Békés Megyei Hírlap, 2003. december (58. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-19 / 295. szám

S P 0 R T 2003. DECEMBER 19., PÉNTEK — 15. OLDAL El HÍRLAP Kézilabda: kiesési rangadó A női kézilabda NB I-ben a vi­lágbajnokság után pénteken egy elhalasztott mérkőzést pótol a sereghajtó Békéscsa­bai Előre NK, amely 18 órakor a tizenegyedik Kőbányai Spartacus együttesét fogadja a városi sportcsarnokban. A fővárosi csapatban Baboi és Kovács Judit személyében egykori csabai játékosok is pályára lépnek. Békéscsaba A lila-fehérek néhány hete kine­vezett új vezetőedzője, a pécsi Koleszár György a következőket mondta a csapat felkészüléséről és az esélyekről: - Úgy gondo­lom, a felkészülésünk jól sike­rült, az előkészületi-mérkőzése­ken erős ellenfelekkel szemben biztató jeleket láttam. Sajnos, az elmúlt időszakban több játéko­sunk bajlódott sérüléssel és be­tegséggel, emiatt csak közvetle­nül a találkozó előtt tudom kije­lölni a keretet, amelyben számí­tunk tehetséges fiataljainkra. Na­gyon nehéz mérkőzés előtt ál­lunk a rutinos, több éve együtt játszó fővárosiak ellen, akik ed­dig elmaradtak a várttól, ezért néhány hete náluk is edzőváltás történt. A vendégeknél figyel­nünk kell Baboira, Viglásira, Hal­maira, Kovácsra és a fiatal Laluskára. A gondok ellenére győzelmet várunk, szurkolóink sokat segíthetnek abban, hogy si­kerüljön a tervünk. Mivel halasz­tott mérkőzésről van szó, sajnos a három új szerzemény (Trboje- vies, Pőcze, Szabados) nem lép­het pályára, mivel korábbi klub­jukban már játszottak ebben a fordulóban - mondta befejezé­sül a szakember. Szabó Károly, a klub ügyvezető igaz­gatója arról beszélt tegnap, hogy a mérkő­zés fontosságára való tekintettel, a káefté ve­zetése döntése értel­mében a fiatalok in­gyen, a diákigazol­vány felmutatásával tekinthetik meg ezt a mérkőzést. A találkozót a Jan- csó, Marczinka játékve- zetői páros dirigálja. ■ Utánpótlás keretek A Magyar Kézilabda Szövetségben összáilították a különböző utánpótlás-válo­gatott kereteket, amelyekben szép szám­mal kaptak helyet a Békéscsabai Előre NK fiataljai, (me: A junior keretben (1985-87-ben születet­tek): Triffa Ágnes, Zsuzsa Vivien. Az ifjúsági keretben (1988-89): Pet- rovszki Katalin, Czifra Anita, Zsilinszki Be­áta, Medvegy Szilvia, Buzási Orsolya. A serdülő keretben (1990-91): Lukovicz- ki Beáta, Hajdú Csenge. Másfél millióért pólóznak A férfi vízilabda-bajnok Do- mino-BHSE és a honi kupa­győztes BVSC-Brendon hét­főn, 15.45 órától a Komjádi- uszodában vív meg a 2003-as FILA-SEAT Szuperkupáért. ________Budapest_________ Az összecsapás, amelyet az MTV élőben közvetít, nem csupán a serleg birtokosának kilétéről ha­tároz, hanem afféle pólós kará­csonyi ajándék gyanánt pénzt is hoz a két érintett csapat konyhá­jára: a győztesnek egy, a vesztes­nek félmillió forintot. Most negyedik alkalommal rendezik meg a Szuperkupa-dön­tőt a mindenkori magyar bajnok és a kupagyőztes között. Az első kiírásban, 2000-ben az FTC dia­dalmaskodott a BVSC ellen, 2001-ben a Vasas nyert a Hon­véddal szemben, míg az idei ösz- szecsapásnak egyik érdekessége az, hogy legutóbb ugyanilyen szereposztásban mérkőztek meg a felek: 2002-ben a Honvéd, legújabbkori nevén a Domino- BHSE örülhetett, hiszen négy góllal verte a vasutascsapatot. A BVSC természetesen szeret­ne visszavágni a tavalyi kudar­cért, de ez egyáltalán nem ígérke­zik könnyű feladatnak. A Szőnyi útiakat képviselő Mészáros Csa­ba szakosztályvezető érzékeltette is, hogy nem ők az esélyesek, de - tette hozzá - a hétfői meccs újabb alkalmat kínál arra, hogy megkeserítsék a Honvéd életét. Kovács István, a Kőér utcaiak egymás után háromszor is baj­nok együttesének vezetőedzője viszont világossá tette, hogy a maguk részéről nagyon komo­lyan veszik a Szuperkupát, s az esztendőt a rangos eseményhez méltóan, győzelemmel akarják zárni. Ennek megfelelően edzés­sel és nem rápihenésssel készül­nek a hétfői megméretésre. Ezt az olimpiai és világbajnok Biros Péter, az év sportági legjobbjának választott Domino-játékos annyi­val egészítette ki, hogy szerinte az dönthet, melyik csapat tud jobban ráhangolódni az eszten­dőzáró mérkőzésre. Ebben egyet­értett vele a Kemény Dénes bő­vebb válogatott keretébe ismét bekerült tehetséges BVSC-center, Kis Gábor is. A sajtótájékoztatón bejelentet­ték, hogy a SEAT autós cég nem csupán a Szuperkupa egyik név­adó szponzora, hanem a vízilab­da-szövetséggel most kialakított megállapodás értelmében támo­gatni fogja, méghozzá 15 millió forintos értékben, az OB I-es baj- nokság lebonyolítását is. ______■ Fi atal együttessel szerepeltek Mérlegen a Szarvasi FC NB Ill-as labdarúgócsapata Nem hozott áttörést az NS III alsóházi rangadója, a Kondoros-Szarvas összecsapás, amely 0-0-ra végződött wotói kiss zoltán A Szarvasi FC NB Ill-as labdarúgócsapata az őszi idényben ti­zenegy ponttal a tizennegyedik helyen végzett az Alföld cso­portban. A Körös-parti együttes háromszor győzött, két mér­kőzésük döntetlenül végződött és tízszer vesztesen hagyta el a pályát, gólkülönbségük: 18—39. A csapat szerepléséről Somo­gyi János edzővel beszélgettünk. Szarvas- Milyen tervekkel vágtak neki a bajnokságnak? Mit sikerült telje­síteni a célkitűzésekből?- A nyáron nyolc labdarúgó távozott a csapattól, közülük ha­tan meghatározó játékosok vol­tak. Mindössze két új ember ér­kezett a gárdához, Fehér és Ben­czúr. Az őszi idényt tizenöt-tizen­hat játékossal játszottuk végig, közülük sok volt, az ifjúsági korú. Az együttes nagyon fiatal, az át­lagéletkor alig haladja meg a húsz évet. Nehezítette a helyzetet, hogy két meghatározó embe­rünk, Kriska és Darida Péter sérü­lés miatt csak kevés mérkőzésen léphetett pályára. A vezetés a bentmaradás kiharcolását tűzte ki célul a csapat elé. Sajnos, az ősszel öt-hat pontot elvesztet­tünk, így csak a kieső tizennegye­dik helyen állunk. A tavasszal mindenképpen szeretnénk javíta­ni.- A szakvezető szerint az őszi idényben mely mérkőzéseken nyújtott jó teljesítményt a csapat, mikor maradt el a várttól?- A szezon legjobb játékát a Nagykáta ellen nyújtottuk, a jó erőkből álló Pest megyei csapat ellen kihasználtuk helyzeteinket és 4—1-re nyertünk. Az első for­dulóban Fegyverneken győzelmi esélyt szalasztottunk el, végül döntetlenül zárult az összecsa­pás, amelyen elégedett voltam a látottakkal. A leggyengébb telje­sítményt a Hetényegyháza ellen nyújtottuk, ahol 1-0-ás vezetés­ről kaptunk ki 6-2-re. Ugyancsak fájó vereséget szenvedtünk itthon a Cegléd együttesétől lm0-ra, pe­dig nekünk volt több helyzetünk, de azok sajnos kimaradtak.- Egyénileg kik nyújtottak jó teljesítményt, kik okoztak csaló­dást? Kik szerezték a szarvasi csa­pat góljait?- Két fiatalt említenék, a húsz­éves Kis Mátyást és a még ifjúsá­gi korú Kiszel Zoltánt, akik a leg­többet tették az őszi idényben a csapatért, és sokat fejlődtek. A többiek hullámzó teljesítményt nyújtottak, mindenkinek voltak jó és gyengébb találkozói. A csa­pat kevés gólt szerzett a ősszel, a tizennyolc gólból a házi gólkirály Klimaj Zoltán lett hét találattal, a további sorrend: Bogdán, Bencze 3-3, Darida P. 2, Kis M., Kiszel, Rohony 1-1.- Kik támogatják a Körös-parti együttest?- Legfőbb támogatónk a város önkormányzata, amely a lehető­ségekhez mérten igyekszik min­denben segíteni a munkánkat. A tárgyi feltételek megfelelőek, az osztályhoz képest szerény költ­ségvetéssel dolgozunk és igyek­szünk takarékosan gazdálkodni.- Mi lesz a csapat további programja a tavaszi rajtig? Várha- tó-e erősítés a tél folyamán?- A csapat tagjai nem állnak le, heti két-három alkalommal be­járnak a sportcsarnokba. Ezentúl játékosaink a téli teremlabdarú­gó-tornákon is pályára lépnek. A tervek szerint január közepén kezdjük a felkészülést a tavaszi idényre. A télen szeretnénk egy­két új labdarúgót igazolni, és re­mélem, hogy felgyógyulnak a sé­rültek is. A fiatalok az ősszel ru­tint szereztek, így a tavasszal már nagyobb feladatok megoldására is képesek lehetnek. Azon dolgo­zunk a téli felkészülés során, hogy a tavaszi szezonban olyan teljesítményt nyújtson a gárda, amellyel kiharcolhatjuk a bentmaradást - mondta befeje­zésül a szakember. iverasztói Négylabda-bajnokság a Hírlap Kupáért Asztalitenisz Szolnokon rendezték meg a ma­gyar nemzetközi serdülő asztali­tenisz-bajnokságot, amelyen 15 ország több mint kétszázhúsz versenyzője indult. A magyar serdülő fiú B-válogatottban ka­pott helyet Sebestyén Péter, a Csabai Konzerv SE újonc hazai ranglista vezetője. A csapatmér­kőzések során a Sebestyén, Vaj­da, Kriston összetételű magyar B együttes 3:0-ra verte a svéde­ket és a szlovénokat. A későbbi győztes cseh A válogatottól 3:0- ra kaptak ki a mieink, a cseh B együttes 3:l-re, Oroszország 3:2-re győzte le a magyar B csa­patot. Sebestyén három győzel­met aratott a csoportmérkőzé­sek során. Egyéniben tizenhat négyes és ötös csoportot alakítottak ki. Se­bestyén a horvát Horvat és a cipru­si Neophyton ellen 3:l-re, míg a jó nevű szlovák Jezo Filip ellen 3:0-ra nyert és csoportelsőként a 32-es főtáblára jutott. A legjobb tizenhat közé a német Steinlen ellen ját­szott a békéscsabai fiatal és nagy küzdelemben 3:2-re kikapott. Fiú párosban a Sebestyén, Vajda kettős a legjobb 16 közé jutásért 3:0-ra verte a Stabak, Horvat (horvát) párt, majd a leg­jobb nyolc közé kerülésért 3:1- re kikapott a német Steinlen, Streitz kettőstől. ■ Kosárlabda A Körös-parti város adott ott­hont a kosaras lányok országos serdülő bajnoksága Észak-alföl­di csoportja soros fordulójának, amelynek során hat mérkőzést játszottak a csapatok. Eredmé­nyek: Szarvasi KK-Kecskeméti KE A-csapata 16:87, Monori SE- Kecskeméti KE B-csapata 6:116, Szolnoki MÁV-Coop Sí—Pityke KS 73:42, Kecskemét A—Monor 163:2, Szolnok-Kecskemét B 7Q;2Z, Szarvas-Pityke 25:50. A szarvasi csapat (zárójelben a két meccsen elért pontok száma): Folytán (-), Bracsok (8), Farkas (2), Laluska (8), Szuhaj (4), Pribelszky (9), Kohut (4), Csesznak (-), Papp (6), Tímár (-), Rubinstein (-). Edző: Lelkes Katalin. A felnőtt női NB I B állása: 1. Manor 8­636:423 1,000 2. Csata DSE 6 1 599:364 0,929 3. Kecskemét 4 2 432:359 0,833 4. Baja 3 3 345:413 0,750 5. Szolnok 3 4 496:509 0,714 6. OSC 3 4 439:405 0,714 7. DASE-DSI 2 4 441:493 0,667 8. Miskolc 1 6 430:625 0,571 9. Szarvas 0 6 275:502 0,500 KARÁCSONYI AKCIÓ! Minden stoplis cipő ap Ano/ minden ruházat “■fcO”wU/0 Sportmez+napdrág 4500 ft 2800 Ft A legnagyobb csapatok felszerelései (pl. Real, Manchester, Barcelona, j Bayern, Juventus stb.) f Sálak, minőségi órák, zászlók, pénztárcák és eredeti mezek! Eredeti Előre-sál, -sapka, -mez csakaMEGASPORTTÓLI Kellemes ünnepeket kívánunk! Békéscsaba, Rákóczi u. 1. fel.: (66) 444-040. Irány a B-licenc Labdarúgás Sportműsor Vándorkupa Orosházán még a rendszer- váltás előtt, 1971-ben alapí­tották azt a vándorkupát, amit az iskolák a diákolim­piák eredményei alapján szerezhetnek meg a begyűj­tött pontok alapján három kategóriában. Orosháza Az így elért helyezések arányá­ban részesülnek az iskolák anyagi támogatásban, s a kupa átadására a napokban került a városháza dísztermében. Ebben az esztendőben a kislétszámú iskolák vetélkedé­sében a IV. Számú Általános Is­kola, a nagyobb létszámúak kö­zött az Eötvös József Általános Iskola, míg a középiskolák ver­senyében a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola bizonyult a legeredményesebb­nek. Az idén 23 testnevelőt is ju­talmaztak. CS. I. Az MLSZ Versenyszabályzata sze­rint a megyei I. osztályú labdarú­gó-bajnokságban is minimum B- licences végzettségű edző alkal­mazható, aminek több Békés me­gyei sportklub eleddig nem tett eleget. A megyei szövetség elnök­ségének határozata alapján az egyesületek a következő UEFA B- tanfolyam kezdetéig kapnak ha­lasztást azzal a feltétellel, hogy a tanfolyam díját ez év novemberéig kötelesek voltak befizetni — amit viszont több klub nem teljesített. A következő bajnokságban már a II. osztályban is B-diplomával ren­delkezők ülhetnek le a kispadra, amit szigorúan be fognak tartani. Éppen ezért az MLSZ Szakmai és Edzőképző Központjával tör­tént egyeztetés alapján Békés megye utoljára megkapta a jogot, hogy 2004. január és február hó­napban önálló B-lincences tanfo­lyamot szervezzen. (Az azt köve­tő tanfolyamok már régiós jelle­gűek lesznek Bács-Kiskun és Csongrád megyékkel.) A mostam, még békéscsabai tanfolyamot az Arany János kol­légiumban, a Mester Klubban és a Jamina-pályán rendezi meg a me­gyei szövetség, amelyek január 19-én kezdődnek és február végé­ig tartanak. Jelentkezési feltétel: D-licenc vagy középfokú edzői végzettség. A tanfolyamon olyan előadóktól tanulhatnak a „diá­kok”, mint dr. Mezey György, id. és ifjabb Tajti József, Both József, Varga István, Lóczi István, dr. Mohácsi János, dr. Petrekancs Máté, Sülé István, Tóth Márton. A tanfolyam díját december 25-éig rendezni kell, jelentkezni és érdeklődni a megyei labdarú­gó szövetségnél lehet (Békéscsa­ba, P. Jilemniczky utca). ■ A létszámbővítésről A Magyar Labdarúgó Szövet­ség (MLSZ) elnöksége csü­törtökön nem döntött az él­vonal és a másodosztály ter­vezett létszámbővítéséről, erre a legkorábban a jövő év elején kerülhet sor. Budapest A Magyar Labdarúgó Liga (MLL) elnöksége december 4-én - a Ligatanács novemberi 12-i javaslatát elfogadva - határo­zott úgy, hogy a jövőben 16-16 csapat részvételével kívánja le­bonyolítani az NB I és az NB IB küzdelmeit. A végső döntést a szövetség elnöksége hozza meg. Az MLSZ vezető testületének ülése Bozóky Imre elnök beszá­molójával kezdődött, majd a je­lenlévők elfogadták a szakmai és edzőképző központ munkájával kapcsolatos, Mezey György által adott tájékoztatót. ■ PÉNTEK KÉZILABDA. NB I. Békéscsabai Előre NK—Kőbánya-Spartacus, női, Békéscsaba, városi sportcsarnok, 18.00. KOSÁRLABDA. NB 1 B. Debre­ceni Sportiskola—Szarvasi KK, női, Debrecen, 17.00. NB II. Univer Kecskeméti SE ifi-Mezőberényi SSE, férfi, Kecskemét, 17.30. ÚSZÁS. Megyei diákolimpia döntői, Békéscsaba, Árpád fürdő, 9.00. SZOMBAT KÉZILABDA. Békés Kupa nemzet­közi ifitoma, Békés, sportcsarnok: MHK Kosice (szlovák)—Farmakol Presov (szlovák), 9.00. Békési FKC—Every Day Orosháza, 11.00. Every Day—Presov, 16.00. Békés— Kosice, 18.00. KOSÁRLABDA. NB II. Békési Áfész SE—Mezőberényi SSE, női, Békés, dr. Hepp Ferenc iskola tor­naterme, 16.00. SAKK. Békéscsaba felnőtt és gyermek egyéni Rapidbajnoksá­ga, Békéscsaba, Fegyveres Erők Klubja, Szabadság tér 6., 17.00 óra. VÍVÁS. Karácsony Kupa évad­záró verseny, Békéscsaba, Kórház utca 4., 9.00. TEREMFOCI. Téli Kupa, Csor- vás, 13.10. Békéscsaba nyílt terem­labdarúgó-bajnoksága, Békéscsa­ba, 2-es iskola, 8.00. Karácsonyi torna, Gyula, sportcsarnok, 13.00. VASÁRNAP KÉZILABDA. Békés Kupa nemzet­közi ifitoma, Békés, sportcsarnok: Every Day-Kosice, 9.00. Békés- Presov, 11.00. SAKK. Békéscsaba felnőtt és gyermek egyéni Rapidbajnoksá­ga, Békéscsaba, Fegyveres Erők lüubja, Szabadság tér 6., 9.00 óra. TEREMFOCI. Téli Kupa, Csor- vás, 8.00. IV. Vigyikán János te­remlabdarúgó-bajnokság, Elek, 14.00. III. Paletta téli kispályás torna, Újkígyós, 9.00. Városi baj­nokság, Sarkad, Ady-Bay gimnázi­um, 9.00. Terem Kupa, VI. fordu­ló. Mezőberény, 8.00. Békéscsaba nyílt teremlabdarúgó-bajnoksá­ga, Békéscsaba, 2-es iskola, 8.00. Karácsonyi torna, Gyula, sport- csamok, 8.00. ________________■ 1 Bék éscsaba Tavaly nagy sikere volt az első alka­lommal kiírt Békés megyei négylabdabajnokságnak, amelyet az idén ismét megszerveznek a ka­rácsonyi ünnepek után, s ezúttal a Békés Megyei Hírlap Kupáért ját­szanak a csapatok. Ennek lényege, hogy háromfős egységek nevezhet­tek és minden triónak négy sport­ágban - röplabda, foci, streetball és tollaslabda - egy nap alatt kell helyt állnia, s az ott gyűjtött pontok alapján alakult ki a végső sorrend. A december 28-ai bajnokság­nak a Tessedik Sámuel Főiskola békéscsabai, Bajza utcai torna­csarnoka ad otthont 9 órától. Az érdeklődők máris nevezhetnek te­lefonon Pálos Tamásnál a (30) 9781—351-es telefonszámon; le­vélben Kormos Mihály címén; Bé­késcsaba, Gyóni Géza utca 3,1/3.; illetve e-mailon: grafnet@wes- tel900.net címen. A nevezési ha­táridő; december 27. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom