Békés Megyei Hírlap, 2004. május (59. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-03 / 102. szám

2004. MÁJUS 3., HÉTFŐ ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 102. SZÁM Az európai uniós bővítést ün­nepelte az öreg kontinens, ha­zánk és természetesen Békés megye. Felvételünk a békés­csabai repülőtéren készült. A történelmi hétvége eseményeiről a 2-3, 4-5. oldalon számolunk be. Szent Flórián napján Ünnepi állománygyűlésen találkoztak szom­baton a békéscsabai tűzoltók, ahová a megyei katasztrófavédelem munkatársait is meginvi­tálták. Az ünnepre Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja és az uniós csatlakozás is apropót adott. Békéscsaba Szendi Géza tűzoltó ezredes, a békéscsabai Hivatá­sos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság vezető­je állományuk és vendégeik előtt beszédében kifej­tette: a hagyomány szerint a tűzoltóság egyenlő az emberrel és a technikával. A jól képzett, elhivatott tűzoltóknak folyamatosan egyensúlyban kell lenni­ük a jó technikai feltételekkel ahhoz, hogy a szerve­zet jól működhessen. Az utóbbi években a békés­csabai tűzoltók ugrásszerű fejlődésen mentek ke­resztül bizonyos területeken, például a személyi vé­dőfelszerelések és a műszaki mentőeszközök tekin­tetében. A személyi állományt jónak nevezte a pa­rancsnok, akikkel sok komoly bevetésen vettek részt a közelmúltban is. Példaként hozta a kórház tetejének tűzoltását, ahol munkatársai az akció irá­nyítóitól a helyszínen tevékenykedőkig komoly összhangról tettek tanúbizonyságot. Szendi ezredes büszkén hozta elő a hivatások társadalmi szimpáti­ájának ranglétráján elfoglalt első helyüket, amit úgy értékelt, hogy további tettrekészségre serkenti őket. Ugyanilyen pozitív hatásúnak gondolja az alanyi jo­gon járó veszélyességi pótlék visszaállítását is. A rendezvényen kitüntetéseket is átadtak, vala­mint felavattak két újoncot. v. j. Citroen-labor 30 millióért Miniszteri és diplomata vendégek is megtisz­telték a békéscsabai Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola 30 milliós Citroen- laboratóriumának átadását. Békéscsaba A csatlakozás előestéjéhez méltón az eseményen el­hangzott, a beruházás által megszerzett tudás már eurokompatibilis. Négy év munkáját koronázta meg a tegnapi avatóünnepség. A Citroen, a város, vala­mint több vállalkozás is hozzájárult a 30 millió fo­rintot felemésztő beruházás megvalósításához. A kezdeményező tanár, Leszkó Róbert szerint az új berendezések, számítógépek által itt elsajátítható tudás nem csak ehhez a márkához megfelelő. Kiss Péter kancelláriaminiszter a pénteki esemé­nyen az uniós csatlakozást is érintette köszöntőjé­ben, szerinte a nemzetközösségben szellemi erőnk lehet a legfontosabb sajátságunk, hiszen magyarok adtak olyan dolgokat a világnak, mint a golyóstoll, a gyufa, a telefonközpont vagy például a mikrochip. A Kemény Gáborban végbement fejlesztés pedig pozi­tív törekvés afelé, hogy a tudás ne csak keveseké le­hessen. A magyar szellem feltárására a Nemzeti Fej­lesztési Terv 191 müliárd forintot tartalmaz, ez az összeg pedig része az elkövetkező években elérhető, a magyar felzárkóztatást célzó mintegy 1350 müli- árd forintnak - hangoztatta a miniszter. Az eseményre ellátogatott Franciaország nagykö­vete, Dominque de Combles de Nayves, valamint a Citroen Hungária Kft. vezérigazgatója, Jean-Marie Walch is. A vezető a márka alapítójáról elnevezett André Citroén-díjat is átadta a középiskola három végzős tanulójának, felsőoktatási tanulmányaikat elősegítendő. v x Miért választaná a hosszabb utat... ...amikor létezik rövidebb is? Raiffeisen Lakáshitelek évi 3,95% kamattól* Plusz kezelési költség; deviza alapú Kitel VELÜNK KÖNNYEBB Raiffeisen BANK Békéscsaba, Andrássy út 19. | ® 06-40*48-48*48 | hiteiek.raiffeisen.hu Lakáshitelhez jutni gyorsan, zökkenőmentesen is lehet. Ha a Raiffeisen Bankot választja, a kedvező kamatozású hitei mellé korrekt, mindenre kiterjedő tájékoztatást is kap. így Ön a lehető leghamarabb eléri célját. ÜTÖLSÖL f ti An íz iuliKS Pabl« Sfcy JM Skoda vagy Koa Pabl« loo lkod« Ootavla Kezdő befizetés: • MaraOványértéKes. 72 Mnapos. CHF alapú hit*. TMM: 9,96%. 37 500 R Havi törlesztő: 97 »7» Ft* CSABA AUTÓHÁZ Kft., 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/2. Tel.: (66) 520-920. Fax: (66) 520-940. www.csabaauto.hu * í Jtl V Békés Európában

Next

/
Oldalképek
Tartalom