Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-17 / 14. szám

SPORT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. JANUÁR 17., KEDD SPORTHÍRSAV Tóth Kata a szolnoki magyar nemzetközin Szolnokon rendezi meg a hét végén a hazai szövet­ség a 2006. évi magyar nemzetközi serdülő asztalitenisz-bajnok­ságot. A péntektől-vasárna- pig tartó viadalon mintegy húsz ország fiataljai állnak asztalhoz. A magyar serdülő leány válogatottba meghívást kapott TÓTH KATA, az Oroshá­za Hungarotel ASE játékosa, aki jelenleg negyedik a ma­gyar serdülő ranglistán. A Totó és Góltotó második heti nyereményei A 2. heti Totónyeremények: 13+1 találatos szevény három darab, nyereményük egyen­ként 3 millió 573 ezer 259 fo­rint; a 13-asok 382 ezer 849; a 12-esek 6381; a 11-esek 563, a 10-esek 151 forintot fi­zetnek. A Góltotón 6 és 5 ta­lálatos szelvény nem volt; a 4-esek 13 ezer 765 forintot ér­nek. A helye tippsor: 1, 2,1, 1, 2, x, 1,1,1,1, x, x, x és 1. Szarvason is elkezdték labdarúgás Cél a bentmaradás Hétfőn délután megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre az NB Ill-as Szarvasi FC lab­darúgócsapata. Mint Paulik János, az őszi szezon után az Alföld csoportban a tabella ti- zennegyedik helyén álló együttes szakvezetője el­mondta: heti hat tornatermi és szabadtéri edzéssel készül­nek. A csapat számára a bentmaradás kiharcolása a cél, ami nem lesz könnyű fel­adat, mivel a vetélytársakhoz utaznak a tavasszal. A keretben nem sok válto­zás várható a tél folyamán, ed­dig senki sem jelentette be tá­vozási szándékát, míg a Kö­rös-partiak szeretnének védőt és csatárt is igazolni. Az ősz­szel súlyos sérülés szenvedett Darida Péter is bekapcsolódott a munkába. A szarvasiak elő­ször január 28-án egy négy­csapatos teremtornán mérik fel, hogy hol tartanak. A Pető­fi utcai csarnokban 9 órakor kezdődő viadalon a házigaz­dák mellett a Gyomaendrődi FC, a Kondoros és a Csaba- csüd lép pályára. Februárban következnek a szabadtéri előkészületi mér­kőzések, többek között talál­koznak a Kondoros, a Gyoma­endrődi VSE, a Gyomaendrődi FC és az Orosházi MTK-Rákó- czi csapatával is. ■ V.L. A szarvasiak előkészületi mérkőzései Februári., szombat, 10,30: Szarvasi FC-OMTK-Rákóczi Február 11,, szombat, 10.30: Szarvasi FC-Kondoros Február 18., szombat, 10.30: Szarvasi FC-Gyomaendrődi VSE Február 23., csütörtök, 17.00: OMTK-Rákóczi-Szarvasi FC Február 25., szombat, 10.30: Szarvasi FC-Csabacsüd Március 1„ szerda, 17.00; Gyomaendrődi FC-Szarvasi FC Március 4., szombat, 11.00: Kondoros-Szarvasi FC Bemát tizedik Krakkóban vívás Jobb volt nála a lengyel Lengyelor­szágban ven­dégeskednek a Békéscsabai Vívó Sport Egyesület újonc párbaj­tőrözői. Azl991-92-es korosz­tályban befejeződött krakkói csatározásában bernát barna nem okozott csalódást. Pusztai Péter 14 esztendős tanítványa hetvenegy induló között a cso­portban ötször késztette meg­adásra ellenfeleit, s csak egy­szer kapott ki, ezzel tizenegye­dikként került a hatvannégyes főtáblára. Két asszót simán nyert, s csak a nyolcas döntőbe jutásért szenvedett vereséget egy lengyel fiútól, Bernát így a tizedik helyen végzett. Kánya László nehezebben vette az akadályokat: három győzelem mellett három alka­lommal kikapott a főtáblára kerülésért folytatott harcban. A táblán bár derekasan tartot­ta magát, belorusz ellenfele határozottabb vívással két tus- nyi különbséggel kiejtette, Ká­nya számára maradt a har­mincötödik hely. — Bernát egész nap jól ví­vott, a tizenhatban azonban a nála egy évvel idősebb lengyel ellenfele jobban forgatta fegy­verét. Kánya önmagához ké­pest ugyancsak ügyesen ver­senyzett, bár maradéktalanul akkor lettem volna vele elége­dett, ha a táblán legalább egy meccset megnyer - értékelt Pusztai edző. Hazai sikerek Orosházán Orosházán rendezték meg a Téli Kupa diák teremlabdarú­gó-tornát. A viadalon mindkét korcsoportban az Orosháza FC végzett az élen. V. korcsoport: 1. Orosháza FC 10, 2. Hódmezővásárhelyi FC 8, 3. Tótkomlósi TC 5, 4. Nagyszénás 4, 5. Angelis FC 0. Gólkirály: Tüskés István (Nagyszénás) 7 góllal. VI. kor­csoport: 1. Orosháza FC 9, 2. Nagyszénás 6, 3. Tótkomlósi TC 3, 4. Pusztaföldvár 0. Gól­király: Murányi László (Nagy­szénás) 6 gól. Búcsúzik a futballkapitány labdarúgás Lothar Matthäus szerint 2008-ig él a szerződése Kisteleki annyit árt a magyar futballnak, mint az 1954-es világbajnoki döntő elvesztése — mondta Matthäus Lothar Matthäus, a ma­gyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya 2007. december 31-ig ér­vényes aláírt szerződéssel rendelkezik — ezt a né­met szakember mondta hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen elbúcsúzott a szurkolóktól és a média képviselőitől. Matthäus hozzátette, hogy hét­fő délután a Magyar Labdarúgó Szövetségben (MLSZ) azonnali hatállyal felbontja a szerződést, így nem lesz akadálya annak, hogy a tervek szerint február 1- jétől elkezdjen dolgozni a bra­zil Atlético Paranaense gárdá­jánál. „A szövetségben is tudják, hogy igazat beszélek, az érintet­tek személyes érdekei azonban azt diktálják, hogy mást állítsa­nak, amit elfogadok és megér­tek” - mondta arra utalva, hogy az MLSZ korábban cáfolta, mi­szerint neki érvényes szerződé­se lenne, majd hozzátette: fájó szívvel búcsúzik a válogatottól és Magyarországtól. „Munkatársaimmal megte­remtettük a sikeres jövő alapja­it, köszönöm játékosaimnak az elvégzett munkát és a szurko­lóknak, hogy feltétel nélkül, vé­gig bíztak bennem.” A tréner újságírói kérdésre kifejtette véleményét Bozóky Imréről, az MLSZ volt elnöké­ről, Pellady Péterről, a váloga­tott marketingmenedzseréről és Kisteleki Istvánról, a Magyar Labdarúgó-liga elnökéről. „Bozóky Imrének köszönöm, hogy bízott bennem. Magatartá­sa bizonyos helyzetekben vitat­ható volt, nem kereste a nyilvá­nosságot és érdekeinek az érvé­nyesítéséért nem harcolt elég keményen, szerintem ebbe is bukott bele. Kicsit jobban is ki­állhatott volna mellettem. Pellady Péternek rengeteget kö­szönhet a magyar futball, szá­mos támogatót szerzett a sport­ágnak. Kisteleki István annyit árt a magyar futballnak, mint az 1954-es világbajnoki döntő elvesztése. Legyenek óvatosak vele, mert saját céljaira hasz­nálja ki az újságírókat is!” Matthäus bírálta a magyar sportújságírókat is. Szerinte Magyarországon nem lehet megfelelni az elvárásoknak. „Akik statisztikákkal akarják bizonyítani, hogy velem nem lé­pett semmit sem előre a ma­gyar futball, azoknak ajánlom, nézzék meg, kikkel játszott az elmúlt húsz évben a válogatott és kikkel az utóbbi két évben. Ha kikaptunk a világbajnok Brazíliától, az volt a baj, ha megvertük Antigua és Barbu- dát, akkor az nem tetszett, hogy túl gyenge ellenféllel találkoz­tunk. Tudomásul kell venni a realitásokat: Brazíliától a leg­több válogatott tíz meccsből nyolc-kilencet elveszít, míg mondjuk Azerbajdzsán ellen ez az arány fordított lesz. Az a kér­dés, hogy melyik mérkőzésből lehet többet tanulni? Arra kér­ném a média munkatársait, hogy az utódomnak ne vigye­nek be annyi övön aluli ütést, mint nekem! Nem biztos, hogy az utánam következő kapitány is olyan jól viseli a bírálatokat, mint én.” A szakember hozzátette: to­vábbra is támogatja a magyar­honit Eb-pályázatot és kapcso­lataival igyekszik segíteni, ahogy azt a május 30-i angol­magyar barátságos találkozó előkészítése során is tette. „A Wembley Stadion avatójá- ra az én kapcsolataimnak kö­szönhetően hívták meg Ma­gyarországot.” A búcsúzó Matthäus végül részvétét fejezte ki a tragikus hirtelenséggel elhunyt Zavadsz- ky Gábor családjának. A békésiek megszorongatták a gyulaiakat kosárlabda NB u Könnyed mezőberényi siker a vásárhelyiek ellen BÉKÉSI SZSK—GYULAI COLOR KC 71:80 (8:15, 21:28, 20:19, 24:18) NB Il-es kosárlabda-mérkő­zés. Férfi. Békés, 100 néző. V.: Szalontai, Borgula. Békés: BE­REGI (22/3), Takács (11), Bá­nyai (13/3), Korcsog (3), Mada­ras (17/3). Cs.: Győrfi (4), Oláh (-), Dobi (1), Szalay (-), Nagy (-), Horváth (-), Füredi/-). Edző: Ba­log Vilmos, Gyula: BARÁTH (22), Bak (14/3), Gyarmat (-), Kőfaragó (8/6), Hajdú (11/3). Cs.: Belovay (2), Stefanovits (14/6), Czakó (8), Schneider (-). Edző: Tövisháti József. Mindkét csapat sok hibával kezdte a mérkőzést, a 6. perc­ben még csak 1:6 volt az ered­mény. A negyed végére a gyula­iak támadásai pontosabbak let­tek, a második felvonásban to­vább növelte az előnyét a ven­dégcsapat a kishitűen játszó Bé­késsel szemben. A harmadik negyedben azonban - elsősor­ban a fiatal Bereginek köszön­hetően — talpraállt a hazai gár­da, felzárkózott a vendégek mö­gé, s végig nyílt mérkőzést ját­szott a bajnokságban második helyen álló gyulaiakkal. SZENTESI KK—BÉKÉSCSABAI KK 86:77 (23:25, 22:17, 27:21,14:14) Férfi. Szentes, 100 néző. V.: Bogárdi, Losonczi. Békéscsaba: Czifrák (18/12), Varga (14), Se­res (1), Jancsika (3), Mala- tyinszki (9). Cs.: Lippai (7), Kotroczó (14), Szalai (4), Bunta (2), Bata (4), Szeifert (1), Kokavecz (-). Edző: Papy Zsolt. A Békéscsaba végig partiban maradt jó erőkből álló ellenfelé­vel. Ha a harmadik negyedben nem esik szét néhány percre a csabai támadójáték, akár meg­lepetés is születhetett volna. MEZŐBERÉNYI SSE-HÓDMEZŐVÁ- SÁRHELYI LKK 86:51 (20:18, 19:9, 23:8, 24:16) Női. Mezőberény, 100 néző. V.: Szalontai, Tóth. Mezőberény: MÓRICZ (21), Jónás (15), Balog E. (10/6), Szenteszki (12), KONDÉ (14). Cs.: BALOG M. (8), Bányai (4), Liska (2). Edző: Iványi László. Szoros első negyed után vé­dekezésben feljavultak a mező- berényiek és ponterős támadó­játékkal biztos győzelmet arat­tak a jó játékerőt képviselő fia­tal vásárhelyiek ellen. A mezőberényi kosaras hölgyek a vártnál könnyebben győzték le a Hódmezővásárhelyt az NB II dél­alföldi rangadóján. Bányai Judit (7) emelkedik magasra és igyekszik megfogni egy lepattanót, előtte Móricz Andrea (5), aki motorja volt a csapatnak, egymaga 21 ponttal járult hozzá a győzelemhez 4 í

Next

/
Oldalképek
Tartalom