Békés Megyei Hírlap, 2004. június (59. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-19 / 142. szám

SZOLGÁLTAT ÁS/H1RPETÉS 2004. JÚNIUS 19., SZOMBAT - 13. OLDAL »BÉKÉS MEGYEI HÍRLÁP Isten éltesse! Fekete Pál, a Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökeként sok mindent megélt. Most mégsem az 1956-os eseményekről beszélgettünk, hanem a min­dennapjairól. Békéscsaba díszpolgára ma ünnepli születésnapját, amelyen szeretettel köszöntjük. Az első, amit reggel csinál: fát vágok; a munka kar­ban tartja a testemet. Amit legjobban szeret a munkájában: talán sze­rénytelenül hangzik, de engem az Isten is tanárnak teremtett; élmény a di- . Névjegy ákokat okítani. Ami legkevésbé tet­szik a munkájában: a kényszermunkát gyű­lölöm; a legalantasabb feladatot is örömmel végeztem, még akkor is, amikor hosszú éve­kig kubikosként keres­tem a kenyerem; ké­sőbb kitanultam az ácsmesterséget is. Amit leginkább ér­tékel a másik ember­ben: a becsületesség, az őszinteség és a nyíltság mindennél többet ér. Akivel szívesen meginna egy csésze kávét: bárki­vel szívesen beszélgetek, akivel közös témát talá­lok, aki új világot nyit előttem. Született: Sárospatak, 1928. június 19. Családi állapota: nős, a felesége Kovács Ágnes tanár; gyermekei: Ágnes (1956), Mártha (1957). Pályája: szülővárosában érettségizett, Szege­den szerzett tanári diplomát, az '50-es években a Rózsa Ferenc Gimnázium orosz tanára volt, 1956. október 23-át követően a Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökévé választották, amiért a katonai bizottság életfogytiglani börtön- büntetésre ítélte. Békéscsabán, a Munkácsy utcai ávósbörtönben, Szegeden, a Csillagbör­tönben, Márianosztrán, Vácott, Gyulán, Jászbe­rényben és Sopronkőhidán tartották fogva. Bé­késcsaba díszpolgára. Nyugdíjasként németet, franciát, oroszt tanít és fordít. Foglalkozás, amiről gyerekkorában álmodozott: kisgyerek korom óta pedagógusnak készülök; ez a sárospataki nevelőimnek is köszönhető, akik, miu­tán Magyarországon végeztek az egyetemen, Ox- fordban, Wittenberg- ben iratkoztak be hall­gatónak. A legutoljára olvasott könyv: egy éve szeret­tem bele Wass Albert műveibe; ezenkívül egy közgazdasági könyvet tanulmányoztam leg­utóbb, szeretnék lépést tartani a rohamosan fej­lődő világgal. Ha utazhatna az idő­ben, melyik kort válasz­taná: a reformkort; leg­szívesebben 1825-ben születtem volna; ebben a korszakban éltek a példaképeim is. Hobbi: könyvkötészet, bélyeg, könyv és képző- művészeti alkotások gyűjtése; állítólag a gyűjtöge­tés az öregedés és az elmúlás előszele. Anyakönyvi hírek Programok BÉKÉSCSABA Születések: Kiss Áron Hugó és Beréti Katalin leánya Beatrix, Szabó Sándor és Márton Andrea fia Sándor Gergely, Varga Gábor és Sutyák Katalin fia Zoltán, Szabó Péter és Mucsi Ágnes Eszter leánya Boglárka (Békés), Gál László és Csernai Barbara fia László Bence (Csorvás), Balog István és Da­rányi Anna fia István (Tarhos), Fábi­án Zoltán és Kruzsicz Ilona fia Zalán Zoltán (Telekgerendás), Pardi-Kis László és Komoróczki Éva leánya Éva (Békés), Nagy Zoltán és Tripon Tünde Éva leánya Brigitta (Mező- berény). Haláleset: Wagner Józsefné Búza Katalin (1920, Mezőberény). — Észtekerő — Illik-e a zsinagógába férfiaknak kalaplevéve belépni? ('jvynídvivy ‘jmjnípydvs v uoyntej ypCASvy ‘yupy uvwpuomiy uoyojvapj myvtsunj QjvSojppq v jgs 'map) VASÁRNAP KELETEN 30, ÉSZAKNYUGATON 15 FOK Ma az Alföld déli harmadán Ismét igen meleg, derűs nap lesz. A délutáni órákra 28, késő estére 23 fok körüli hőmér­sékletre számíthatunk. Vasárnap délutánra már itt is bezáródik a felhőtakaró, de eső nem valószínű. Igen meleg idő lesz, bár este zivatarok alakulhatnak ki. Hétfőn jelentősebb eső nem valószínű. Délután felszakado­zik a felhőtakaró. Kedden és szerdán napos, meleg idő a legvalószínűbb foly­tatás. Orvosmeteorológiai melegfronti hatás. Közlekedés-meteorológia: az időjárás az erős felmelege­dés hatására nehezíti a közúti közlekedést! árc Vízhőmérséklet Duna 17-20 ”C Tisza 17-22 X Balaton 21 X Velencei-tó 20 «e Fertő-tó 18 °C Tisza-tó 22 “C Pollen pázsitfűfélék magas csalánfélék magas A proflitozis siksressegflnek valószínűsége .adagos" külsőtéri penész közepes Ibwíbbi folyamatos i»lynigg0irtonTiát*»3 T-Mol)ileWAPponi8|an. at-zoneson. rozs alacsony Rejtvény REKVI­ZITUM EMBER (SZLENG) SZÁNDÉ­KOZIK RAMAZÚ­Rl ÜTÖTT­KOPOTT "HŐT KUCKÓ GYOM­NÖVÉNY l ▼ gyógy­MÓD ► ▼ . y RUGDAL JÖVEDEL­MEZŐ ► ▼ r ELŐKELŐ ► RESTELL ROSSZAT TESZ VARR SZAK­TERÜLET SZEMMEL ÉRZÉKEL ► Y TELEFON­TÁRS ALKO­NYATI ANYÓKA L Y FÉNY­TELEN HELYEZ CSÚCS­ÍVES (STÍLUS) FÁRAD­SÁG ► ▼ KACSA­ÚSZTATÓ VIGYÁZ RÁ L ▼ SHELLEY VERSE ► ▼ BOR ► GEBE ► A rejtvény megfejtését már sms formájában is beküldheti a 06 (90) 631- 141-es számra. A megfejtés szövegét kezdje a HETI szóval, majd egy szóköz után írja a megfejtést, nevét és címét. Az sms díja: 76 forint + áfa. A megfejtést levelezőlapon, legkésőbb a jövő hét keddjén adják postára. Cím: Békés Megyei Hírlap — 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. BÉKÉSCSABA. Center Mozi. 19-20-án 10.00, 11.15, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00-kor: Harry Potter és az Azkabani fogoly (sz., amerikai csalá­di film) * 9.45-kor: Kill Bill II. (ame­rikai akció-krimi) * 14.00-kor: Gyű­rűk ura: A gyűrű szövetsége (m. b., sz., amerikai-új-zélandi fantasy) * 17.15-kor: Gyűrűk ura: A két torony (m. b„ sz., amerikai-új-zálandi fantasy) * 20.30-kor: Gyűrűk ura: A király visszatér (m. b., sz„ ameri- kai-új-zélandi fantasy) * 12.15, 22.30-kor: Szeress, ha mersz (fran­cia romantikus film) * 14.00-kor: Sábado — Esküvői video (chilei ko­média) * 15.15-kor: Felül semmi (an­gol vígjáték) * 12.45, 17.15-kor: Szembesítés (magyar film) * 19.30, 22.45- kor: Valami Amerika (magyar vígjáték) * 9.00, 21.30-kor: A hős (hongkongi akciófilm) * 11.00-kor: Örökség: Egy halász története (ma­gyar dokumentumfilm) * 14.45-kor: Örökség (dán dráma) * 16.45-kor: Maradok! (francia romantikus vígjá­ték) * 18.30-kor: Macska-jaj! (fran- cia-német-jugoszláv vígjáték) * 20.45- kor: kontroll (magyar filmsza­tíra) * 9.30-kor: Némó nyomában (m. b., sz., amerikai rajzfilm). PÓSTELEK. Autós Mozi. 19-20- án 21.30-kor: Gyűrűk ura: A király visszatér (m. b., sz., amerikai-új- zélandi fantasy). SZARVAS. Turul Mozi. 19-20- án 18.00-kor: Hideghegy (sz., ameri­kai film) * 20.30-kor: Életeken át (sz., amerikai film). SZEGHALOM. Ambrus Mozgó Mozi. 19-én 19.00-kor: Nagy hal (sz., amerikai film). B SZOMBAT BÉKÉSCSABA. Bes­senyei utcai sportpálya. 14.00 órától: Jaminális. Vandháti úti általános iskola: 15.00-kor: Kiáltva - a Valóság szín­pad műsora. GYULA. IV. Gyulai Zenei Napok. 9.30-kor: Ünnepi séta Erkel Ferenc szülőházában; 20.00-kor: Díszhang­verseny az Erkel Ferenc Zeneiskolá­ban. VASÁRNAP BÉKÉSCSABA. Bessenyei utcai sportpálya. 9.30 órától: Jaminális. Ifiház, nagyterem. 18.30-kor: A Ma­riann Balettiskola gálaműsora. Vá- rosházi Esték. 20.45-kor: Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné — vígjáték. GYULA. IV. Gyulai Zenei Napok. 11.00 órától: Zenés-táncos-énekes műsor a várfürdőben. Rejtvényekkel nyertek Június 18-ai rejtvényünk meg­fejtése: Néma zene. Nyertesek: Szilágyi Lászlóné (Kevermes), HorváthÁrpádné (Szeghalom), Fábián Istvánná (Köröstarcsa), Bánszki Andrásné (Battonya), Szabó Viktor (Békéscsaba). Gyermekrejtvényünk megfejtői közül Kalogeropoulu Nauszika (Békés) nyert. Gratulálunk! Az ajándékokat postán juttatjuk el. (Folytatás a 6. oldalról) JÁRMŰ 1 DB 5 személyes Mustang típusú lakókocsi el­adó. Érd.: (20) 3705-033.-------------------------------------------------------------- -13543* 1992-ES OPEL Astra Caravan 1.6 friss műsza­kival na©on jó állapotban eladó. (30) 606- 3903.----------------------------------------------------■--------- *12520* 5 Q-S UTÁNFUTÓ eladó. (66) 482-442.-------------------------------------------------------------- •12961* KIPUFOGÓ GYORSSZERVIZ, JAVÍTÁS, CSERE. BÉKÉSCSABA, Mogyoró u. 7. (Dobozi út - Eiffel toronynál jobbra, 50 m-re) Tel,: (66) 430-589, (30) 2282-447. | GÉPJÁRMŰ-VILLAMOSSÁGI ÉS AUTÓJAVÍTÁS! HASZONGÉPJÁRMŰ * GAZ 69-es eladó. (30)616-4603.------------------------------------------------- *13585* IV EC0 35-10,1999-es, 2.8 TD motorral, pony­vás eladó. Tel.: (20) 233-6887.-------------------------------------------------------------- *13250* *W L 50-es, hosszó platós IFA eladó. (66) 250-046.-------------------------------------------------------------- -13556­24 TONNÁS 380-as Iveco billencs szerelvény eladó. Tel.: (20)4781-651.---------------- ------------------- . . »13542* GÉ P CLAAS dominátor 106-ra, 108-ra, 208-ra ój szalmaszecskázó eladó. (30) 224-1043.-------------------------------------------------- *13349* CLAAS D-106 adapterekkel áron alul sürgősen eladó. (30) 317-4433.--------------------------------------------------------------- *13583* KOMBÁJN DOBKOSÁR felújítás! (30) 9475- 672.--------------------------------------------------------------- *04297* 8 KSMK-6 sorművelő kultivátor eladó. Békés, Kodály Z. u. 14.-------------------------------------------------------------- *13513* R0 TAKAPA eladó. (66) 440-937.----------------------------------------------------------------*13332* SZÁLLÍTÓSZALAGOK javítása. Új hevederek megrendelhetők. 15 m-es felújított szállítósza­lag eladó. (20) 955-5356.--------------------------------------------------------------- *13324* TRAKTOR 16 LE eladó. Tart.: hidraulika, fűka­sza, utánfutó. 66/268-035, 70/542-1781.-------------------------------------------------------------- *13448* 9 2 ÉS 3 FEJES váltva forgatós ekék és apró­mag vetögépek eladók. (20) 9786-240.-------------------------------------------------------------- *13368* 2, 5 t-s elektromos bolgár targonca töltővel ejyben vagy alkatrészként eladó. Békéscsaba, Ipán ót 17. Autóbontó ■ ’ ■ *13286* KISGÉP BENZINMOTOROS fűkaszák eladók 37 E Ft-tól. (66) 454-787.------------------ — »13614* ME ZŐGAZDASÁG «IDEI najybálás fűszéna eladó. 30/361- 6397.------------------------------------------------------------- *13241* JÓ MINŐSÉGŰ, nagygurigás gyepszéna eladó. 3500 Ft/bála, v. 1000 Ft/q. (70) 332-0313.-------------—-------------------------------------------- *13283* 9 K ISBÁLÁS lucemaszéna, gyepszéna, búza­szalma eladó. (30) 355-3823.-------------------------------------------------------------- *13589* KÖ RBÁLÁS lucemaszéna eladó nagytételben. 06 (30) 2211-335.-------------------------------------------------------------- *13488* LI BATÖMŐ felszerelés (3 éves tömőgép, fő­zőüst, 20 db műa. itató) eladó. 30/237- 9468.-------------------- *13617* ■ NAGYBÁLÁS gyep és lucemaszéna eladó. (30) 519-3974, esti órákban.-------------------------------------------------------------- *13500* a NEWH0LLAND kombájnnal béraratást vál­lalok. Nagy területesek előnyben, ár megejye- zés szerint (30) 9956-307.-------------------------------------------------------------- *13525* TA KARMÁNYKUKORICA eladó. Nagyüzemi táro­lóból 20 q feletti tételben. (30) 299-7925.-------------------------------------------------------------- *13359* TR ITIKALE eladó, szalma ingyen elvihető. 66/436-994,20/251-0039------------------------------------------------------------- *13309* 54 CSALÁDOS, orsóemelős, Hunor konténer erős MÉHCSALÁDOKKAL betegség miatt eladó. Orosháza, Szarvasi út 66. (70) 253-1359, vagy (30) 657-2460. .------- *13276* ÁL LAT BELVÁROSI Kisállat-ambulancia és Állatpatika. Békéscsaba, Szív u. 9. (66) 453-572.-------------------------------------------------------------- *91949* 8 D ALMATA keverékek ingyen elvihetők. (30) 537-9395.-------------------------------------------------------------- *13208* FA JTA tiszta kuvasz kiskutyák eladók. Érd.: (30) 239-1590, Kovács.-------------------------------------------------------------- *12536* JÖ VŐ HETI felvásárlási áraink: magyartarka bi­ka 330 Ft/kg ma^artarka üsző 310 Ft/kg fe­kete bika 260 Ft/kg, vágótehén extra 230 Ft/kg, 150 kg feletti sertés 240 Ft/kg 150 kg feletti Ft koca 220 Ft/kg. Az árak 7% komp. felárat tartalmaznak. AGR0PR0FIT Kft. Csaná- dapáca. Tel.: (30) 3384-018, (68) 420-109-------------------------------------------------------------- *13586* 8 KACSA folyamatosan kapható. 30/ 39-49- 555.-------------------------------------------------------------- *13140* 8 KAUKÁZUSI kiskutyák, törzskönyv nélkül, 10 E Ft-ért eladók, elvihetők jól. 10.-én. Érd.: hét­köznap 7-15 óráig (66) 437-290.----------------------------------------------------------------*13591* 8 MANGALICA malacok eladók. (30) 512- 1685., (66) 428-215.-i--------------------------- *13577* MÉ HRAJOK és NB24 kaptárak eladók. (30) 353-9534.---------------------------------------------------------------*13601* 8 NÉMET juhász kutyák eladók. (30) 9782- 093.-------------------------------------------------------------- *13393* (F olytatás a 14. oldalon) y^SZABÓ mÁZSNAK, aki hosszú, kitartó, kemény munkával végre megszerezte diplomáját testnevelés- , rekreációs szakon. ? Családod, barátod. iműR mm gyufái hám wa üwtcjjEi 90. szütebéMapiál. Ez atkáimból kívánunk jó egészségim elíölíöU, Családja és közeli hzzáiaüszóí mmmmmmmmmmmm es KNELLERj FERENC RUCK \ ANNA 50. házassági évfordulója alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván lányuk és unokáik. Sok szeretettel köszöntik ezen a szép napon. Millió puszi! Anya, Robi, Hildi, mama és az egész család *213452* 7 7 7 ÍElEkqERENdÁSON MA ÜNNEpli 30. SZÜIeTÉSNApjÁT Szeretettel köszönti őt lánya, veje, két unokája és öt dédunokája. KRISTÓF HENRIK BENCE ma 2 éves Békéscsabán. A NAPOKBAN ÜNNEPELTE 60. SZÜLETÉSNAPJÁT I A NAGY HORGÁSZ, VADÁSZ, <?£ HAJÓS ÉS KUTYABARÁT, Ez alkalomból szeretettel köszöntik barátai!

Next

/
Oldalképek
Tartalom