Békés Megyei Hírlap, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-24 / 70. szám

16. OLDAL - 2004. MÁRCIUS 24., SZERDA SPORT Érmes kerekesek Debrecen Vozár Attila (felvételün­kön), a Békés­csabai Atléti­kai Club ultra­futója is drót­szamárra pat­tant az Alföld Kupa területi kerékpárver­senyen. A Bécs—Budapest koráb­bi győztese az amatőröknél 50 ki­lométeren az előkelő negyedik helyezést szerezte meg. A Békés­csabai Kerékpáros Egyesület több versenyzője is megmérette­tett a viadalon, közülük Valyuch Mihály a felnőttek 90 kilométeres viadalában a második helyen ért célba. További helyezések. Felnőt­tek. 90 km: 4. Csuvár, 5. Gecse. Serdülők, fiúk. 30 km: 1. Takács Péter, 2. Kesjár G. Serdülők, leá­nyok. 30 km: 1. Bozó Lilla. Varga Balázs új szerepkörben Debrecen A DVSC sportcsarnokában a Ma­gyar Kick-box Szövetség ifjúsági és felnőtt full-contact ob-fordulót rendezett, amelyen rajthoz állt Varga Balázs, a kick-boxban a Bé­késcsabai Lakótelepi SE színei­ben versenyző tehetséges, oros­házi fiatal sportember, aki ököl­vívásban országos szinten is le­tette a névjegyét. A mostani be­mutatkozás meglehetősen rövid­re sikeredett, Balázs hamar, még az első menetben döntésre vitte a mérkőzést. Előbb egy bal horog­gal padlóra küldte a beremendi színekben induló, bosnyák válo­gatott, light-contactban vb- bronzérmes Smajlovics Dzeva- dot, majd egy újabb ütéstől re­pedt a bőr és a beremendiek fel­adták a kilátástalan küzdelmet. Több néző szerint ez volt a verseny egyik leglátványosabb mérkőzése. Varga Balázsra felfi­gyelt a szakma, mi több, a full- contact szövetségi kapitánya, a KI versenyeket is szervező Kato­na Attila is. ______■ Sh otokan Gyulán Gyula Március 20-án Gyulán, a Mun­kácsy Mihály Gimnáziumban folytatódott a kumite versenyre való felkészülés, amelynek előze­tese Szarvason volt januárban. A gimnázium immár évek óta ad otthont a shotokan karate ren­dezvényeknek, és így szinte egy Budoközpontnak is tekinthető. A modern versenykarate hatékony­sága megkívánja, hogy a régi ha­gyományos technikákat a ver­senyzők felfrissítsék, és alkal­mazkodjanak az új és hatékony technikákhoz. Ennek szellemé­ben folytatta oktatását Ruzsinsz- ki György mester, válogatott ver­senyző. A hétvégi kurzuson a helybeli csapaton kívül, Szarvas, Mesterszállás, Kunágota, és Sar­kad karatékéi vettek részt a shotokan karate SKI szervezeté­ből. A gimnázium rendőr-tűzoltó tanulói közül is voltak résztve­vők, technikájuk csiszolása érde­kében. A folytatás áprilisban lesz, ahol a mostani anyag ismét­lése és gyakorlati alkalmazása kerül középpontba. Óvott a Bánhegyes Magyarbánhegyes A Magyarbánhegyesi FC elnöksé­ge a napokban megóvta a márci­us 14-én lejátszott Magyarbánhe­gyes—Mezőberény megyei első osztályú labdarúgó-mérkőzés eredményét. Az ok: a mezőberé- nyiek romániai kapusa, Barabás István jogosulatlanul lépett pályá­ra. A klub óvásában arra hivatko­zik, hogy a labdarúgónak lejárt a tartózkodási- és játékengedélye. A tavaszi első fordulóban leját­szott összecsapást 2—1-re a ven­dég herényiek nyerték. Az ügy­ben a megyei labdarúgó szövet­ség fegyelmi bizottsága dönt. ■ Nehéz és könnyű Gyula és Csanádapáca: pontos hétvége NB ll-es férfi mérkőzésen: nagy csatában döntetlen A világos sportszárban játszó gyulaiak a Tatabánya ellen is gólképesnek bizonyultak, de ez sem bizonyult elegendőnek a győzelemhez D^OTÓ: VERESS ERZSI Nem kellett elhagyniuk a me­gyehatárt Békés megye NB 1- es női futsalcsapatainak, hi­szen az 5-8. helyért hajtó Gyu­lai Amazonok a fürdőváros­ban, a 9-13. hely reményében parkettra lépő csanádapáca- iak és dévaványaiak Kaszape­ren gyűjtötték a pontokat. Futsal Két gárda úgy gondolta, hogy nem utazik el a Viharsarokba: a Pécs sérülésekre hivatkozva, a Bp. László SC pedig a hagyo­mányt őrizve tartózkodott a gyu­lai, illetve kaszaperi kirándulás­tól. Az 5-8. helyért: Gyulai Ama­zonok—Tatabányai Amazon SE 4-6 (2-3). Gyula, 100 néző. V.: Makay, Walter. Gyula: Tóth - Szabó, Heidt, Béres, Gábrielné. Cs.: Tulkán, Farkas, Bogár, La- ezó, Árgyelán, Tokajiné, Mol- nárné. Játékos edző: Molnár Zoltánné. Sok hibával játszott a Gyula, így nem érdemelt győzel­met. G.: Szabó 2, Heidt, Laczó. Jó: Szabó. Szegedi AK-Gyulai Amazo­nok 2—3 (0—2). Gyula, 100 néző. V.: Walter, Makay. Tulkánék nagy küzdelemben szerezték meg a három pontot. G.: Heidt 2, Mol- nárné. Jó: Heidt, Béres. További eredmény: Tatabá­nya-Szeged 3—2. A 9-13. helyért: Csanádapácai Előre FC—Dévaványai SE 4—1 (2—0). Kaszaper, 100 néző. V.: Rózsa, Koch. Csanádapáca: Kajá- ri - Szekeres A., Náfrádi, Osváth, Kőhalmi. Cs.: Laurovics, Farkas, Dupsi, Bozsó. Edző: Szikora Pál. Dévaványa: Zeller Gy. — Purger, Faragó E„ Faragó I., Bakóné. Cs.: Diószegi, Kolláth, Tóth, Pintér, Koter. Edző: Bakó Zoltán. Élveze­tes csata végén a gólratörőbben futballozó apácaiak örülhettek a sikernek a Békés megyei ranga­dón. G.: Szekeres A., Dupsi, Osváth, Farkas, ill. Pintér. Jó: Kő­halmi, Osváth, Szekeres A., ill. Faragó 1. SHS Union Dobó Katica SE Eger-Dévaványa 3-3 (0-1). Kaszaper, 100 néző. V.: Koch, Ró­zsa. G.: Bakóné. Jó: Purger, Fara­gó 1., Kolláth, Bakóné. Csanádapácai Előre FC—SHS Union Dobó Katica SE Eger 1—1 (0—0). Kaszaper, 100 néző. V.: Rózsa, Koch. G.: Osváth. Jó: Kajári, Kőhalmi, Náfrádi. Dévaványa—Skorpió SE Sal­gótarján 1—3 (1—2). Kaszaper, 100 néző. V.: Koch, Rózsa. G.: Fa­ragó E. Jó: Kolláth, Faragó E. Csanádapácai EFC—Skorpió SE Salgótarján 0-7 (0-4). Ka­szaper, 100 néző. V.: Koch, Ró­zsa. Jó: Osváth. További eredmény: Salgótar­ján—Eger 8—2. T. B. I. Békéscsaba Csaba FC—HBF Lubicka 3—3 (2-1) NB Il-es futsalmérkőzés, Békéscsa­ba, 120 néző. V.: dr. Hegyi, Rischák. Csaba FC: Kollár — Botyánszki, Gaj­dács, Cseke, Barcsay. Cs.: Szabó S. (kapus), Nagy M., Katona, Hunyadi, Benyovszki J. Edző: Királyvári Ká­roly. Jól kezdett a békéscsabai együttes és a 7. percben már 2-0- ra vezetett. A szegedi gárda nem adta fel és a 9. percben szépített. A folytatásban a hazaiak irányí­tották a játékot, de a helyzetek ki­maradtak. Fordulás után a 29. percben egyenlített a jó erőkből álló Tisza-parti együttes, sőt a 33. percben a vezetést is megszerez­te. A csabaiak fél perc múlva egyenlítettek. A hajrában nagy csata folyt a győztes gól megszer­zéséért, de a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak. A Csaba FC — amelyben jól mutatkozott be a csorvási Benyovszki János — a következő fordulóban szabadna­pos lesz. G.: Barcsay, Cseke, Kato­na. Jó: Kollár, Cseke, Benyovszki J„ Gajdács. _________ ■ Bi rkózó érmek Eger _______ Heves megye székhelyén ren­dezték meg a hét végén a Ludnay József birkózó-emlék­versenyt. A serdülő kötöttfogású nemzetközi viadalon hat ország 164 fiatalja lépett szőnyegre. Az Orosházi MTK tehetséges birkó­zója, Budavári Tibor jól szere­pelt, a +85 kg-ban bronzérmet nyert. Nagykőrös A Pest megyei városban rendez­ték meg a Cifra Kupa nemzetkö­zi szabadfogású és diák birkózó­versenyt, amelyen három or­szág harminchét egyesületének 406 fiatalja lépett szőnyegre. A viadalon ott voltak az Orosházi MTK és az Orosházi BC fiataljai is, akik több érmet nyertek. Az orosháziak eredményei. Óvodások (1997-98-as kcs.). 24 kg: 3. Szél B. (Orosházi BC). Gyermekek. (1995-96-os kcs.j. 26 kg: 3. Antal Dániel (Oh. BC). Diák II. (1993-94-es kcs.). 31 kg: 1. Pusztai Tibor (OMTK). 34 kg: 4. Szabó Z. (Oh. BC). 45 kg: 2. Szél D„ 3. Rácz (mindkettő Oh. BC). Serdülők. (1990-92-es kcs.). 42 kg: 4. Antal Dávid (Oh. BC). ■ A szabadidősök is elkezdték Békés Békésen került sor — egyidejű­leg két helyszínen — a Békés Megyei Szabadidős Klubok Ta- ; nácsa hagyományos asztalite­nisz- és sakkversenyére, a Friesland Kupára. A korábbi évekhez hasonlóan mindkét he­lyen szoros küzdelemben dőltek el a helyezések. A hétvégi rendezvény eredmé­nyei. Asztalitenisz. Férfi egyéni: 1. Zsankó László, 2. Czebe, 3. Kovács S. és Kecskés. Női egyéni: 1. Kölüs Albertné, 2. Hercegné, 3. Viktor és Elekné. Férfi páros: 1. Kovács, Szi­lágyi, 2. Keresztes, Bohács, 3. Fodor, dr. Sípos és Kecskés, Szigeti. Női pá­ros: 1. Kölüsné, Elekné, 2. Hercegné, Viktor, 3. Ribovicsné, Bányikné. Sakk. Felnőttek: 1. Hoffman Kriszti­án, 2. Bene, 3. Csenger. Ifjúságiak: 1. Hegyesi Balázs, 2. Oláh G., 3. Oláh B. Gyermek (1994-es kcs.): 1. Zahorán Bertold, 2. Boros, 3. Balogh G. Gyer­mek (1995-96 kcs.): 1. Balogh Tünde, 2. Balogh Tamás, 3. Vácz.______tömi Tot ótippjeink a 13. heti szelvényekhez 1. Ferencváros—Debrecen 1 x 2. Lombard-Haladás—ZTE 1 x 3. Bochum—Schalke 04 12 4. B. München—Mönchengladbach 1 5. Frankfurt—1860 München 1 x 6. Hannover—Dortmund x 2 7. Leverkusen-Hertha BSC 1 8. Rostock-Wolfsburg 1 x 9. Hamburg—Kaiserslautern 1 10. Juventus—Modena 1 11. AC Milan—Chievo 1 12. Reggina—Internazionale 1 x 13. AS Roma—Bologna 1 Plusz egy mérkőzés: 14. VfB Stuttgart-Bremen x ezüst a Tisza partjáról Viski párosban aranyérmes Az elmúlt hét végén Besztercén rendezték meg a román nem­zetközi ifjúsági asztalitenisz-bajnokságot, amelyen hat or­szág mintegy százötven fiatalja indult. Békés megyéből a ma­gyar válogatott tagjaként az orosházi Viski Tímea és a békés­csabai Sebestyén Péter volt ott a viadalon. Röplabdás Szeged Minden év március közepén Sze­gedre figyel az ország röplabda utánpótlás szakága. Ez az idén sem volt másként, hiszen több mint nyolcvan csapat vett részt a Szeged Kupán. A békési megye- székhely nagy létszámmal, nem kevesebb, mint hét gárdával vett részt ezen a rangos rendezvényen. A minik küzdelmében a belvárosi iskola első csapata végzett a legelő­kelőbb helyen a 12. pozíciójával. A belvárosi II. a 30. helyen futott be 2 győzelemmel és 5 vereséggel. A Békéscsabai Petőfi Utcai Ál­talános Iskola is két gárdával sze­repelt, amely a 18. és a 34. helyet szerezték meg. A Szent László Utcai Általános Iskola 10-11 évesei 3 győzelemmel és 4 vereséggel harmincharmadikak lettek a 36 gárdát felvonultató versenyben. A gyermek korosztályban a Békéscsabai RSE két egységgel vette fel a küzdelmet, a 18 együt­test számláló bajnokságban. A kettes számú csapat két vereség­gel zárta a csoportküzdelmeket, majd a 13-18. helyért zajló továb­bi csatározásban egy vereség mellett két győzelemmel a 14. he­lyen zártak. Az RSE I. könnyedén hozta 2:0-lal a két csoportmérkőzését a Szolnok és a Vasas II ellen. A foly­tatásban a legjobb hat között a Székesfehérvár gárdáját intézték el magabiztos játékkal a viharsar­ki lányok. A döntőbe jutásért az előző évi bajnok BSE-vel találkoz­tak és az első szettben még meg- illetődötten játszottak, amit el is veszítettek. A folytatásban foko­zatosan felvették a budapestiek által diktált ritmust és kiélezett végjátékban egyenlítettek. A záró felvonást végig vezetve a legki­sebb különbséggel 15:13-ra sö­pörte be a Békéscsabai RSE és története során az eddigi legna­gyobb sikerét érte el a döntőbe ju­tással. A fináléban már nem tudta az produkálni a csapat, mint a két nap folyamán és így 2:0-ra kika­pott az Angyalföldi DRC-től. Az ország legnívósabb torná­ján szenzációsan szereplő békés­csabaiak letették névjegyüket a gyermek korosztályban. A jelen­lévő edzők egyöntetű véleménye volt, hogy ha ilyen ütemben fej­lődnek az RSÉ-sek akkor jövőre éremért játszhatnak a magyar bajnokságban. A csapat tagjai: Tóth Bíborka, Priskin Viktória, Jászberényi Olga, Bacsjánszki Andrea, Gyenge Andrea, Medovarszki Szilvia, Kerepeczki Márta, Molcsányi Rita és a torna válogatottjába is szerepelt Molcsányi Petra. _______■ Bes zterce Az ifjúsági leányoknál egyéniben Viski Tímea (Orosháza Hungaro- tel ASE) a legjobb négy közé ju­tott, ahol vereséget szenvedett a későbbi győztes hazai versenyző­től és bronzérmes lett. Leány pá­rosban Viski a Statisztika verseny­zőjével, Juhásszal végig remek tel­jesítményt nyújtott és valamennyi ellenfelét legyőzte, így aranyér­mesként fejezte be a viadalt. A serdülő fiúknál Sebestyén Pé­ter (Csabai Konzerv SE) egyéni­ben csoportgyőztesként jutott a legjobb tizenhat közé. A nyolc közé jutásért egy izraeli sportolót vert a csabai fiú, majd az elődön­tőbe jutásért kikapott Nagy Krisz­tiántól (BVSC), így az ötödik­nyolcadik helyen végzett. Serdü­lő párosban Sebestyén a BVSC-s Kristonnal az oldalán két román duó legyőzésével a legjobb négy közé került, ahol vereséget szen­vedtek a későbbi aranyérmes ro­mán kettőstől, így bronzérmet nyertek. é é g A hét végén a Nemzeti Sportcsar­nokban rendezik az idei felnőtt országos asztalitenisz-bajnoksá­got, amelyen ott lesznek a Békési TE és az Orosháza Hungarotel ASE versenyzői is. A békésieket Kovács János és ifi. Kovács János képviseli a megmérettetésen, akik egyéniben és ketten együtt férfi párosban állnak asztalhoz. A nőknél Szvitén Krisztina, Vass Tí­mea és Viski Tímea indul az oros­háziak közül. Női párosban Szvitán Vassal, míg Viski a Sta­tisztika versenyzőjével Pevgellel indul. Vegyes párosban Szvitán az osztrák Flötzersteig légiósával Pattantyússal, míg Viski a kecs­keméti Szarkával áll asztalhoz. Hé» A Nemzetközi Asztalitenisz Szö­vetség (ITTF) elkészítette leg­újabb a márciusi utánpótlás világ- ranglistáját. A 21 éven aluli lá­nyoknál Erdélyi Annamária, az Orosháza Hungarotel ASE 19 éves szerb-montenegrói légiósa a negyvennegyedik 1129 ponttal, Viski Tímea 824 ponttal a száz­huszonnyolcadik. A18 éven aluli­aknál Viski az ötvenharmadik he- lyen áll. __________________yl. Béc s A Dunaferr a lehető legnehe­zebb, a Győri Graboplast ETO KC pedig a legkönnyebb ellenfelet kapta a női kézilabda európai ku­pák elődöntőiben. A Dunaújváros a Ferencvárost búcsúztató, világklasszisokkal teletűzdelt dán Slagelsével talál­kozik, ráadásul az sem kedvező hogy az első mérkőzést a magyai bajnok otthonában rendezik áp­rilis 17-én vagy 18-án. A visszavá­góra egy héttel később kerül sor. A Győr a kívánságlistáján a leg előkelőbb helyen szereplő norvég Vág HK-t kapta, azonban az elsé csatát ebben a párharcban is Ma gyarországon tartják. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom