Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-05 / 4. szám

Ismét nyert a Simaügy 4labda Megyei bajnokság Ismét nagy sikere volt a Békés megyei 41abda bajnokságnak, amelyet a megyeszékhelyen rendeztek meg. Négy esztende­je zajlik ez az esemény, s a motani rekordnevezést hozott: a jelentkezett 25 gárdát a szer­vezők nyolc csoportba sorsol­ták, ahol a négy sportágban - labdarúgás, röplabda, tollaslab­da, kosárlabda - külön-külön is megküzdöttek egymással. A második csoportkörből már egyenesen az elődöntőbe kerültek a sikeresen szereplő triók. A legjobb négy között azon­ban, már a lehető legkisebb különbség volt az oda eljutó csapatok között, hiszen min­den mérkőzés 2-2-re végző­dött, és csak a sportágakon be­lüli pontarányok döntöttek! Az egyik ágon a békéscsa­baiak egymás ellen küzdöttek meg, ahol a röplabdában és kosárlabdában jobbat nyújtó Simaügy verte a Tökászok a köbön fantázianevű hármast. A másik ágon a szegedi Re­ferencia kis különbséggel ma­radt alul a karcagi Labdama- rinkóval szemben. A kisdöntőben szegedi siker született és ezzel bezsebelték a bronzérmet. A döntőben remek csatában múlta felül a hazai Simaügy a Labdamarinkó gárdáját, ezzel ismét Békéscsabán maradt az aranyérem. Végeredmény: 1. Simaügy (Nagy Attila, Tarkó Ákos, Kor­mos Mihály), 2. Labdamarin­kó (Laczi Zsolt, Major János, Harsányi Zsolt), 3. Referencia (Pelle Tamás, Vas Gergő, Már­kus Gábor), 4. Tökászok a kö­bön (Néma Szabolcs, Gyarma­ti Tamás, Bodó János). Támogatók: FullProg Rendezvény- szervező Kft.; Grafnet Bt.; McDonald’s. Fedélzeten az Orosháza kézilabda Pánczél a felnőtteknél Igen korán kezdte a munkát az Orosházi FKSE NB I B-s férfi kézilabdacsapata. Az együttes tagjai az új esztendőben ked­den délután találkoztak és Ba­kó Botond edző irányításával már a tavaszi szezonra készül­nek. Mint Bodrogi Béla, a ta­valy alakult új orosházi klub elnöke elmondta: sikerült sta­bilizálni anyagilag a korábban nehéz helyzetben lévő férfi ké­zilabda szakágat Orosházán. Az őszi idény után hatodik he­lyezett fiatal gárdától a nyáron megfogalmazottak szerint a harmadik-hatodik hely eléré­sét várják. A csapat tavaszi sor­solása kedvezőnek mondható, így ha nem jönnek közbe sérü­lések tartható a célkitűzés. Az együttes heti öt edzéssel és kondicionáló termi foglal­kozásokkal készül a február 25-ei Ózd elleni bajnoki nyi­tányra. A keretben mindenki egészséges, csatlakozott a fel­nőtt csapathoz az ifjúsági vá­logatottban a december végi békéscsabai Mester Klubban rendezett felkészülési tornán szerepelt; Pánczél Zoltán. A bajnoki rajtig több előkészüle­ti mérkőzést terveznek NB-s csapatokkal. Február 4-5-én Orosházán nemzetközi felké­szülési tornát szerveznek, amelyen pályára lép a román Székelyudvarhely együttese és szeretnék megnyerni az NB I-es Erste-Békési FKC csapatát is az indulásra. ■ V. L. A rutinos Pásztor Istvánra a tavaszi szezonban is számítanak Ponterős Farkasok Lezajlott a kosarasok Kenguru 3. fordulója, a minik Dél-kelet- magyarországi régiójának baj­noksága. Az A-csoport eredményei: Viharsar­ki Farkasok-Békés 41:29, Békés- Mezőtúri Boszik 37:25, Mezőtúri Boszik-Viharsarki Farkasok 22:92. B- csopport: Berényi Mérgeskígyók- Viharsarki Farkaskölykök 42:22, Vi­harsarki Farkaskölykök-Prérifar- kasok 45:42, Prérifarkasok-Berényi Mérgeskígyók 21:45. C-csoport: Csabai Vadmacskák-Gyulai Vidrák 43:46, Gyulai Vidrák-Berényi Pici Pockok 19:45, Berényi Pici Pockok-Csabai Vadmacskák 53:30. D-csoport: Oroshá­zi Tigrisek-Orosházi Garfield 32:13, Orosházi Garfield-Szürkefarkasok 14:20, Szürkefarkasok-Orosházi Tigri­sek 7:37. SPORT BÉKÉS MEGYEI HÍR1AP - 2006. JANUÁR 5., CSÜTÖRTÖK Tizennégy tesztmérkőzés labdarúgás lövő héten kezdik a felkészülést a lila-fehérek Jakab Péter, a Békéscsa­bai 1912 Előre SE vezető­edzője e napokban még a TF-vizsgáival van elfoglal­va, de január 9-étől már edzéseket vezényel. Jávor Péter JAKAB PÉTER nem elégedett meg azzal, hogy tanári ok­levelet szerzett, ősz óta a Test- nevelési Egye­temen szakedző-hallgató, ter­mészetesen labdarúgásból igyekszik még jobban felké­szülni. „A téli szünetben igyekeztem regenerálódni, sokat olvastam, igaz, akkor még regényeket. Most viszont már a tankönyve­ket bújom, hiszen három vizsga következik egymás után, közte az egyik legnehezebb, az anató­mia. No, és január 9-én meg­kezdjük a felkészülést a tavaszi szezonra” - sorolta egy szuszra a rövid pihenő időszakot köve­tően ismét megszaporodó teen­dőit. A lila-fehérek számára márci­us második hét végéjén kezdő­dik a pontvadászat, addig vi­szont igyekeznek kihasználni az új adottságokat, a Kórház ut­cai műfüves pálya adta lehető­ségeket. Nem kevesebb, mint 14 mérkőzést vívnak különböző erősségű csapatokkal a bajnok rajtig. Sőt, január 15-én egy saját rendezésű tornával kezdenek, amelyre a Mezőkovácsházát, a Röszkét és a Vésztőt hívták meg. A vasárnapi egynapos tor­nán délelőtt 9 órakor a lilák a kovácsháziakkal mérik össze tudásukat, majd 11 órakor ke­rül sor a Vésztő-Röszke találko­zóra. A terv szerint a két vesz­tes 14 órakor a harmadik he­lyért, majd a két győztes az első helyért 16 órakor meccsel. Január 28-án a csabaiak részt vesznek az Orosháza FC által rendezendő teremtornán, ame­lyen OFC mellett az ugyancsak NB Il-es Makó, az NB Ill-as Bé­Ferenczi Attila a dabasi védők gyűrűjében. A lila-fehérek 2—0-ra legyőzték ellenfelüket az őszi szezonban, s tavasszal sem szeretnék alább adni késcsaba 1912 Előre SE, a Gyu­lai Termál FC, a Hódmezővásár­hely együttese fogadta el a meg­hívást. A rendezők szeretnének megnyerni egy első osztályú együttest is, de szóba került a Kecskemét és a Szolnok gárdája is, mint hatodik résztvevő. Ezt követően szerda-szombat menetrend szerint olyan csapa­tokkal találkoznának még a baj­noki pontvadászat előtt, mint a Makó, a Hódmezővásárhely, va­lamint Békés megyéből a Battonya, a Gyomaendrődi FC, a Vésztő és a Magyarbánhegyes. „A mérkőzések zömét hazai környezetben játszanánk, ugyanis itt van a legjobb lehető­ség a felkészülési találkozókra, hiszen a nemrégiben átadott műfüves pálya minden igényt kielégít — fűzte hozzá Jakab Pé­ter. — Szinte nem is kellett edző­partnereket keresni, mindenki minket keresett, tudva, hogy Békéscsabán jók a körülmé­nyek.” Ami pedig a csapat körüli változásokat illeti, egyelőre nem sok újdonsággal tudott szolgálni a vezetőedző. Annyit elmondott, két-három játékos­tól elválnak, s tervezik ugyan­ennyi igazolását is. Továbbra is abban gondolkodnak, hogy bé­késcsabai kötődésű futballistá­kat hozzanak haza, erősítve a csapatot. A Békéscsaba 1912 Előre SE tervezett felkészülési mérkőzései 01.15., vasárnap 9.00: Műfüvestorna Békéscsabán 01.21., szombat 11.00: Békéscsaba-Erzsébethely 01.25., szerda 16.00: Békéscsaba-Orosháza FC 01.28., szombat 9.00: Teremtona Orosházán 02.01., szerda 17.00: Békéscsaba-Hódmezővásárhely 02.04., szombat 11.00: Békéscsaba-Makó 02.08., szerda 17.00: Békéscsaba-Battonya 02.11., szombat 11.00: Békéscsaba-Makó 02.15., szerda 17.00: Békéscsaba-Battonya 02.18., szombat 11.00: Békéscsaba-Gyomaendrődi FC 02.22., szerda 17.00: Békéscsaba-Magyarbánhegyes 02.25., szombat 11.00: Gyomaendrődi FC-Békéscsaba 03.01., szerda 17.00: Békéscsaba-Vésztő 03,04., szombat 11.00: Hódmezővásárhely-Békéscsaba Őszi mesterlövészek A Lancast megyei I. osztályú lab­darúgó-bajnokság góllövőlistájá­nak élmezőnye. 15 gólos: Szántó (Vésztő), Tóth A. (Méhkerék). 13 gólos: Boér (OMTK-Rákóczi). 12 gólos: Hunya (Gyomaendrődi FC), Baranyai (OMTK-Rákóczi). 11 gó­los: Toldi (Gyomaendrődi FC), Ek- ker A. (Szabadkígyós). 10 gólos: Werle (Gyomaendrődi FC). 9 gó­los: Málik (Magyarbánhegyes), Ács (Mezőhegyes), Putnoki, Podi- na, Géczi (Battonya), Miklya (Frühwald-Erzsé-bethely). 8 gólos: Szegedi (Gyomaendrődi FC), Gróf (Mezőhegyes), Tóth A. (Szabadkí­gyós), Zsóri (Battonya), Fejes (Me- zőberény). 7 gólos: Virág (Békés- szentandrás), Papp (Magyarbán­hegyes), Barcsay (Méhkerék), Elek T. (Szeghalom), Pusztai (Kon­doros), Pesztránszki (Dévaványa). 6 gólos: Bozsár (Magyarbánhe­gyes), Turbucz (Batto-nya), Kom- róczki (Szeghalom), Bozsó (Mező- kovácsháza), Horváth (Mezőhe­gyes), Szántó (OMTK-Rákóczi), Ba­kos (Vésztő), Osan (Gyomaend­rődi FC), Nagy R. (Dévaványa). 5 gólos: Lövei (OMTK-Rákóczi), Bak­ró G., Kajtár, Csipái (Békésszent- andrás), Cseke (Magyarbánhe­gyes), Vámos A. (Szeghalom), Béla (Gyomaendrődi FC). 4 gólos: Ku- rilla (Magyarbánhegyes), Kiss L, Ekker G. (Szabadkígyós), Wagner, Szűcs Z. (Mezőberény), Uhrin, Semjéni, Bondár (Méhkerék), Hor­váth, Friderikusz (Frühwald-Er- zsébethely), Czakó L., Adamecz (Dévaványa). 3 gólos: Balogh, ifj. Turcsek (Magyarbánhegyes), Pásztor (OMTK-Rákóczi), Gellai, Lipták, Nagy (Gyomaendrődi VSE), Boruzs (Szabadkígyós), Tol­nai, Kubik R., Kasik (Békés), Sző­ke, Litauszki (Vésztő), Varga, Szat­mári G. (Mezőhegyes), Medvegy (Kondoros). 2 gólos: Czakó I. (Dé­vaványa), Patka, Gajdács, Janis (Méhkerék), Boruzs, Nagy (Szeg­halom), Kiss, Bobvos F. (Békés- szentandrás), Fekete, Szatmári L. (Mezőhegyes), Jantyik, Zsilák (Frühwaid-Erzsébethely), Karászi (Gyomaendrődi FC), Bobvos F. (Szabadkígyós), Dumitriu, Ba- gyinszki, Balázs (Mezőkovácshá- za), Tóth, Tímár, Beinschróth (Gyomaendrődi VSE), Zöldi, Rö­mer, Kerekes, Kéri (Kondoros), Marik, Kerepeczki (Békés), Pál, Czinanó (Vésztő), Mátyus, Széli (OMTK-Rákóczi Vasas), Csenki, Bányik (Gyé-Mobil Tótkomlós). 1 gólos: Skorka (OMTK-Rákóczi), Kovács K., Nedelea, Czakó (Batto­nya), Kiss L, Steigler, Bordács, Sinka (Békésszentandrás), Vand- lik, Csikai, Laurinyecz (Frühwaid- Erzsébethely), Kálmán, Szakács (Dévaványa), Palyusik (Kondo­ros), Martyin, Lukucz (Méhke­rék), Csizmadia, Szabó, Kiss (Me­zőhegyes), Fejes I., Lévai (Magyar­bánhegyes), Kovács L, Holecska, Benyovszki, Bozsó F. (Szabadkí­gyós), Zalai, Bányik, Szentiványi, Zábrák, Pócsik Á., Janosik (Mező- kovácsháza), Pálinkás, Zsombok K., Bihari, Elek S. (Szeghalom), Papp, Turbucz, Keresztes (Vésztő), Hornok, Csejtei, Kővágó (Gyoma­endrődi VSE), Szűcs, Vadas, Edu (Békés), Nyeste, Barabás, Vári, Sajben, Lakatos, Benyovszki, Bo­kor (Mezőberény), Tímár (Gyoma­endrődi FC), Papp, Dávid, Paksi, Bugyinszki, Horváth, Krátky (Gyé-Mobil Tótkomlós). mmmm MLSZ: Hivatalosan is megszűnt a mandátum Szerdán írásban is megér­kezett az MLSZ-hez Horváth Cs. Attila és Nemes Ferenc elnökségi tagok lemondása, így a testület létszáma hiva­talosan is hétre, azaz keve­sebb mint a felére csökkent, s ezzel működésképtelenné vált. Az alapszabály értel­mében a teljes elnökség mandátuma megszűnt, s ezzel egy időben a szövetség elnöke, Bozóky Imre is el­vesztette mandátumát. Szabadlábon a brazil futballvilágbajnok Kiengedték az előzetesből az 1994-ben a brazil labdarúgó­válogatott tagjaként világbaj­noki címet szerzett Violát, akit lőfegyver illegális bir­toklása miatt az új esztendő első napján tartóztattak le. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom