a 2012-es Eb-pályázat si­kerét szívesen segítené kapcso­latrendszerén keresztül, ha az új vezetés erre felkéri. Amúgy pedig ügyvédként dolgozik to­vább. Bozóky a kandidálással kap­csolatban elmondta, nem állja i AC7TÄI f'TPMfCír A36 I/Uii Jl JE<J.9i* Gyomaendrődön rendezték meg a Körös-parti város ama­tőr és nyílt asztalitenisz-baj­nokságát, amelyre a Békés megyeieken kívül Szolnokból is érkeztek. A nyílt verseny döntőjében a gyomaendrődi Ágoston István nyert a kisúj­szállási Varró Dániel ellen. A dobogósok. Férfiak. Nyűt ver­seny: 1. Ágoston István (Gyomaend- rőd), 2. Varró Dániel (Kisújszállás), 3. Kovács Ferenc (Békéscsaba), Kovács Sándor (Szolnok). Amatőrök: 1. Szűcs Tibor (Csárdaszállás), 2. Kovács Attila (Dévavá-nya), 3. Fülöp Mihály, Makai Gyula (mindkettő Csárdaszállás). Ál­talános iskolások: 1. Puskás Máté (Dévaványa), Deák László (Mezőtúr), 3. Csatári Mihály, Fazekas Márton (mindkettő Gyomaendrőd). meg a helyét Gyárfás Tamás azon kijelentése, mely szerint semmi nincs előkészítve, mert - mint meg is mutatta egy rendkívül vastag könyv formá­jában — egy pályázatot már ko­rábban le kellett adni az UEFA- nak, s ezzel került be a legjobb háromba — az olaszok mögött - a magyar-horvát jelentkezés. Megjegyezte, ezt a dokumentu­mot át fogja adni a szervezőbi­zottság vezetőjének, illetve a sportág új vezetésének, de erre eddig az idő rövidsége miatt nem volt lehetősége. A részletes pályázatot május 31-ig kell le­adnia az MLSZ-nek. „Amikor 1999-ben átvettem az MLSZ irányítását, a szövetség több százmilliós hiánnyal küz­dött, és több mint tíz per gyötör­te, ráadásul a nemzetközi kap­csolatai is gyengék voltak. Ezt a helyzetet 2001-re sikerült orvo­PÉNTEK KÉZILABDA. Magyar Kupa. Békéscsa- j bai Előre NK-Kiskunhalas, női, Bé­késcsaba, városi sportcsarnok, 18.00. TEREMFOCI. Csarnok Kupa, Szar­vas, Petőfi utcai sportcsarnok, 19.00. Városi teremlabdarúgó-bajnokság, Battonya, 19.00. SZOMBAT ASZTALITENISZ. Extra liga. Orosháza Hungarotel ASE L—Tranzittüzép Eger, női, Orosháza, Táncsics M. gimnázi­um, 11.00. Szegedi AC L—Békési TE L, férfi, Szeged, 10.00. NB n. Gyulai AK- Debreceni ABE I., férfi, Gyula, Béke sugárút, 11.00. Nyírmada-Békési TE II., férfi, 11.00. NB Dl. Eötvös DPSE Orosháza-Szentes, férfi, Orosháza, Fürdő utcai terem, 15.00. SAKK. Gyöngyösi Lázár-emlékver­seny, Gyula, Kövizig székház, 9.00. TERÉMFÓCI. Nyűt városi teremlab­darúgó-bajnokság, Békéscsaba, 2-es iskola, 9.00. Városi bajnokság, Szeg­solni. Ezenkívül komoly ered­ménynek tartom az edzőképzés beindítását, a Szuper Kupa új­bóli létrehozását és a hamaro­san átadásra kerülő székház megépítését” - értékelte tevé­kenységét Bozóky, aki szintén sikerként könyvelte el, hogy a Népstadionnak Puskás Ferenc lett a névadója, valamint az idén beindult felnőttképzést és a 38 műfüves futballpálya átadását. Lothar Matthäus szövetségi kapitánnyal kapcsolatban meg­jegyezte, az eredménytelenség ellenére nem bánta meg szer­ződtetését, mert szerinte a ma­gyar futballnak szüksége van új hatásokra. Hozzátette, valószí­nűleg ezt a döntését nem vizs­gálná felül és újra szerződtetné a német szakembert. Bozóky hasonlókképpen vé­lekedik a Derball Kft.-vel kötött marketing szerződésekről is. halom, 8.00. Községi bajnokság, Sarkadkeresztúr, 14.00. Téli Kupa, Csorvás, 12.10. Csarnok Kupa, Szar­vas, Petőfi utcai sportcsarnok, 17.00. Városi teremlabdarúgó-bajnokság, amatőr B-csoport, Gyomaendrőd, váro­si sportcsarnok, 14.00. Mezőhegyes Kupa, városi teremlabdarúgó-bajnok­ság, Mezőhegyes, 9.00. 13. Farsang Kupa, gyermeklabdarúgó-toma (1991- 92-es korosztály), Mezőberény, Mol­nár Miklós sportcsarnok, 8.00. Téli Kupa felnőtt torna, Orosháza, Eötvös téri sportcsarnok, 8.00. Téli Kupa di- áktoma, Orosháza, Táncsics M. gim­názium, 13.30. Karácsony Kupa, Ka­szaper, 8.00. Meghívásos női torna, Gyula, városi tornacsarnok, 8.30. VASÁRNAP ASZTALITENISZ. NB I B. Nyír-egyhá- za-Békési TE, női, 11.00. SAKK. Gyöngyösi Lázár-emlékver­seny, Gyula, Kövizig székház, 9.00. TERÉMFÓCI. Ecker József téli te­Mint mondta, 2003-ban egyet­len szponzora volt a szövetség­nek, míg mostanra ez a szám je­lentősen megnőtt. Ezt az ered­ményt még úgyis jónak tartja, hogy a Pellady Péter vezette cég 30 százalékos részesedést kap. Bozóky három komolyabb hi­bát említett elnöksége idejéről. Az egyik a két liga (amatőr és profi) létrehozása, mivel most úgy gondolja, mindent az MLSZ-nek kellene irányítania. A másik probléma a nem meg­felelő kommunikáció volt, a harmadik pedig az, hogy túl sok kompromisszumot kötött. Bozóky a felügyelő bizottság készíttette könyvvizsgálói je­lentéssel kapcsolatban csak annyit mondott: mindenki higy- gye el, minden egyes forint a magyar futballban maradt, és jelenleg csak számviteli kérdé­sekről folyik a vita. remlabdarúgó-bajnokság a Furnér Pack Kupáért, Újkígyós, 8.30. Városi bajnokság, Sarkad, Ady-Bay gimnázi­um, 9.00. Nyüt városi terenüabdarú- góhajnokság, Békéscsaba, 2-es iskola, 9.00. Vektor Kupa teremlabdarúgó- bajnokság, Békés, városi sportcsar­nok, 9.00. 6. Vlgyíkán János teremlab­darúgó-bajnokság, Elek, 14.00. Terem­kupa, Mezőberény, Molnár Miklós sportcsarnok, 9.00. Téli Kupa, Csorvás, 12.10. Városi teremlabdarú­gó-bajnokság, profiliga, Gyoma­endrőd, városi sportcsarnok, 14.00. Mezőhegyes Kupa, városi teremlabda­rúgó-bajnokság, Mezőhegyes, 9.00. Téli Kupa felnőtt torna, Orosháza, Eöt­vös téri sportcsarnok, 8.00. Téli Kupa diáktoma, Orosháza, Táncsics M. gim­názium, 8.00. Karácsony Kupa, Kasza­TEREMFOCI. Városi teremlabdarúgó­bajnokság, Battonya, 19.00. SPORTMŰSOR I) FOTO: LEHOC/KV PÉTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom