Békés Megyei Hírlap, 2004. december (59. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-30 / 304. szám

2004. DECEMBER 30., CSÜTÖRTÖK - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP KEK TŰKOR 11 Szív-és okozta az újságírolialálát nem BŰNCSELEKMÉNY Kizárható, hogy a televíziós szakembert bántalmazták vagy balesetet szenvedett Mint arról már hírt adtunk, tegnapelőtt délelőtt Bé­késcsabán, a Körte soron, az út melletti csapadékvíz­elvezető árokban holtan találták Bede Lászlót, a Csa­ba TV főszerkesztőjét. A televíziós szakember halálát szív- és légzési elégtelenség okozta. Az esetről kedden délelőtt fél pították meg, hogy az elhunyt a tízkor egy arra járó kerékpáros tett bejelentést a rendőrség ügyeletén. Az elhalt tulajdoná­ban lévő személygépkocsi az út ellenkező oldalán, az út szélén állt. Az autó bal eleje sérült volt. A helyszíni szemle során álla­Csaba TV főszerkesztője, Bede László. Az 59 éves férfi halálá­nak körülményeit a Békéscsa­bai Rendőrkapitányság több szakértő bevonásával, állam- igazgatási eljárás keretében vizsgálja. A már végrehajtott igazság­ügyi boncolás alapján kijelent­hető, hogy az újságíró halálát nagy valószínűséggel termé­szetes betegség, szív- és légzé­si elégtelenség okozta. A tör­téntek kapcsán idegenkezű­ség, bántalmazás és így bűn- cselekmény gyanúja nem me­rült fel. Az is kizárt, hogy a te­levíziós szakember halálát közlekedési baleset okozta vol­na. A megindított államigazgatá­si eljárás a továbbiakban a ha­lálesetet megelőző 12 óra törté­néseit hivatott rekonstruálni. Az eddigi információk alapján az elhaltat a feltalálását meg­előző estén több békéscsabai szórakozóhelyen is látták. A Békéscsabai Rendőrkapitány­ság munkatársai az eljárás so­rán felderítik azokat a szemé­lyeket, akik a kérdéses estén a különböző helyszíneken kap­csolatba kerültek az újságíró­val. Ezt követően a vallomásaik segítségével és a vizsgálat so­rán felmerülő egyéb informáci­ók alapján próbálják meg a kö­rülményeket tisztázni. Az államigazgatási eljárás keretében megindított szakér­tői vizsgálatok közül még több folyamatban van. Ezek során derül majd ki, hogy az elhunyt a halálát megelőzően mennyi alkoholt fogyasztott, illetve az is, hogy hol és hogyan sérülhe­tett meg az autója. ■ (c) Leégett a képviselő tanyája Tegnap hajnalban leégett Végh László fideszes ország- gyűlési képviselő Békés- csaba-Nagyréten lévő tanyá­ja. A tüzet valószínűleg a kályha, illetve a kémény okozta, ugyanis a képviselő előző nap begyújtott. Szemé­lyi sérülés nem történt, a kár viszont több millió forint. A szándékos gyújtogatás kizár­ható. (c) ÜGYELETI HÍREK AUTÓLOPÁS, (s) Egy Mitsu­bishi L200 típusú terepjá­rót loptak el tegnap 11 és 14 óra között Békéscsaba belterületéről, a belvárosi uszoda elől. Az új, decem­ber 16-án forgalomba helye­zett gépjármű rendszáma JJF-781. Felderítési adatok 44 (Magyarországi adatok) Csempészet Adó- és tb-csalás Vámszabálysértés Késsel rabolták ki az alkalmazottat megfenyegették kedden es­te a XIII. kerületi Pozsonyi úti játékterem női alkalma­zottját. Kést fogtak rá és elra­bolták tizenhétezer forintját. A 30 év körüli támadókat, akik a kasszából is elvittek félmillió forintot, keresi a rendőrség, (szí) Eljárás pedofil felvételek miatt szabadlábon védekezik a bu­dapesti M. Gergely (27), aki ellen alapos a gyanú, hogy két évvel ezelőtt egy web-ol- dalról, kiskorúakat ábrázoló, tiltott pornográf felvételeket tartalmazó CD-ket rendelt meg és vett át. (ff) Biztosítási csaló került rendőrkézre őrizetbe vették a magyar­kanadai állampolgárságú, németországi lakos K. Csa­bát (52) éves, mivel a gyanú szerint közúti baleseteket idézett elő, hogy a biztosító­tól mint külföldi nagy össze­gű kártérítést vegyen fel. (jj) Orgazdát fogtak el a rendőrök elfogtak M. Zoltánt (28), mert a gyanú szerint gyári járműalkatrészeket kétmillió forintot meghaladó értékben továbbértékesített egy gazda­sági társaságnak úgy, hogy tudomása volt arról, hogy az alkatrészek lopásból szár­maznak. (ned) Vadászokat fosztottak ki Zalában BETÖRTE valaki két vadász Kemendollár és Zalaszent- iván között parkoló Fordjá- nak ablakát. Mire a vadá­szok visszatértek, ellopta a hátsó ülésen hagyott háti­zsákot, kétszázezer forint­nyi, különböző vadászati kellékekkel, (jj) Re ko rd-kábítószerfogások ossz sít és A hazai túlkínálat miatt olcsóbbá vált a könnyű drog Új beszerzési lehetőségek és alacsonyabb árak jel­lemzik a kábítószer-keres­kedelmet Magyarországon. Nagy Eszter Dóra Milliárdos nagyságrendű kábító­szert foglaltak le a rendőrök. Évek­re visszamenőleg a hatóság a leg­nagyobb mennyiségű szállítmány­ra idén novemberben csapott le, amikor 42 kilogramm heroint ta­láltak. A kemény drogok mellett azonban a könnyű kábítószerek bizonyultak kelendőbbnek. Oláh Miklós, a Nemzeti Nyomo­zó Iroda Kábítószer Elleni Osztá­lyának vezetője szerint ma ná­lunk továbbra is a marihuána sze­repel az első helyen a drogfo­gyasztók listáján. Ezt az ecstasy tabletta, a kokain, majd a heroin követi. Oláh azt mondja, egyes könnyű drogok ára felére csök­kent A nagy mennyiségben vásá­rolt ecstasy tabletta már 40 euro- centért (100 forint) is kapható.- A kilencvenes években tranzitország voltunk, és nem fi­gyeltünk eléggé arra, hogy a csempészettel foglalkozó szerve­zetek közül többen letelepedtek itt - mondta Oláh. - A társaságok gazdasági háttere megerősödött. Igaz, a kokainra az alacsony fize­tőképes kereslet miatt elsősorban nem Magyarországon találnak vevőt A rendőrök szerint a hol­land kábítószer malma megdőlt, ma már a lengyel, a török és a bal­káni források is jelentősek. A kokain utáni kereslet sajnos megnőtt hazánkban, napjainkban a harmadik legjobban keresett kábítószer Az év legnagyobb kábítószerfogásai IV. 1. 2,5 millió forint - Martonvásár Vili. 26 30 millió forint - Fejér és Veszprém megye X. 14. 50 millió forint - Budapest XI. 16. 2 mi iió forint -Pécs XI. 18. 700 millió forint (42 kilogramm tiszta heroin) - Budapest XII. 9. 150 millió forint - Budapest XII. 17. 1 millió 700 ezerforint­________________________Budapest. Dro gszondát használnak majd a rendőrök A tervek szerint jövőre kez­denék el használni a közuta­kon a rendőrök a drogszon­dát. Ez egy apró lapocska, amely a nyelvre helyezve, a nyálból kimutatja a kábítószer-fogyasztást. A járőrök eddig nem tudták a helyszínen ellenőrizni a drogos vezetőket. A jelenleg forgalomban levő tesztek ugyanis vizelet- vagy vérmin­tával használhatók. Ez a helyzet változik meg. (30) 4061-110 * EMELTDÍJAS SMS: (90) 635-135; A SZÖVEGET ÍGY Diplomás pedagógus! Kenheted a hajadra a papírodat, ha majd nem kellesz okítónak. Én diplomával vagyok kézbesítő, ezt kapd el. Soraid alapján primitív lehetsz. * A dip­lomás tanár beírta a keresztrejtvénybe Cse­hov keresztnevének, Ibsent. A postás pedig milliókat nyert műveltségi vetélkedőn. Több példát tudnék még említeni. Az, hogy diplomád van, lehet, csak annyit jelent, több pénzébe kerültél az adófizetőknek, például a postásoknak! Boltos * Kedves pe­dagógus! Ha egyszer ráérsz, számold már ki, hogy mennyi órabér jön ki például egy postásnak és mennyi neked? Juhász * Mi is a diploma? Lexikális tudás, amit bárki szor­galommal, kitartással megszerezhet. Attól, hogy neked van, az írásodból úgy tűnik, az IQ-d egyenlő egy használt papírzseb­kendővel. (Csak azért, mert abban is van valami.) Egy nem postás * Kedves bruttó 100 ezres pedagógus! Én több érettségivel szakmával rendelkező postást ismerek. Nem kéne lebecsülni őket! Lehetnek köz­tük olyanok is, akik nem tudnak a szakmá­jukban elhelyezkedni! Egyébként amelyik pedagógusnak nem tetszik a bruttó 100 ezer, az keressen jobban fiz«.', Ulást! Jogá­ban áll! Egy nem postás * Postást becsmér­lőnek! Remélem, te nem vagy. diplomás, mert ha igen, akkor az a felsőoktatás szé­gyene, ilyen felfogású embert kitenyészte- ni! Egy másik postás * Pedagógus! Szé­gyellő magad, hogy diplomás létedre lené­zed a melóst! Remélem, nem én vagyok a postásod, és remélem, az én gyerekeimet nem fogod tanítani! * Tisztelt pedagógus, ha te azért tanultál, hogy sértegesd a diplo­ma nélküli postásokat, akkor kár volt téged taníttatni a postások és más dolgozók béré­ből. Egy pedagógus * Tisztelt diplomás! Szomorú, hogy ennyire lenézed a szak­munkásokat! Hidd el, ők is keményen meg­dolgoznak azért a kis pénzért! A sok tanu­lás megártott? Ilu * Diplomás tanárnak! Ha láttad a Vágó István műsorát, az IQ- tesztet, lásd mi lett az eredmény! Kedves ta­nárok, mennyit is dolgoztok egész évben?! Canada * Tanárnak! Én nem sztárolnám magam annyira. Miért van annyi bukott di­ák, egy kicsit el kéne gondolkodni, mert buktatni könnyebb, mint segíteni. A ta­nárnak nem sok a szünet, ezért miért nem reklamálnak a tanítók? Hal * Tisz­telt pedagógus! A postásoknak minimum érettségije van, de nem egy közülük diplo­más. Az intelligenciához pedig nem kell diploma! Kívülálló * Pedagógus! Én is pos­tás vagyok, két diplomával, havi hetvenöt- ezerért. Egyszer próbálj meg egy éven át ázni, fázni, és nem otthon lógatni a lábad, mikor más a 40 fokban dolgozik. Egy sze­rinted képzetlen postás * Postások szak­mája postai forgalomellátó! OKJ-s, 4 + 1 éves szakközépiskolai képzés, elméleti és gyakorlati szakvizsgával zárni. A kézbesí­tők is tanulnak, vizsgáznak belőle! * A pe­dagógus diplomásnak üzenem, hogy miért a postásokkal van baja, miért nem tanult valami sikerszakmát, például bróker. * A pedagógus diplomás tudhatná, hogy ne szövegeljen olyan dologhoz, amihez nem ért! Egy levelezőn elvégzett szak még őt sem jogosítja fel arra, hogy egy postást szapuljon! (Köszönjük a hozzászólásokat, e témában több sms-t ne küldjétek! - A Szerk.) Tárcsái önkormányzat! Hogy gondoljátok, 20 százalékkal emelitek a semmit érő ká­beltévé díját? Akciós kétkazettás magnó az egyik nagy­áruházban. Kétszer ugyanarra a kazettára nem lehet felvenni, mert mindkét felvétel egyszerre hallható, vagyis nem törli le az elsőt. Elvileg beszédet is fól tud venni, de hiába ordítottam a mikrofonba, semmi nem hallatszott. Most mit csináljak? Leg­jobb lenne, ha visszaadnák az árát, de ilyen kitétel a garancialevélen nem szere­pel. Három napon belül becserélik - már nem aktuális —, de mit kezdjek még egy ilyennel?! Üzenem a terepjárósnak, aki Eleken előzés közben meghúzta egy Fiat oldalát, hogy két pici gyerek ült az autóban, úgyhogy gondolkozz! Kedd délelőtt unott, udvariatlan, barna ku­tas szolgált ki az egyik benzinkúton, törzs­vevő voltam. Opel Mit csináljak, hogy tíz év után végre egy­szer ne a feleségemé legyen az utolsó szó? Vagy mondjam azt: ahogy akarod, drá­gám?! B.U.É.K.Z. __ __________ Túdja valaki, hogy Békéscsabán, a Mun­kácsy u. 9. körzetileg melyik iskolához tar­tozik? Telefonszám nem szükséges. Köszö­nöm! Boldog új évet mindenkinek! A Békéscsabán a díszkivilágításra elköltött 6 millió forintot többek között a Rózsa utca világítására, az út és járda „csinos” gödre­ire is fel lehetett volna használni. Judit Névtelennek! Szerintem nappal akkor is elütöttek volna, ha zöld mellény lett volna rajtad. A zöld meg a narancssárga mellény a rendőröknek, közmunkásoknak való! AC Politika. Zapa, most mélységesen egyetér­tek! ZANYA * Forró Tamás a Napkelte ri­portere volt, csak arról írjatok, amivel tisz­tában vagytok! JUCI * Kedves HUN! A bib­liai idézeteid reklámnak minősülnek. Hála a Földnek, nem szereztél vele több hívet. Az igaz hívő magába száll, és nem fitogtat­ja, hogy ő hisz Istenben. Legközelebb a bibliai idézeteidet emeltdíjason közöld. Azt nem olvasom. ZAPA* Hatalmon lenni és üldözni, hatalmon lenni és védeni a vallá­sos embert: mindegyik politika! De a temp­lomban hallgatni, vagy hallgatózni, nem ugyanaz! kertes * Naiv! Ön valóban na­gyon naiv, ha a véleménye megegyezik „árulkodó” Gyurcsányéval, aki szaladt a pápához, de nem járt sikerrel. Én meg azt mondom, hogy a gazdag üzletember ne po­litizáljon, hanem adja el mindenét és ossza szét a szegények között. De hát ez az, ami soha nem fog megtörténni, mert Jézus sza­vaival élve: „könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Is­ten országába”! HUN * AI! Ugye, nem fe­ledted a Tokaj környéki szőlőket? Ejnye, kis feledékeny! Kz * Emeltdíjas sms-ek 30 éves hölgyek sms-ét várom. T.: 30/413- 6836. Vasútállomás WC-jében elvesztett karkötő­met visszavásárolnám. T.: 30/329-1307. Sziasztok! Páromat keresem hűséges, ló- 20 év közötti fiú személyében! Akit nem­csak a szex vonz, helyes és csabai vagy do­bozi, annak előnye van! Bátran írjatok! I: 70/595-3858. Otthon végezhető munkát vállalnék! T.: 70/311-3464. ________________________ Kerese m Domokos Gyöngyi (volt békési la­kos) rokonát, unokatestvérét. T.: 20/593- 6295. Ápolt, közvetlen, 39 éves férfi barátnőt ke­res! Légy vidám és vállald önmagad! Sms: 30/429-1613. ___ 34/154/48, csinos, ápolt hölgy barátot ke­res 40 éves korig. Sms: 30/429-1613. Hello, egy komoly srác ismerkedne 18-22 közötti lányokkal! Csak komoly! 30/748- 2272 Az itt közölt vélemények nem feltétlenül tük­rözik a szerkesztőség álláspontját. Érthetet­len, értelmetlen és ízléstelen üzeneteknek továbbra sem adunk helyet rovatunkban. 5 w

Next

/
Oldalképek
Tartalom