Békés Megyei Hírlap, 2003. december (58. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP J " KÖZÉLETI NAPILAP 2003. DECEMBER L, HÉTFŐ ARA: 79 FORINT LVIII. ÉVFOLYAM 279. SZÁM Békésen, a Vektor Kft. kivitelezésében épül a gyógyszertár, s a napokban a házra kerül annak „kalapja”, vagyis a tetőszerkezete. FOTÓ: SZEKERES ANDRÁS Az időjárás kegyeiben az építők Hangsúly a szabadtéri munkák elvégzésén A mostani, enyhe, viszonylag csapadékmentes idő igencsak kegyeibe fogadta az építőket. Az utóbbi hetekben a kivitelező cégek a fő hang­súlyt a szabadtéri munkákra helyezték. Körké­pünkből kiderül, hogy ameddig lehet, az épí­tők nem vonulnak a téliesített munkahelyekre. Mit jelentett a kivitelezőknek a jó idő? Erre ke­restük a választ. Békés megye Elfogadható év végéhez közeledik a több mint negyven építőmunkást foglalkoztató békési Vek­tor Kft. Átadtak néhány jelentősebb létesít­ményt, s újabb, áthúzódó beruházásokhoz is hozzáláttak a közelmúltban.- A hosszúra nyúlt, kemény fagyok nyomán meglehetősen későn kezdhettük a szabadtéri munkákat, a tél megfogott bennünket, s bizony jó néhány millió forintot kivett a zsebünkből - kezdte Varga Lajos, a cég ügyvezetője. Mint mondta, határidőre befejezték és átadták a vál­lalt munkáikat, így egyebek között a megyeszék­helyen 18 lakást a hozzájuk tartozó 18 garázzsal, az orosházi autószalont, a Démász üdülőjét, s néhány mezőgazdasági létesítményt. Ezekben a napokban gőzerővel dolgoznak a békési gyógy­szertár építésén, melyet téliesítésre készítenek elő. Az elkövetkező hetekben szeretnének még megkezdeni néhány mezőgazdasági beruházást, a téli hónapokban folyamatos munkát ad több posta belső felújítása és korszerűsítése. Az ügy­vezető elmondta, hogy az év végére minden bi­zonnyal elérik a 450 millió forint termelési érté­ket, fagyszabadsággal nem számolnak, csupán karácsony és újév között állnak le. A gyulai székhelyű Gyulabaunál is előtérben áll a kinti feladatok végzése - tudtuk meg ifj. Baumann Ferenctől, aki másfél éve, a cégalapító édesapja halála óta áll a kft. élén. — Nyögvenyelősen indult az évünk, a fagyok miatt csak március második felében tudtuk meg­kezdeni a szabadtéri munkákat — kezdte az ügy­vezető, majd elmondta: saját kivitelezésben négy lakást és három üzletet, alvállalkozóként további kilenc lakást adtak át, a tizediken még dolgoznak. A jövő évre áthúzódó munkáik egy részét téliesítik majd, s folyamatosan, fagysza­badság nélkül szeretnék foglalkoztatni negyven dolgozójukat A cégnek van egy betongyártó üzeme is, mely a saját felhasználáson túl értéke­sít friss betont. Ha jó az időjárás, akkor a felhasz­nálók is tudnak dolgozni, s ha a megrendelések úgy alakulnak, akkor hét végén is kiszolgálják őket betonnal. Az ügyvezető elmondta: a cég ár­bevétele a tervezettnél szűkebb lesz, az idei esz­tendő a megmérettetés időszaka volt. A jövő év­vel kapcsolatban megtudtuk: a Gyulabaunak vannak már megrendelései, előreláthatóan nem lesznek gondjaik. Szerencsésnek mondhatja magát a sarkadi Podeszt Kft., mert az ugyancsak helyi Építőipari Közös (Épkö) Kft.-vel együtt a nyáron átadott 26 lakásos fecskeház építésén dolgozott akkortájt. (Folytatás az 5. oldalon) VONATTAL A NEMZETIBEN, (c) Hatszáz színházbarát - 54 megyénkben településről - utazott vonattal szombaton Budapest­re, a Nemzeti Színház előadására. A teátrumban Weöres Sándor Holdbéli csónakos című művét mutatták be Valló Péter rendezésében, a megyejárás program keretében. Az utazók és a nézők között voltak a képünkön látható diákok is, akik a Békési 11-es Számú Általános Iskola hetedik osztályába járnak. o-fotó: kovács Erzsébet jjr^’^’irTirirTK AKCIÓ, A HABERTNAL ¥% Egyes bútorszövetek, vásznak if\ és habszivacs termékek ttn 10%_k3l olcsóbban W kaphatók karácsonyig. Békéscsaba, Eötvös u. 4. Tel.: (66) 321-520. Nyitva: h.-p. 8.30-17.00,’ zo. 8.30- 12.00-ig. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY Pocsaji Richárd azt kéri, cáfolják meg szavait, s vég­re legyen egy normális uszoda Békésen. (5. oldal) Lezárult a pályázat Békéscsaba Helyi művészek bírálata nyo­mán pénteken megszületett a békéscsabai menekült gyerekek elfogadásáért indított rajz- és fo­tópályázat eredménye. Az ENSZ Menekültügyi Fő­biztossága és az Alapítvány az Emberi Jogok és a Béke Oktatá­sáért elnevezésű szervezet is képviseltette magát a nemrég kezdődött és jövő év közepéig tartó program „Hogyan látjuk egymást” című első állomásá­nak lezárásán. A fenti szervezetek és Békés­csaba több iskola és óvoda rész­vételével rajz- és fotópályázatot kezdeményeztek az itt élő me­nekült gyermekek elfogadásá­ért. Helyi művészek, Várkonyi János, Csuta György, Váradi An­na festők, továbbá Veress Erzsi és Boldog Gusztáv fotósok bírál­ták el az alkotásokat, amelyeket december 10-étől, az emberi jo­gok világnapján rendezett meg­nyitót és díjátadót követően te­kintheti meg a nagyközönség a Tábor utcai menekült gyermek- otthon mellett található 10-es számú általános iskolában és a szomszédos óvodában. Aznap nyílt napon fogadja a gyermek- otthon az érdeklődőket. v. j. 9 771215 106016 T0ML0K - TÖMLŐK - TÖMLŐK KÉSZLETRŐL és MEGRENDELÉSRE! Víztömlők - Gőztömlők Gáztömlők - Préslégtömlők Élelmiszer-ipari tömlők Ventilációs tömlők Kopásálló tömlők Olaj- és benzinálló tömlők Vegyszertömlők Gumilemezek § Különböző csatlakozók r P.Z.S. Békéscsaba, Péki u. 9. Tel.: (66) 453-640. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS, (ö) Tegnap, advent első vasárnapján Gyulán kigyulladtak az ünnepi fények. A hagyományos adventi rendezvényen, a Városház utcán vásár és kulturális műsorok várták az érdeklődőket. Megérkezett a Mikulás is, akit ének­kel, verssel fogadtak a gyerekek. A közelgő karácsony alkalmából köszöntőt mondott dr. Perjési Klára polgármester, szóltak a történelmi egyházak, a civil szervezetek képviselői, majd a polgármester meggyújtotta a város adventi koszorúján az első gyertyát. _______________________________________D-FOTÓi KOVÁCS ERZSÉBET Vá ltozik a nemzetiségi törvény A miniszteri alapfizetés 10 százalékát kaphatnák az elnökök A kisebbségi önkormányzat­ok választásáról szóló tör­vény, valamint a nemzetiségi törvény is módosítás előtt áll. Emiatt kiemelt téma volt a két törvény a nemzetiségi veze­tők hétvégi, békéscsabai or­szágos találkozóján. Békéscsaba A módosítandó nemzetiségi tör­vény tervezete már elkészült, a kisebbségi önkormányzatok vá­lasztását szabályozó jogszabály szövege pedig egyeztetési stádi­umban van. A nemzetiségi veze­tők békéscsabai országos találko­zóján dr. Csicsely Ilona, az Or­szágos Szlovák Önkormányzat régiós tanácsnoka elmondta: a nemzetiségi törvénybe bekerül­ne a területi - megyei, régiós - kisebbségi önkormányzatok lét­rehozásának lehetősége. Csök­kentenék az országos kisebbségi önkormányzatok taglétszámát, a jelenlegi maximum 51-ről 25-re. A helyi kisebbségi önkormány­zatok elnökei a miniszteri alapfi­zetés 10 százalékát kaphatnák a tervezet alapján. A tagok tiszte­letdíját is maximálnák, emellett az országos kisebbségi önkor­mányzatok tagjainak, valamint családtagjainak is vagyonnyilat­kozatot kellene tenniük. Előbbie­ké nyilvános, utóbbiaké a közvé­lemény előtt titkos lenne. A ki­sebbségi önkormányzatok vá­lasztásáról szóló törvényben sze­repelne, hogy csak az választhat­na és lenne választható, aki felve­teti magát a kisebbségi névjegy­zékbe. A törvénytervezetek vár­hatóan még decemberben a par­lament elé kerülnek és döntés is születik. A háromnapos nemzetiségi ta­lálkozó programjában Pluhár László, Elek polgármestere arról beszélt, miként tud együttmű­ködni náluk egymással négy ki­sebbségi - szlovák, német, ro­mán és cigány -, valamint a tele­pülési önkormányzat. A résztve­vők betekinthettek a békéscsabai Szlovák Kultúra Házának és a Szlovák Tájháznak a tevékenysé­gébe. A vendégek egy része a Vasutas Művelődési Házban, a többiek a Jókai Színházban te­kinthették meg a budapesti Vertigo Színház Laviéka című előadását. ny. l 0 0 0 Békéscsaba, Munkácsy u. 9. Tel.: (66) 323-313 Citibank o lyi Kölcsör kezeié* .mbank pihen citibank. Citibank Rt. - a magyarországi Citibank csoport és a Citigroup tagja. A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltörő feltétele lehetnek. A Citibank a kticiSnt a hitelbírálati feltételei alapi*, a szerzédés-S kötést kővetően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől függenek. A feltételekkel^ kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-40-10-40) vagy forduljon munkatársunkhoz. Ez a hirdetés* kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősüi nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. Az akció 2003. október 20-tól decem­ber 5-ig tart. A Citibank Rt. a feltételek és az akciós időszak egyoldalú módosítási jogát fenntartja. THM: 26,76% - 37,12%

Next

/
Oldalképek
Tartalom