Békés Megyei Hírlap, 2004. június (59. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

Míg mások csak beszélnek! fAz MSZP dolgozik! politikai hirdetés A»0 ii»S ÚJ** 1 3 -an MSZP • 50%-os béremelés a pedagógusoknak, ápolónőknek, szociális munkásoknak, orvosoknak • Adómentes minimálbér • 53, és 54. heti 'nyugdíj 130%-os családi pótlék emelés • 3,2 millió lakástámogatás a háromgyermekeseknek • 220 milliárd Ft hitel a gazdák uniós felkészülésére • 2006-ig 420 kilométer új autópálya # A SIKERES EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT á 2004. JÚNIUS 1., KEDD ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 126. SZÁM NÉMETVÁROSI PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK, (ö) A Gyulai Német Kisebbségi Önkormányzat második alkalommal rendezte meg vasárnap Németvároson a pünkösdi vi­gasságokat. A mintegy 250 érdeklődőt vonzó rendezvényt Reisz Ádám, a kisebbségi önkormányzat elnöke és Szabó Jenő, Gyula alpolgármestere nyitotta meg. A feldíszített pünkösd­fát körmenetben vitték a Szent József templom körül, majd verseny kezdődött a pünkösdi király címért. A leggyorsabb fára mászó, ezzel a pünkösdi király az eleki Strifler Zoltán lett. Felvételünkön a szervezők, a Németvárosi Óvoda munkatársai és Gróh József, aki gombos harmonikán játszott. ________________ ___d-foto, lehoczky peter Ne m ismerik fel a drogosokat Az iskolások, 70 százaléka kábítószerezett A legtöbb orvos és védőnő nem találkozik kábítószeres fiatalokkal — derült ki abból a reprezentatív felmérésből, amelyet a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támo­gatásával végeztek el Békés megyében. Az első eredmé­nyekről a napokban beszélt Szabóné Kállai Klára klinikai szakpszichológus és Velkey Gábor alpolgármester Békés­csabán, a városházán. Békéscsaba Az eredmény nem tekinthető ál­talánosnak, hiszen összesen har­minc háziorvos és védőnő küldte vig^za a kitöltött tesztfüzetet. Az mindenestre kiderült, hogy az egészségügyi dolgozók a kábító­szer, a bűnözés, a dohányzás és az alkoholizmus közül a drogot tartják a legnagyobb problémá­nak. Abban szintén egyetértettek a válaszadók, hogy a kábítószer terjedését a kereskedők szigorú büntetésével lehetne megelőzni. Abban viszont megoszlott a véle­mény, hogy a kábítószer-fo­gyasztó beteg vagy bűnöző. A válaszolók kétharmada betegnek tartotta a problémával küzdő fia­talokat, a maradék egyharmad pedig egyszerre betegnek és bű­nözőnek. A legtöbben nem találkoznak kábítószeres problémával: az or­vosok közül mindössze egy mondta azt, hogy havonta egy- szer-kétszer lát el drogos bete­get, a többi fehér köpenyes szak­ember ennél lényegesen keve­sebbet ismer fel. A védőnők kö­zül - állításuk szerint - senki nem találkozik kábítószerfüggő­vel. Az eredmény azért is furcsa, mert a legutóbbi felmérések sze­rint a középiskolások hetven százaléka kipróbálta valamelyik — általában könnyű — drogot. Az egészségügyi dolgozók érzik e téren a lemaradásukat, az orvo­sok zöme szívesen venne részt képzésen. F. G. K. Tervezés, biztos jövőkép nélkül A mnltik árleverésének a kiskereskedők isszák meg a levét — Pesszimista hangulat uralkodik a kiskereskedőknél, nem lát­ják biztosnak a jövőjüket — állítja Czibula Zoltán, a Kereske­dők, Vállalkozók Békés Megyei Szervezete (Kisosz) titkára. Úgy véli, a gondot az jelenti, hogy hazánkban meglehetősen maga­sak az adóterhek, emiatt minden megdrágul az országban. ________Békés megye Tö bb helyen megjelent az orszá­gos sajtóban, hogy uniós csatla­kozásunkkal a multinacionális cégek az eddigieknél nagyobb számban megjelennek az ország­ban, s — legalábbis eleinte — leve­rik az árakat, ennek a hazai kiske­reskedők „isszák meg a levét”. — A multik egy része már régóta itt van az országban, érezzük a ha­tásukat — mondta Czibula Zoltán, KISKERESKEDELMI ÜZLETEK MEGYÉNKBEN 1998: 5319 1999: 5568 2000: 5707 2001: 5881 2002: 5951 (Forrás: KSH) majd hozzátette: mindehhez az egy-egy cég által alkalmazott árpoli­tika több tényezőtől függ. Az egyik taktika, hogy a piacszerzés érdeké­ben mesterségesen alacsonyan, be­szerzési ár alatt értékesítenek. A gondot igazából nem is ezek jelentik, hanem az, hogy hazánk­ban rendkívül magasak az adóter­hek, ezért minden megdrágul az országban. Érezhetően felerősö­dött a bevásárlóturizmus, a határok mellett mintegy ötven küométeres sávban élők átjárnak vásárolni kül­földre, s ott költik el a pénzüket. (Folytatás az 5. oldalon) Bánfiak találkoztak . Újkígyós A legtekintélyesebb újkígyósi családok között számon tartott Bánfiak egyik ágának képviselői találkoztak pünkösd vasárnap­ján a településen. Az egykori do­hánykertész faluba Szegedről és környékéről telepítettek be 1815-ben száz családot a kör­nyék urai, a Wenckheimek. A vasárnapi ünnepségen az egyik legnépesebb család 143 tagja ta­lálkozott, zömmel újkígyósiak, ezenkívül a szomszédos telepü­lésekre, az ország más tájaira, sőt, Kanadába elszármazottak is eljöttek ünnepelni. Az először megrendezett találkozó szent misével kezdődött, majd a teme­tőben felkeresték az ősök sírjait. A família ezen része a 19. szá­zad közepéig vezeti vissza csa­ládfáját, amelyet az ünnepélyes alkalomra állítottak össze. v. J. Ha új, ha régi: elad — vesz — javít! olcsóbb! $ A mi autónk! Y NYERŐ nyAR! ISO 9001 SGS 60 000 Ft értékű benzinjegyet adunk ajándékba*. Bármilyen használt autót beszámítunk 0% befizetéstől elvihető mozgáskorlátozott-utalványt beszámítunk maradványértékes hitelkonstrukció. *A kedvezmények nem vonhatók össze, az akció a készlet erejéig tart! AUTÓSZALONJAINK: ---------------­TU LA, Csabai ót 9. TéL; (66) 362-887, fax (66) 46 E-matí: smffiigyaiaémaiLgíciKMethu «ww^azuKigyutaáa MÁRKASZERVIZ 5700 Gyula, Csabai út 9. Tel.: (66) 4634)11. S520 Szeghaloa.Széáieayt u. 11Mi (66) 362-887. (70) 254-611& I Gumiabroncsban a leg... Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel.: (66) 328-588. bekescsaba@marso.hu GUMIABRONCS értékesítés, javítás, futómű-beállítás. marso. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat © : Rúzsa Péter méhkeré­ki őstermelő szerint az EU-csatlakozástól a dolgok nem változnak meg va­rázsütésre. (4. oldal.) VÉLEMÉNY A „kényszervállal­kozó” a legfino­mabb titulus, amit életében utcalány kapott - véleke­dik Csath Róza. (5. oldal) Környezetvédelem r A fejlett és gazda- I ságilag sikeres de­mokráciákban sincs kevesebb hivatalnok. (7. oldal) Gyújtottak is, oltottak is Szombaton hatodik alkalom­mal rendezték meg megyénk­ben a CTIF Vízsugárkupa Nemzetközi Tűzoltóversenyt. A megmérettetés szervezője és házigazdája ez alkalommal a Kondorosi Önkéntes Tűzol­tó Egyesület volt. A „pálmát” pedig a tótkomlósi és a kevermesi tűzoltók vitték el, ők jutottak tovább a székesfe­hérvári országos döntőbe. Kondoros Szombaton reggel negyvenkét ön­kéntes tűzoltó egyesület csapatai sorakoztak fel a kondorosi sport­pályán, hogy összemérjék tudásu­kat, ügyességüket, gyorsaságukat. Nemcsak Békés megyéből, hanem Hajdú-Biharból, sőt Szlovákiából, illetve Szerbiából is érkeztek ifjú­sági és felnőtt résztvevők. A fel­adatok között ügyességi verse­nyek — gerendán futás, palánkmá- szás, kúszófolyosó és komoly szakmai tudást igénylő, igazi tűz­oltómunkák is szerepeltek, ami­lyen például a 800-as kismotor­fecskendő szerelése és kezelése. Az idei verseny új eleme volt egy régi, lóvontatású kocsifecsken­dő segítségével bemutatott tűzol­tás. Ehhez persze jókora tüzet is gyújtottak, amit aztán a mai tűzol­tók azzal a módszerrel oltottak el, mellyel jó néhány évtizeddel ez­előtt hajdani kollégáik dolgoztak. (Folytatás az 5. oldalon) A I %

Next

/
Oldalképek
Tartalom