Békés Megyei Hírlap, 2004. november (59. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-12 / 264. szám

SPORT 15 2004. NOVEMBER 12., PÉNTEK BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP mwwíiwxm Tegnap már Dajka László tartotta az edzést Munkatársunktól Mint ismeretes, egy héttel ez­előtt megvált a Békéscsabai Előre FC a korábbi szakmai igazgatótól, Vágó Attilától. Mi­vel ezt követően csak kezdetle­ges tárgyalások folytak az új jelölttel, Dajka Lászlóval, az egy hét alatt két mérkőzést ját­szó NB I-es csapat ideiglenes felkészítésével Jakab Pétert, a klub fiatal szakemberét bízták meg. Mégpedig a soros két meccsre, az MTK és a Debre­cen ellenire kapott bizalmat a lila-fehér klub vezetőitől, ami szerdán este, a hajdúságiak el­leni bajnokit követően lejárt. Igaz, hétfő óta ismert az a tény is, hogy Dajka László és az Előre FC Kft. tulajdonosai szóban megegyeztek az egy­kor Békéscsabán már bizonyí­tó Dajka Lászlóval, aki csütör­tökön át is vette a szakmai irá­nyítást a Viharsarokban. Oly­annyira, hogy a tegnap dél­előtti edzést már ő vezényelte.- Vezetőedzőként vagy szak­mai igazgatóként tevékenyke­dik a csabai klubnál?- Nem vagyok még olyan öreg..., vezetőedzői megbízást kaptam. Egyelőre szóban álla­podtunk meg arról, hogy nyá­rig irányítom a szakmai mun­kát, azt követően döntünk kö­zösen az esetleges folytatás­ról.- Kik segítik munkáját?- Sikesdi Gábor máris a se­gítőm, s vagy napokon belül, vagy januártól a fiatal Jakab Péter. Továbbá marad a kapus­edző Hanyecz János.- Mi az elvárás önökkel szemben?- Csodát nem ígérek, de az tény, a legfontosabb feladat: nyár végére bent tartani a csa­patot az első osztályban. Utá­na lehet gondolkodni a jövőről is.- Mennyire ismeri, illetve mi­lyennek tartja a játékosállo­mányt?- Két mérkőzésen kívülről, a következő kettőn belülről is szemlélhetem a csapatot. így aztán ismerem a gárda tagjait és kijelenthetem, sokan va­gyunk. Harminc labdarúgónk van, a télen szűkítjük a kere­tet, s két-három minőségi cse­rében is gondolkodunk. Mind­ezt és az alapelképzeléseket az öltözőben már közöltem. Azt is elmondtam, elvárom azt a gondolkodást, mentali­tást amit én és az edzőkollégá­im képviselnek. A legfonto­sabb a rend, a fegyelem, a szervezettség és lassan-lassan előrelépést várok a taktikai érettségben is. Három továbbjutó a Magyar Kupában Tudósítóinktól Szeged-Algyő-Békéscsabai Előre NK 24-27 (8-13) Magyar Kupa női kézilabda­mérkőzés, Szeged, 150 néző. V.: Hartmann, Horváth. Békéscsa­ba: Scholtz - Valyuch, Sztvo- recz 9, Forczek 1, Bánszki 1, Zsuzsa 4, Deák 5. Cs.: Veress, Mike (kapusok), Gábor, Kele­men 6, Csapó 1, Medvegy 1, Czifra. Edző: Gávai Ferenc. Vé­gig vezetve magabiztosan nyert a lila-fehér gárda. A héten dr. Dányi József főorvos térdműté­tet hajtott végre Szekeres Klá­rán, akire az ősszel nem szá­míthat Gávai edző. Bővül az Előre kerete: a saját nevelésű, a fővárosban tanuló Such Tamara (Kőbányai Spartacus) kettős já­tékengedéllyel a jövőben a csa­baiaknál (is) szerepelhet. Túrkeve-Gyulai SE 26-18 (14-13) Női, Túrkeve, 200 néző. V.: Csorba, Dobos. Gyula: Szrnka - BÉKÉSI 6, Madar 6, Csendes 3, Szabó Á. 1, Szabó A. 1, Szabó R. Cs.: Riczu (kapus), Dudás 1, Baski, Sólyom. Edző: Ajtony Ákos. A tartalékos fürdővárosi­ak erejéből ennyire tellett a hét­közi kupatalálkozón. Békési FKC-Tiszaföldvár 40-29 (18-14) Férfi, Békés, 250 néző. V.: Her- czeg, Sápi. Békés: Szikora G. - Visy 4, GILAN 8, NAGY T. 5, Szepesi 2, NAGY K. 8, Szatmári 1. Cs.: Árdeleán, Domokos (ka­pusok), Moldován 7, Polgár Z. 3, Pásztor 2, Szűcs. Edző: Zsadányi Sándor. A békési együttes végig vezetve, a máso­dik félidőben remek támadójá­tékot produkálva megérdemel­ten nyerte a küzdelmes össze­csapást. Every Day Orosháza-Szege- diKKSE 38-30 (19-12) Férfi, Orosháza, 200 néző. V.: Szikszai, Szilágyi. Orosháza: MOLNÁR - Balogh 2, KRIZSÁN 8, BERTA 7, Csikós 3, Bakó 2, KOVÁCS A. 6. Cs.: Szikora A. (kapus), Bánfi 4, Bajusz 3, Kar­dos, Varga A., Kocsis 3, Kosa. Edző: Bajusz József. A fiatal ha­zai együttes sokat futva bátor támadójátékkal győzte le a ven­dégeket és megérdemelten ju­tott tovább. „Tartja magát" a szentandrási kajaksport Az 53 hazai klub közül a Békésszentandrási Hu­nyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club tavaly 34. volt a rangsor­ban, idén pedig 31., min­den versenyt figyelembe véve 111,25 pontot szerez­ve. Ha csak az országos bajnokságokat nézzük, 87,25 ponttal 22.-ek a sorban. _________________ Mu nkatársunktól A minapi hagyományos évadzá­ró klubösszejövetelen az is el­hangzott, hogy várhatóan 4 mil­lió forintból gazdálkodnak 2004-ben. Anyagi gondok nem zavarták ugyan a felkészülést és a versenyzést, de még jócs­kán van kintlévőségük. Sinka József elnök, Fabó István ügyvezető, valamint Sinka Péter és Bagaméri László edzők beszá­molóját rangos vendégek is meg­hallgatták; a kétszeres olimpiai- és sokszoros világbajnok Kolonics György, athéni „bronz­párja” Kozmann György, Csabai Edvin idei kétszeres maratoni vi­lágbajnok, valamint utóbbi szak­ág vezetője, Reményi Péter is. Mint kiderült, a sikeres évad­ban mintegy tíz, különböző erősségű versenyen indultak a megfelelő körülmények közt készülő szentandrásiak, még néhány hajót is tudtak vásárol­ni, persze jutányos áron. Vagyis „tartják magukat” az említett összrangsorban 29. helyzeti szarvasiak és a 35. helyzeti bé­késiek közé ékelődve. Olimpiát- és világbajnokok társaságában 2004 legjobb szentandrási kajakosai, állnak, balról: Kozmann György, Csabai Edvin, Kovács László. Elöl: Kolonics György, Szín Szandra és Pálinkás András Marik Lászlóné, a sportegye­sületek megyei szövetségének vezetőjeként megjegyezte hoz­zászólásában, hogy a megyé­ben mára örvendetesen akad olyan kajakos esemény, ame­lyen nyolcszázan indultak, ez korábban csak az atléták ren­dezvényeit jellemezte. Mint korábban, a bajnoki és a válogató versenyeken való szereplés alapján idén is kivá­lasztották a legeredményeseb­beket. A kupát a lányoknál Szin Szandra vehette át, Kovács Lászlóé lett a legeredménye­sebb fiú kajakosnak járó serleg, míg a masters korosztályban Pálinkás András érdemelte ki a kupát. A támogatóknak kijáró elis­merő szavak után arról is szó esett, hogy a szomszédos szarvasiakkal őszinte és baráti a kapcsolatuk, amely a további sikerek egyik záloga. Kolonics György ehhez később hozzáfűz­te, a barátság csak a parton jö­het számba, amikor hajóba ül a kajakos, a kenuba térdel a ver­senyző, már csak egy létezhet . számára: győzni,' sikeresnek lenni, mert másképpen nem le­het igazán magasztos célokat kitűzni. A napokban edzőjéül Fábiánná Rozsnyói Katalint vá­lasztó „Kóló” mellesleg Peking- ben is szeretne ott lenni, akár még egyesben is. Andrijevics sikere az Erkel Kupán ■tCTWMiraaaeq Igazságos döntetlen Békéscsabai EFC-DVSC 2-2 (2-0) Iigabajnoki (junior) labdarúgó­mérkőzés, Békéscsaba, 100 néző. V.: Filus. Békéscsaba: Matkó - Onhaus, Rubint, Brlázs (Prlbojszkl), Hrkac - Pozsár, Simon, Ursz, Tóth Gy. (Dics) - Bozovlcs, Prlbiszallcs. Edző: Szenti Zoltán. Jó iramú, küzdelmes mér­kőzésen az első félidőben a Békéscsaba belőtte helyzete­it, míg a vendégek kihagy­ták. Szünet után fordult a kocka: a DVSC lőtte be adódó lehetőségeit, míg a csabaiak kihagyták a ziccereket, így a döntetlen igazságosnak mondható. G.: Bozovics 2, ill. Böőr, Andorka. Jó: Matkó, Onhaus, Bozovics, ill. Máté, Andorka, Böőr. Bajusz György Csütörtökön befejeződött Gyu­lán a 24. Erkel sakkemlékver­seny. A nyolcadik fordulóban az A csoportban az eddigi listave­zető Andrijevicsnek a döntetlen is elég volt, hogy megőrizze egypontos előnyét. A gyulai Csomós Roland meglepetésre kikapott a 14 éves Varga Csabá­tól. A B csoportban a román Tonea legyőzte Deutsch Istvánt, így a gyulai Haragos Kálmán­nal vezeti a mezőnyt. A kilencedik fordulóban Andrijevics döntetlenül mérkő­zött Tatár-Kissel és így egy pon­tos előnnyel nyerte a viadalt. A B csoportban a romániai Tonea győzött az utolsó fordulóban és így holtverseny után a szintén nyolc pontos gyulai Haragos előtt megnyerte a versenyt. A nyolcadik forduló érdekesebb eredményei. A csoport Lengyel (Salgó- tarján)-Horváth Zs. (OMTK) 0:1, Cso­mós R. (Gyula)-Varga Cs. 0:1, Tatár- Kiss (Hódmezővásárhely)-Sinkovics (Bp. Tabán) 1:0. Döntetlenek: Andrije­vics (szerb-montenegrói)-Kelly (Batto- nya), Balia T. (Gyuia)-Zimmerman (orosz), Váradi (Gyula)-Félegyházi (Mátra SE). B csoport Deutsch (Batto- nya)-Tonea (román) 0:1, Todosicius (ro- mán)-Haragos (Gyula) 0:1, Gombos (Gyula)-Mester (Nagylóc) 1:0. Döntetle­nek: Tóth D. (Salgótarján)-Csomós I. (Gyula), Oláh B. (Békés)-Vigh (Batto- nya), Terék (Battonya)-Herzberger (Szarvas). A kilencedik forduló érdekesebb eredményei. A csoport Félegyhá- zi-Csomós R. 0:1, Horváth Zs.-Balla T. 1:0. DönteÜenek: Andrijevics-Tatár- Kiss, Kelly-Varga Cs., Zimmer- man-Váradi. Végeredményt 1. Andrije­vics 7,5 pont, 2.-6. Tatár-Kiss, Varga Cs., Csomós R., Kelly, Horváth Zs. 6,5-6,5. B csoport Tonea-Gombos 1:0, Hara­gos-Erdélyi (Dunaharaszti) 1:0, Nagy Helga (Szentes)-Deutsch (Battonya) 1:0. Döntetlenek: Herzberger-Gyebnár (Karcag), Oláh G. (Békés)-Terék. Vég­eredmény: 1. Tonea 8 pont, 2. Haragos 8, 3. Nagy Helga 6,5, 4-5. Solymosi, To­dosicius ó-ó. Elhunyt Gaál Géza Hetvenhároméves korában elhunyt Gaál Géza. Testnevelő tanárként dolgozott a megye több iskolájában majd a hetve­nes években a Békés Megyei Testnevelési Hivatal elnökhe­lyetteseként tevékenykedett. Ezt követően hosszú Időn át a Békés Megyei Tanács Művelő­dési Osztályán a megye diák­sport feladatait Irányította és fogta össze. Nyugdíjazása után sem szakadt el a sportmozga­lomtól, 2001-ig a Békés Megyei Diáksport Tanácsnál segítette a munkát Első osztályú atléta bí­róként számos hazai és nemzet­közi versenyen közreműködött. Munkája elismeréseként több országos és megyei kitüntetést kapott Gaál Gézát tisztelői, barátai, sporttársai november 12-én, pénteken 12 órakor kísérik utolsó útjára Békéscsabán, a Li­geti temetőben. PÉNTEK KÉZILABDA. NB IB. Szeged KK- Bé­késcsabai Előre NK, női, Szeged, 16.30. KOSÁRLABDA. NB EL Mezőberényi SSE-Szedeák KE, férfi, 19.30. TEREMFOCL Csarnok Kupa 2004, Szarvas, új sportcsarnok, Alkotmány utca, 20.00. SZOMBAT ASZTALITENISZ. Extra liga. Békési TE I.-PTE-PEAC Pécs I., férfi, Békés, 11.00. NB I B. Békési TE-Nyíregyházi ATC, női, 11.00. NB II. Békési TE II. -Kömlő SC L, férfi, 11.00. Orosháza Hungarotel ASE II.-Mezőtúri AFC II., női, 11.00. Orosháza Hungarotel ASE III. -Harangi Imre SE, női, 11.00. KÉZILABDA. NB I B. Békési FKC-Kiskunhalas, férfi. Békés, városi sportcsarnok, 18.00. Ózdi KC-Every Day Orosháza, férfi, Ózd, 18.00. Csö­mör KSK-Gyulai SE, női, Csömör, 17.00. NB IL Nagyszénás-Orosháza KSE-Újkígyósi FDSE, női, 18.00. Szeg­halmi NKC-Kisteleki KK, női, 18.00. Csorvási SK-Medgyesegyházi SE, Kon­doros, női, 15.00. Ujkígyósi KK-Tisza- kécskei VSE, férfi, 18.00. KOSÁRLABDA. NB IL Békéscsabai KK-Univer KSE Kecskemét L, férfi, 10.30. Békéscsabai KK IL-Univer KSE Kecskemét IL, férfi, 12.00. Békéscsabai KK-Univer KSE Kecskemét II., férfi, 15.00. Békéscsabai KK IL-Univer KSE Kecskemét L, férfi, 16.30. Gyulai Color KC-Domaszéki SE, férfi, 19.00. LABDARÚGÁS. NB I B. Orosháza FC-Tatabánya, 13.30, Ábrahám A. (Heibl, Tumó). NB IL Winner Sport cso­port Kazincbarcika-Gyulai Termál FC, 13.30, Kökény (Tompos, Vámos). NB Hl Alföld csoport Mezőtúr-Gyomaendrő- di VSE, 13.30, Németh Á. Cegléd-Früh- wald-Jamina, 13.30, Vörös. Kondoros- Monor, 13.30. Fülöp. Rákóczifalva- Szarvasi FC, 13.30, Janitz. Lancast me­gyei L osztály. Mezőberény-Mezőhe- gyes, 13.30, Boldoczki. Szabadkígyós- Szeghalmi FC, 13.30, Hegedűs. Vésztő- Nagyszénás, 13.30, Salamon. Gyoma­endrődi FC-Csorvás, 13.30, Kepka. Sarkadkeresztúr-OMTK-Rákóczi Va­sas, 13.30, Rácz. Békésszentandrás- Mezőkovácsháza, 13.30, Rózsa. Békés- Net megyei IL osztály. Kunágota-Bé­késcsabai MÁV, 13.30, Benyovszki J. Telekgerendás-Elek, 13.30, Pataki. Ka- mut-Medgyesegyháza, 13.30, Benyov­szki Z. Gádoros-Körösladány, 13.30, Czirbuly. Dévaványa-Füzesgyarmat, 13.30, Laurovics. Tarhos-Csárdaszál- lás, 13.30, Iványi. BékésNet megyei ül. osztály. Északi csoport: Kardos-Ör- ménykút-Okány, 13.30, Frey. Gerla- Kétegyháza, Doboz, 13.30, Ács. Szarva­si LSZK-Zsadány, 13.30, Zsurka. Köte- gyán-Mezőberény II., 13.30, Kiss I. Dé­li csoport Nagybánhegyes-Újkígyós, 13.30, Makay. Dombegyház-Kevermes, 13.30, Csatári. NB I B-s ifjúsági baj­nokság. U-18: Békéscsabai Előre FC II.-Nyírsuli, 13.00. U-16: Békéscsabai Előre FC IL-Nyírsuli, 11.00. OTP- Mol- Bozsik Labdarúgó Akadémia Békés megyei tornát Gyomaendrőd, 14.00, Szeghalom, 14.00, Vésztő, 14.00. SAKK. 2004-2005. évi Békés me­gyei ifjúsági sakk-csapatbajnokság, Mezőberény, Orlai Petries Soma Általá­nos Iskola, 9.00. TEKE. NB HL Orosházi MTK-Szánk, 9.00. Kétegyházi DSK-THT Hódmező­vásárhely, 9.00. TEREMFOCL Csarnok Kupa 2004, Szarvas, új sportcsarnok, Alkotmány utca, 16.00. VÍZILABDA. OB I B. Kecskemét- TVSK Békéscsaba, Kecskemét, 16.30. VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Molnár Sándor- emlékverseny, Békés, városi sportcsar­nok, 9.00. FUTSAL NB I-es női bajnokság. IV. csoport (Dévaványai SE), Gyomaend­rőd, városi sportcsarnok, 9.00. KÉZILABDA. NB EL Mezőtúr-Sar- kadkeresztúri NKSE, női, 11.00. Oros­házi Eötvös DPSE-Kondorosi KK, férfi, 16.00. Békéscsabai Belvárosi DK-Tö- rökszentmiklósi KE, férfi, 16.00. KOSÁRLABDA. NB IL Egri TK-Me- zőberényi SSE, női, 14.00. LABDARÚGÁS. NB HL Alföld cso­port Örkény-Battonya, 13.30, Mózes. Lancast megyei L osztály. Tótkomlós- Békés, 13.30, Alberti. Magyarbánhe- gyes-Méhkeréki SE, 13.30, jv. Csong- rád megyéből. BékésNet megyei IL osz­tály. Békéssámson-Sarkad, 13.30, Daj­ka. Csabacsüd-Gyula Termál FC IL, 13.30, Majoros. BékésNet megyei DL osztály. Északi csoport Kétsoprony- Doboz, 13.30, Németh Gy. Déli csoport Medgyesegyháza II.-Gerendás, 13.30, Bálint Kaszaper-Pusztaföldvár, 13.30, Domokos. Lökösháza-Csanádapáca, 13.30, György. NB I B-s ifjúsági baj­nokság. U—19: Diósgyőri VTK II.-Bé- késcsabai Előre FC L, 13.00. Orosháza FC-Eger Sí, 13.00. U-17: Diósgyőri VTK D.-Békéscsabai Előre FC I. 11.00. Orosháza FC-Eger Sí, 11.00. TEREMFOCL Csarnok Kupa 2004, Szarvas, új sportcsarnok, Alkotmány utca, 16.00. VÍVÁS. Országos újonc párbajtőr verseny, Békéscsaba, Vásárhelyi Pál szakközépiskola tornaterme, 10.00. HÉTFŐ FUTSAL NB L Cső-Montage BFC- Csaba FC, Budapest, 19.30. NB IL Gyu- la-Csaba FC IL, Gyula, 19.30. TEREMFOCI. 2004. évi 35 éven felü­llek teremlabdarúgó-bajnoksága, Bé­késcsaba, 2-es számú iskola tornater­me, 18.00. KEDD TEREMFOCL 2004. évi 35 éven felü­llek teremlabdarúgó-bajnokság, Bé­késcsaba, 2-es számú iskola tornater­me, 17.30. I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom