Békés Megyei Hírlap. 2004. július (59. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-22 / 170. szám

2004. JÚLIUS 22., CSÜTÖRTÖK - 15. OLDAL S P 0 R T A gyenge tavasz kieséshez vezetett Mérlegen a Gyomaendrődi VSE labdarúgócsapata A világos felsőben játszó gyomaendrődiek a megyei rangadón 3-2-re nyertek Szarvason D-FOTÓi KOVÁCS ERZSÉBET Békés megye mindkét NB IB- s női kézilabda csapata, a Bé­késcsabai Előre NK és a Gyu­lai SE is hétfőn kezdte meg a felkészülést az új idényre. Békéscsaba Szabó Károly, a békéscsabai klub ügyvezetője elmondta: az új szakvezető Gávai Ferenc irányítá­sával kilencen vettek részt az első foglalkozáson, mivel többen még nyaralnak. A héten napi egy edzést vezényel a csapat új mes­tere - akivel kétéves szerződést kötöttek - majd a jövő héten na­pi két foglalkozást tartanak a lila­fehérek. Az NB I-ből kiesett csapatból sokan távoztak a nyár folyamán. Az már korábban eldőlt, hogy Tosovics, Trbojevics, Ancsin, Szilágyi, Triffa és Pőcze máshol folytatja, mostanra az is kide­rült, hogy Vass az NB I-es álmo­kat szövögető Derecskéhez iga­zolt. Még nem dőlt el Szabados sorsa, aki külföldön szeretne ját­szani a jövőben. Deák és Such főiskolai és egyetemi tanulmá­nyai mellett valószínűleg az új idényben is békéscsabai színek­ben játszik, erről most folynak a tárgyalások. Szabó Károly elmondta még, hogy bíznak a fiatalok fejlődésé­ben, ezért az Országos Serdülő Bajnokságot nyert csapatukból Szekeres, Kelemen, Bánszki és Csapó a felnőtt kerettel dolgozik a jövőben. Eddig egy új játékosa van az Előrének: az NB I-es ta­pasztalattal rendelkező korábbi békéscsabai kapus Veress vissza­tért, aki az elmúlt években Pé­csett tanult és legutóbb egy bos- nyák első ligás csapatban védett. A békéscsabaiak tervei között szerepel még egy átlövő igazolá­sa. Gyula A Gyulai SE NB I B-s női kézilab­dacsapata az új edző, Ajtony Ákos vezetésével hétfőn kezdte meg a munkát az új idényre. Mint Székely Árpád szakosztály- vezetőtől megtudtuk: a héten na­pi egy edzést tartanak, majd hét­főtől egy hetes edzőtáborozásra Szanazugba megy a csapat, ahol napi két edzést tartanak. A foglal­kozásokon jelenleg tizennyolc­húsz kézilabdázó vesz részt, köz­tük az NB I B-s ifjúsági bajnok­ságban az előző szezonban aranyérmet nyert csapat három tagja. A keretben több változás történt, Mahler az NB I-es Kis­kunhalashoz igazolt, Bora másutt folytatja pályafutását, míg az NB 1 B-s gólkirálynő, Valaczkai kül­földre tart. Nem dőlt még el a sor­sa Dobónak, akivel a napokban egyeztetnek a szakosztály veze­tői. Két új kézilabdázó érkezett a csapathoz, az NB I-et is megjárt beállós Lisztóczki Újkígyósról, míg a balkezes Madar az NB I B- s Túrkevétől jött a fürdővárosba. A tervek szerint a felkészülés első szakasza után a gyulaiak augusz­tusban már előkészületi mérkő­zéseket is játszanak a környező NB-s csapatokkal A labdarúgó NB III Alföld cso­portjában a Gyomaendrődi VSE labdarúgócsapata az ősz­szel szerzett tizenöt ponthoz a tavaszi idényben csak tizen­egyet gyűjtött, ami a tizenne­gyedik, kieső helyet jelentette a gárda számára. A gyomaendrődiek hétszer győztek, ötször döntetlent ér­tek el és tizennyolcszor vesz­tesként hagyták el a pályát, a csapat gólkülönbsége: 41—79. Az együttes szerepléséről a huszonöt éves Hídvégi Imre játékos edzővel beszélget­tünk. Gyomaendrőd- Milyen tervekkel vágtak neki a tavaszi idénynek? Mi valósult meg a célkitűzésekből?- Az őszi tizenkettedik hely után a bentmaradás kiharcolása volt a csapat célja a tavaszi idény­ben. A tél folyamán hatan eltá­voztak az együttesből és a he­lyükre érkezettek közül csak Séllei jelentett igazi erősítést. A ta­vasszal háromszor nyertünk, két­szer döntetlent értünk el és saj­nos tízszer kikaptunk. Annak, hogy nem sikerült több pontot gyűjtenünk az egyik oka az edzéslátogatottságban keresendő, mivel annak ellenére, hogy a télen megígérték a fiúk, hogy több fog­lalkozáson vesznek részt, gyakori volt, hogy csak négyen-öten vol­tak az edzéseken. Ebben az osz­tályban is bebizonyosodott, hogy edzés nélkül nem lehet ered­ményt elérni. Szomorú tényként kellett megállapítanom, hogy a fi­atalok nehezen motiválhatók, nem rendeltek mindent alá a csa­pat érdekeinek.- Mely mérkőzéseken nyújtott jó teljesítményt a gárda, mikor akadozott a gépezet?- A bronzérmes Monor ellen 2-2-re végeztünk, ezen a találko­zón jól játszott a csapat. Ugyan­csak jó teljesítményt nyújtott az együttes Nagykátán, ahol hatpon­tos mérkőzésen győzött 3-2-re. Az ezüstérmes Örkény elleni 3- 1-es vereség alkalmával is hozta magát a gárda. A leggyengébben a Kondoros elleni hazai mérkőzé­sen játszott a csapat, amikor 1-0- ra kikaptunk és ez a vereség egy fordulópontot jelentett, hiszen a folyatásban az utolsó öt találko­zón egyetlen pontot sem tudtunk szerezni. Gyenge produkciót nyújtottunk Algyőn, ahol 7-0-ra kaptunk ki. A gárda idegenben jobban teljesített, hiszen vendég­ként tizennégy pontot gyűjtöt­tünk, míg hazai pályán csak ti­zenkettőt. — Egyénileg kikkel volt elége­dett, kik okoztak csalódást? Kik szerezték a csapat góljait?- Egyénileg nem emelnék ki senkit a csapatból. Többen elma­radtak a képességük alapján várha­tó teljesítménytől. Emberileg vol­tak problémák a labdarúgók egy részével, néhányan visszaéltek az­zal, hogy fiatal az edző. A házi gól­király Tóth Csaba lett 7 góllal, a to­vábbi sorrend: Osan, Hídvégi, Feuerwerker 5-5, Séllei 4, Tóth Zs., Nagy Z. 3-3, Farkasinszki, Mester 2-2, Göblyös, Uhrin, Litauszki, Beinschróth, Zsibrita pedig egy- egy gólt szerzett.- Mi lesz a csapat programja az őszi rajtig? Kik segítették a munkáját?- Az együttes megtartotta az évadzáróját, amelyen a klub veze­tői közölték, hogy edzőként nem tartanak igényt a munkámra, így én távozom a klubtól és a csapat további programjáról nem tudok beszámolni. Mint az Alföld cso­port legfiatalabb edzője végezetül szeretném megköszönni azok se­gítőkészségét, akik támogattak az elmúlt egy év során ezen az egyál­talán nem könnyű pályán — mondta befejezésül Hidvégi Imre. V. L A Keresztúr és az OMTK is indulhat Budapest A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették az NB Il-es kézilabda­bajnokságok csoportbeosztását. A Délkeleti csoportban a nők küzdel­meit a Csongrád, a férfiakét a Jász- Nagykun Szolnok megyei szövet­ség rendezi. Mivel a régió több me­gyei bajnoka sem vállalta a maga­sabb osztályban a szereplést, így a nőknél a tizedik, kieső helyen vég­zett Medgyesegyháza és a Békés megyei bajnokság második helye­zettje, a Sarkadkeresztúr is felké­rést kapott az indulásra (a bajnok Kétsoprony nem vállalta a megmé­rettetést, miként a férfi megyei első Gyomaendrőd sem). A hölgyeknél hat, a férfiaknál négy Békés me­gyei gárda készülhet a szeptember 12-ei NB Il-es rajtra, ugyanis ne­gyedikként a Békés megyei máso­dik Orosházi MTK kapott lehető­séget a szereplésre. Az uraknál - jelentkező híján — tizenegy gárda startol el szeptemberben. Csoportbeosztások. Nők: Szeghalmi NKC, Nagyszénás-Orosháza KSE, Újkí- gyósi FDSE, Csorvási SK, Medgyes- egyházi SE, Sarkadkeresztúri SE, Makói KC, Martfűi NKKE, Szeged-Algyői NKC, Kisteleki KK, Dqmaszéki SK, Mezőtúri MVSE. Férfiak: Újkígyósi KC, Kondorosi KK, Békéscsabai Belvárosi DK, Orosházi MTK, Túri KK Mezőtúr, Törökszent­miklósi KE, Martfűi KKKE, Tiszakécskei VSE, Kiskunmajsai SE, Berettyói MSE, Delfin KC Kecskemét. o.p. Továbbképzés - nemcsak bíróknak SZEOHALOM A Békés Megyei Kézilabda Szö­vetség játékvezetői bizottsága jú­lius 24-én és 25-én játékvezetői továbbképzést tart a szeghalmi várhelyi ifjúsági táborban. Az el­ső napon 13 órától Tavarnay László, a játékvezetői oktatási bi­zottság vezetője tart előadást, majd másnap 9 órától Török Pé­ter, a játékvezetői bizottság elnö­ke és Tavarnay László számol be aktuális kérdésekről. A tovább­képzés szervezői nemcsak bíró­kat, hanem a Békés megyében működő kézilabda edzőket is vár­ják a Szeghalom-Vésztő Sebes- Körös hídjának közelében elterü­lő ifjúsági táborba. a V. L. Lisszabon Christiano Ronaldót, a Manches­ter United fiatal labdarúgóját ne­vezték az athéni olimpiára készü­lő portugál válogatottba, így ki­hagyja az angol Premier League első fordulóit és a Bajnokok Ligá­ja-selejtezőt. Focitábor NB I-es vendégekkel Péntekig még lehet jelentkezni Tizenkét világbajnok utazik Békéscsabán, a MÁV pályán rendezi a Szokolay Focisuli hagyományos nyári focitábo­rát, amelynek első hetében, rekordszámú, százötven fia­tal ismerkedett a sportág alap­jaival Békéscsaba Mint Szokolay Sándor, a focisuli vezetője elmondta: ez a szám év- ről-évre nő, most a DFA-val, a Német Labdarúgó Akadémiával közösen tartották az első heti programokat, ami rengeteg új­donságot, a legmodernebb is­mereteket adta a labdarúgó pa­lántáknak. A tábor zárónapjának programjában részt vett az NB I- es Békéscsabai Előre FC felnőtt csapatának pályaedzője, Né­meth Zoltán és az együttes há­rom játékosa. A csatárokkal Hoffmann Richárd beszélgetett, a középpályásoknak Kovács Norbert mondta el eddigi tapasz­talatait, míg a védőkkel Paróczai Sándor „foglalkozott”.- Ezen a héten ígéretünk van arra, hogy meglátogat bennün­ket Vágó Attila, az élvonalban szereplő lila-fehérek vezető­edző, és eljönnek a csapat saját nevelésű játékosai is a gyere­kekhez egy rövid élménybeszá­moló erejéig a MÁV pályára - mondta Szokolay Sándor. A Szokolay Fosisuli által szervezett nyári gyermek focitá­bor harmadik, egyben utolsó he­tére - július 26-tól július 30-áig - még lehet jelentkezni a helyszí­nen is, legkésőbb július 23-án péntekig. m Budapest Csapatot hirdetett az augusztus 13-án kezdődő athéni olimpiára Kemény Dénes, a férfi vízilabda­válogatott szövetségi kapitánya, aki egyetlen kivétellel a múlt év­ben vb-aranyérmet nyert együt­tesnek szavazott bizalmat.- Az ötkarikás csapatot a tava­lyi világbajnok válogatott alkotja, Varga Zsolt helyén Steinmetz Áriámmal - válaszolta az MTI- nek Kemény Dénes az athéni 13- ak névsorát firtató kérdésre. Vagyis csupán egyetlen helyen változik az összetétele annak a gárdának, amely a 2003 nyarán Barcelonában rendezett vb-n dia­dalmaskodott. A módosulás a centerposztot érinti: a Vasasból időközben Moszkvába szerző­dött Varga II Zsoltot váltja a válto­zatlanul az angyalföldieknél póló­zó Steinmetz Adám, az olimpiai és világbajnok védő, Barnabás öccse. A kedden az Egyesült Álla­mokból a Világliga elsőségét megvédve hazatérő bő keretből Varga Dénes eleve menedzselési céllal, „tanulmányi kirándulás­ra” utazhatott a tengerentúlra, míg Kiss Csabának és Szívós Mártonnak nem sikerült bevere­kednie magát az athéni különít­ménybe. Az augusztusi ötkarikás játé­kokon címvédőként szereplő csapat tagjai. Kapusok: Gergely István (Honvéd), Szécsi Zoltán (Eger). Mezőnyjátékosok: Bene­dek Tibor, Biros Péter, Fodor Raj- mund, Kiss Gergely, Molnár Ta­más, Vári Attila (Honvéd), Kásás Tamás (Savona, olasz), Madaras Norbert (Pro Recco, olasz), Steinmetz Ádám, Steinmetz Bar­nabás (Vasas), Varga Tamás (Nervi, olasz). m Alapbiztosítás a labdarúgóknak Budapest Júliustól valamennyi magyar lab­darúgót 42 forintos havi díjért élet- és balesetbiztosítás véd a pályán és azon kívül szerzett sé­rülések anyagi következményei­től. Az erről szóló szerződést szer­dán írta alá Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség el­nök és Patai Mihály, az Allianz Hungária Biztosító elnök-vezér­igazgatója. A megállapodás valamennyi játékengedéllyel rendelkező iga­zolt játékosra vonatkozik. A válo­gatottakat külön biztosítás óvja, de természetesen a Magyaror­szágon szereplő futballisták szá­mára is érvényes a szerdán aláírt szerződés. Bozóky Imre elmondta, hogy a díjakat nem havi lebontásban Negyedik Békés megye Budapest A Magyar Asztalitenisz Szövet­ség érdekes és hasznos kezde­ményezéssel jelentkezett a 47. if­júsági és serdülő Európa-baj- nokság szerdai szünnapján. Tegnap a fővárosban megren­dezték a megyei utánpótlás or­szágos váltóbajnokságot, ame­lyen egy-egy serdülő leány és fiú valamint egy-egy ifjúsági leány és fiú állhatott asztalhoz a me­gyei válogatottakban. Az érde­kes lebonyolítású váltó során hat találkozót játszottak a csapatok: egy-egy serdülő leány és fiú egyénit valamint vegyes párost és egy-egy ifjúsági leány és fiú egyénit és vegyes páros mérkő­zést. Békés megyét az Orosháza Hungarotel ASE két leány ver­senyzője, Fórizs Dorottya és Tóth Kata valamint a békéscsa­bai Juhász Ádám és Tarkó Áron képviselte. A húsz együttest (a főváros külön csapatot indított - a szerk.) öt négyes csoportba osztották a szervezők. A cso­portmérkőzések során Békés megye legyőzte Jász-Nagykun Szolnok, Pest és Zala megye együttesét, így a legjobb nyolc közé jutott. Az elődöntőbe kerü­lésért Győr-Sopron megye válo­gatottját győzték le a Békés me­gyeiek. A döntőbe jutásért Bu­dapest csapatától kaptak ki a mi­eink, s miután a fővárosiak a döntőben kikaptak Bács-Kiskun megyétől, így a mieink negyedi­kek lettek. A sikeresen szerepelt Békés megyei válogatottat a békéscsa­bai Botyánszki András és az orosházi Bauer Károly edzők ké­szítették fel. ■ Rivaldo: Olimpiakosz Athén A világbajnok brazil Rivaldo a görög bajnoki második helye­zett Olimpiakosz labdarúgócsa­patához szerződik.- Rivaldo este érkezik meg Madridból, Giorgosz Luvarisz klubigazgató társaságában - kö­zölte a Bajnokok Ligájában is in­duló fővárosiak szóvivője teg­nap. A helyi sajtó szerint a 32 esz­tendős csillag „a görög futball történetének legnagyobb igazo­lása”, fizetése 1,5 millió euró lesz. Az 1999-ben a FIFA által az év játékosává választott Rivaldóról decemberben mondott le addigi klubja, az AC Milan. Ezután a brazil Cruzeiróhoz csatlakozott, de alig két hónap után távozott. Azóta kapcsolatba hozták az an­gol Bolton Wandererssei, a skót bajnok Celtic Glasgow-val, a né­met Werder Bremennel és több közel-keleti klubbal is. ■ szedik be, azok beépülnek a já­tékengedély árába. A biztosító cég vezetője külön kitért két tételre: teljes rokkant­ság esetén két milliót, míg elha­lálozásért egy millió forintot fi­zetnek. A jelenleg több mint 100 ezer labdarúgót érintő alapbiz­tosítás természetesen kibővíthe- tő. Az MLSZ és az Allianz 1998 és 2003 között már kapcsolatban állt egymással, a felújított vi­szonyt a módosított sporttör­vény tette lehetővé. Az ugyanis arról rendelkezik, hogy a szak- szövetségeknek a sportág jelle­gének megfelelően kell gondos: kodniuk a versenyzők élet- és balesetbiztosításáról. Ezért írt ki az MLSZ többfordulós pályáza­tot, s a féltucat biztosítóból esett a választás ismét a korábbi part­nerre. ■ A hölgyek elkezdték Vass Derecskére igazolt, Valaczkai külföldre tart Christiano Ronaldo az olimpián A júniusi Európa-bajnokságon két gólt szerzett, 19 éves csatár 21 társával együtt került fel a listá­ra. Erről fogják kiválasztani azt a 18 futballistát, akik részt vesznek majd az augusztus 13. és 29. kö­zött sorra kerülő játékokon. A csapatba jelölték Tiago Mendest, a szerdán a Benficától a Chelsea­hez távozott középpályást is. Az olimpián 23 év alatti játékosok ve­hetnek részt, de együttesenként három idősebb labdarúgó is sze­repelhet. A portugáloknál ezek a következők: a stuttgarti Fernando Meira, a Fulhamet erősítő Luis Boa Morte és Nuno Frechaut a Boavistától. ______________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom