Békés Megyei Hírlap, 2005. augusztus (60. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-01 / 178. szám

2005. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ ÁRA: 79 FORINT LX. ÉVFOLYAM 178. SZÁM Tudást és lelki erőt adni Az EU és a Magyar Köztársaság támo­gatásával megkezdődik az oktatás a szarvasi Második Esély Népfőiskolán. ►2. OLDAL A Porschénak is szállítanak A békéscsabai Lo- sonczi Kft. tulaj­donosa kiérdemel­te Az év vállalko­zója címet. ►4. OLDAL IDŐJÁRÁS Változóan napos­felhős Idő mellett kissé enyhül a nagy kánikula. ►11. OLDAL TARTALOM”« HAZAI TŰKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 AKTUÁLIS 9 SMS 10 HOROSZKÓP 11 PROGRAMOK 11 APRÓHIRDETÉS 14 SPORT 15­16 Megyei kis csúcsok... A kánikula vidé­künkön is csak nehezen enged szorításából. Aki tehette, a hétvé­gét vízparton töl­tötte. ►9. OLDAL Csökkent az MSZP hátránya Júliusban az MSZP 3,2 százalékpont­tal növelte népszerűségét a júniusi adatokhoz képest. ►D. oldal Gázvezetékkel ellátott lakások száma (üdülők nélkül) Boszorkányok és koponyák fesztivál Háromszáz év után ismét seprűst égettek Szeghalmon Mintegy három évszázad után a hétvégén ismét boszorkány­ság vonzott tömegeket Szeg­halmon. Az utolsó helyi bo­szorkányt, Kós Andrásné Tö­rök Máriát 1724-ben égették el a református templom melletti téren. Az elmúlt szombaton pe­dig boszorkányfesztivál várta az érdeklődőket a szeghalmi sportcentrumban. Megyénk első boszorkány­fesztiválját a Magyar Boszor­kányszövetség aktív közreműkö­désével rendezték meg. A szö­vetség tagjainak segítségével igazi boszorkányszeánszok, ritu­álék, seprűtáncoltatások is szí­nesítették a „szakmai” kínálatot 1 Bábus boszorkányégetésnek is § szemtanúja volt a közönség. § Akiket a boszorkányos misz- 1 tikumok kevésbé érdekeltek, § azok is találtak kedvükre való 7 szórakozást a szeghalmi feszti- A szeánszok, rituálék, lélekmegidézések igazi misztikus hangulatot teremtettek az első szeghalmi bo­válon. ►a. OLDAL szorkányfesztiválon. Felvételünkön Binger Vilmos mágus. TOVÁBBI FOTÓK: WWW.BMHIRLAP.HU Visszaállítani az agrárium egyensúlyát Meghívásos lovasversenyt ren­deztek a hétvégén Kunágotán, ahol vendégeként megjelent gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. A lovasprogram megnyitója előtt a miniszter agrárfórumon ta­lálkozott a dél-békési kistérség mezőgazda­sággal, állat- tenyésztés­sel foglalko­zó termelői­vel, gazdál­kodóival, cé­gek képviselőivel. Gráf József szólt az agrártá­mogatások korábbi és jelenle­gi helyzetéről, a Nemzed Ag­rárprogrammal kapcsolatos teendőkről, intézkedésekről, az aratás, a tárolás gondjairól, a felvásárlási árakról, a ter­mékek minőségéről, védelmé­ről, illetve a növénytermesz­tés és állattenyésztés arányai­ról. A minisztérium legfonto­sabb célja - emelte ki -, meg­teremteni a feltételt ahhoz, hogy visszaálljon a természe­tes egyensúly a magyar agráriumban. >2. OLDAL Cigányok húzták Gyomaendrödön Hatodik alkalommal rendez­ték meg szombaton, Gyoma­endrödön a nemzetközi ci­gányzenész- és tánctalálkozót. A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány által szervezett program helyszínéül az Endrődi Liget szolgált, ahol reggeltől késő éjszakáig zaj­lottak az események. Jó né­hány bográcsban főtt sokféle jellegzetes romaétel, közben pedig a színpadon cigányze­nekarok és szólóénekesek kö­vették egymást. A rendez­vényre Nagy Sándor terület- fejlesztésért, valamint Teleki László romaügyekért felelős államtitkár is eljött, ►a. oldal Kopjafát avattak az unitáriusok A Füzesgyarmaü Unitárius Egyházközség, a hagyomá­nyokhoz hűen, július utolsó vasárnapján alföldi unitárius búcsút rendezett. A tegnapi búcsú főleg a testvériség je­gyében zajlott. Az ünnepség keretében a füzesgyarmati unitárius templomkertben fel­avatták a testvériség kopjafá­ját, Mi mind testvérek va­gyunk felirattal. A füzesgyar­matiak testvérgyülekezetük­től, az Árkosi Unitárius Egy­házközségtől kapták a testvé­riség kopjafáját, amelynek fel­avatásánál Kedei Mózes, székelyudvarhelyi esperes mondott beszédet, ►s. oldal 9 771215 10 6 016 www.bmhirlap.hu E-mall: szerk.bekes@axels.hu SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ Számolja be v-' mozgiiiskorlalozotl-u Iáivá ifwát a legjobb íelléleíjel! y* NÁLUNK utalványa elegendő ÖNERŐNEK!! FABIA PLÜSS vásárlása esetén KEZES ÉS KÉSZPÉNZ BEFIZETÉSE NÉLKÜL megvásárolhatja új autóját! Livi Hozza el hozzánk mozgáskorlátozott-utalványát! Csaba Autóház KfL Skoda Márkakereskedés, Békéscsaba, Gyulai út 65/2. TeL: (66) 520-920, (66) 520-921, (66) 520-923. www.csabaauto.hu Ön mire költené évi 40 000 Ft megtakarítást?* T ■ -Kábel Zöldszám: 06-80-33-55-77 ■ www.t-kabel.hu Váltson T-Kábel telefonra! ■ Akár 1 240 Ft havidíj ■ 0 Ft kapcsolási díj ■ Ingyenes beszélgetés hálózaton belül Országs/e Repülések között: Békés, Be sc), es Veresegyház till. nog\ f i a é i

Next

/
Oldalképek
Tartalom