Békés Megyei Hírlap. 2004. július (59. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

fr' ist 4fe I A nyár legnagyobb bulija a Csaba Center Napok, a Csaba Center előtt, 2004. július 2-10-ia! ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT REKES MEGYEI HÍRLAP KÖZÉLETI NAPILAP 2004. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK ARA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 152. SZÁM Egy éve óvják a menekült gyerekeket Rendeződött az anyagi helyzet, és lecsillapodott a lakossági ellenállás Egyéves fennállását ünnepel te hétfőn a békéscsabai Olta lom menekültgyermek­otthon. Az intézmény — noha még nemrég is arról adtunk hírt, hogy pénz­ügyi nehézségek­kel küzd — műkö­dik, óvja a kísérő nélkül érkezett, menekült gyer­mekeket; és a la­kossági tiltako­zás is megszűnt körülötte. Békéscsaba — Az európai uniós tagság közeledtével 2002 januárjától megoldatlan és na­gyon sürgető álla­mi feladat teljesíté­sére kezdődött kí­sérlet a budapesti központú Oltalom Karitatív Egyesület által - mondta la­punknak az évfor­duló alkalmából Demeter Júlia, az otthon vezetője. — Az Oltalom vezetősége vállalta egy olyan gyermek- és ifjúsági otthon létrehozását, amely a kí­sérő nélküli, külföldi menedék­kérő gyerekek ellátásának lehető­Származási ország ellátott gyermek Afganisztán 19 Románia 7 Moldávia 5 Irak 4 Törökország 4 Nigéria 3 Vietnam 3 Szerbia-Montenegró 3 India 2 Kongó 1 ségét teremtette meg Békéscsa­bán - közölte. Persze azért nem ment minden simán, amint arról folyamatosan beszámoltunk, a Tábor utcai óvo­dában kialakítandó otthon miatt vehemens lakossági tiltakozás ala­kult ki, amit a város folyamatos fó­rumokkal és informálással próbált lecsendesíteni. Mára az intézmény békében működhet, bár anyagi ol­dalról is sok nehézséget kellett le­küzdeniük, mire megszerezték a szükséges állami támogatásokat, főként a jogi szabályozások hiá­nyában. A kitar­tó munka végül eredményt ho­zott: megnyílt a Közép-Európá- ban egyedülálló intézmény, amelyet Mádl Ferenc, a Ma­gyar Köztársa­ság elnöke ava­tott fel 2003. jú­nius 27-én, Lamperth Mónika belügyminisz­ter kíséretében. Az ifjúsági otthon kiemelt cél­jaként fogalmazták meg, hogy a jövőben megakadályozza a gyer­mekeket veszélyeztető ember- csempészetet és a gyermekprosti­túciót, valamint a különféle visz- szaéléseket. Az otthonban lakó gyermekek védett környezetben, egészségügyi ellátásban, iskoláz­tatásban és fokozott jogi véde­lemben részesülnek. Eddig 51, legkülönbözőbb korú, állapotú és állampolgárságú gyermek lelt itt nyugalmat hosszabb-rövidebb időre, ki-ki a szükségletei szerint. — így valósult meg — folytatta a vezetőnő —, hogy találkozott a ni­gériai Ogbakiriből származó királyi család 17 éves tagja, a 8 hónapos koszovói albán kisfiú, a Budapes­ten prostitúcióra kényszerített 14 éves sepsiszentgyörgyi leány, a szüleitől elszakadt török testvérpár (12 és 14 évesek), a Kabulból me­nekülő 5 nyelven beszélő muzul­mán kamasz, a családját magyar- országi feketemunkával eltartó 16 éves romániai magyar fiú, valamint az a három kicsi, tisztázatlan ál­lampolgárságú gyermek (4-6 éve­sek), akik még a rajtuk lévő ruhára sem mondhatták, hogy sajátjuk. Tapasztalataik szerint a megfe­lelő szakmai szabályozások hiá­nya miatt az államilag támogatott szolgáltatások körének és színvo­nalának meghatározása körüli tárgyalások szoros és jó kapcso­lattartást eredményeztek olyan szervezetek között, mint például az ENSZ Menekültügyi Főbiztos­sága, az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium, a Bel­ügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala (BM BÁH), a Magyar Helsinki Bizott­ság, a határőrség és a Cordelia Alapítvány. Az otthonnak jó kap­csolata alakult ki továbbá a békés­csabai gyámhivatallal, a megye- székhelyi önkormányzattal, a me­nekülttáborral, a gyulai területi gyermekvédelmi szolgálattal, va­lamint a rendőrséggel, helyi óvo­dákkal, iskolákkal, munkaügyi központtal, az Alapítvány a Béke és az Emberi Jogok Oktatásáért szervezettel, a civil szervezetek szövetségével és egyéb hivatali szervekkel. (Kapcsolódó cikkek internetes oldalunkon.) VANDLIK JÁNOS Hat hét estéjén át Várszínház Pénteken este megnyílik a Gyu­lai Várszínház 41. évada, ame­lyet az Erkel Ferenc Általános Művelődési Központnál kezdő­dő menettánc előz meg, néptán­cosok, íjászok, a Nagy-Kun Ná­dor Huszárbandérium és mások vonulnak a várig. A várszínházi megnyitó egyben hagyomány szerint az immár V. Körös-völ­gyi so ka dalom kezdete is. Gyula A 41. évadban a művészetek szé­leskörű bevonásával összmű- vészeti fesztivált rendeznek. Négy új bemutatót, köztük egy ősbemutatót, tizennyolc vendég­játékot, három fesztivált, egy nép- művészeti vásárt, két kiállítást és egy tudományos ülést láthat a kö­zönség a Várszínház július 2-ától augusztus 15-éig tartó évadában - mondta el tegnap Gedeon Jó­zsef színházigazgató. A prózai darabokat a vár mögött felépített várszínpadon adják elő, a zenés előadásokat a tószínpadon mu­tatják be. Játszanak a Ladics-ház udvarán és a vár körül, ahol pél­dául fellép a világhírű argentin te­nor, Jósé Cura és Kocsis Zoltán zongoraművész, karmester, s a Nemzeti Filharmonikus Zenekar is. Az első'várszínházi bemutató július 8-án lesz a várszínpadon, Örkény István immár klasszikus művét, a Tótékat állítja színre Vidnyánszky Attila, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház főrendezője, Jászai Mari­díjas rendező. Örkény István élet­műve két nappal ezelőtt nyerte el a Magyar Örökség-díjat. A Várszínház nyitó programja az immár V. Körös-völgyi soka- dalom, a háromnapos rendezvé­nyen 150 népi iparművész árusít­ja zsűrizett termékeit. A főszerep a néptáncé és a népzenéé lesz, húsz együttes 700 táncosa lép színpadra._______________szj. Mutasd az irányt! FordFocus most 300-600 ezer forint kedvezménnyel * • A BENZINES FordFocus modellekhez most 300 ezer forint értékben választható extra felszereltség. • A DlZEL FordFocus modellekhez most 300 ezer forintnyi árkedvezmény ÉS 300 ezer forint értékű extra felszereltség jár. Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben! FordFocus Minőség. Megbízhat! HOVANY BÉKÉSCSABA KFT., Szarvasi út 79. Tel.: (66) 520-300. www.fordhovany.hu' Vegyes átlagfogyasztás 6,7-10,5 VtOO km. CO„-kibocsátás: 152-250 g/Vm A zöldséges bezárt Lapunk tartalmából Az újságos év végén távozik Több olvasónk is jelezte, hogy Békéscsabán, a Mun­kácsy utcában július l-jével bezárt a zöldséges, és a kör­nyéken több pavilonnal is ez történik a közeljövőben. Békéscsaba Az ügyben Bánfi Ádámhoz, a békéscsabai önkormányzat vá­rosüzemeltetési irodájának ve­zetőjéhez fordultunk. — Az Andrássy út díszburko­lattal ellátása után előkészítés alatt van a Munkácsy utca bur­kolatrekonstrukciója is - hang­súlyozta Bánfi Ádám. - Már két éve felmerült, hogy a zöldséges­nél fel kellene mondania a vá­rosnak a közterület-használatot, mert például épül az Európa Ház, megújul a belvárosnak ezen része, és az üyen pavilo­nok a belváros képébe nem ille­nek. Akkor a zöldséges forgal­mára, a lakosság kiszolgálására való tekintettel még nem lép­tünk, idén július l-jével viszont ez megtörtént. Bánfi Ádám kitért arra: a mostani időpontnak az az oka, hogy elkészült és működik az Európa Ház, épül a posta. (Folytatás az 5. oldalon) www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megyei körkép Óvodai történet a „vízzé vált” hegedűről, egy új kapuról meg arról, hogy az élet nem piskóta. (4. oldal) VÉLEMÉNY Nem lát a jövőbe, mégis megírta Portugá­lia győzelmét jegyzetében | László Erzsébet. Jk (5. oldal) 40» Megyei körkép Megváltozik július 1-jétől a mozgáskorlátozottak parkolási engedélye, amelyet mától moz­gásában korlátozott személyek parkolási igazolványának hív­nak. Bővül a jogosultak köre is. (7. oldal) PIACVEZETŐ haszongépjármű-forgalmazó cég viszonteladói hálózatának bővítéséhez partnereket keres (kis-közepes-nehéz kategória), Illetve országos szervizhálózatára | ______és alkatrészellátására.______I Te rülettel és műhellyel rendelkezők jelentkezését várjuk. "'igére a kiadóba, u. 4. sz., 2004. július 12-éig, Opel Körös f > Op*t, je ötletek ■ jobb «utók Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2004. július há 3-4-el nyitott hétvégénkre, ahol számos családi programmal, értékes ajándékokkal, tesztvezetéssel szeretnénk Ismertetni az Opel modellválasztékát. Körös Autócentrum Kft., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. Tel.: (66) 451-855, fax: (66) 441-287. E-mail: opelkoros@mail.globonet.hu A gyerekek minden szükséges segítséget megkapnak az Oltalom gyermekotthontól a további boldogulásukhoz. o-potó, lehoczky péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom