Békés Megyei Hírlap. 2003. november (58. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-20 / 270. szám

14. OLDAL - 2003. NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK SPORT Szégyenteljes vereséggel búcsúztak Magyarország-Észtország 0-1 (0-0) Kű Lajos diákbajnoksága Szarvas lesz az egyik középdöntő házigazdája Budapest Nemzetek közötti barátságos labdarúgó-mérkőzés, Budapest, Üllői út, 600 néző. V.: Milan Sevidy (cseh). Magyarország: Király (Végh) — Korolovszky, Dragoner, Pető Z., Bodor (Hercegfalvi) — Simek (Pest K.), Lendvai (Miriuta), Lipcsei (Farkas B.), Lisztes (Németh N.) - Gera (Kovács Z.), Szabics. Észtország: Poom — Allas, Stepanov, Klavan, Piroja — Zelinski, Reim, Kristal, Oper (Rooba) — Lindpere (Terehov), Viikmae (Haavistu). 5. perc: Kristal remekül ugratta Viikmae-t, aki 14 m-ről estében még elrúgta a labdát, amely a jól ki­mozduló Király lábáról pattant ki. 28. perc: Pető 50 m-es átadását követően a jól leforduló Szabics 15 m-ről kísérletezett, a labda ke­véssel a jobb oldali kapufa mel­lett hagyta el a játékteret. 35. perc: Lisztes a jobb oldal­ról emelt közére, a labda Szabics fölött éppen Lendvai elé került, de a középpályás 11 m-ről mellé lőtt. 48. perc: Miriuta jobb oldali beadása a röviden mentő védők­ről Lisztes elé került, a brémai kö­zéppályás 15 m-es lövése alig szállt a kapu fölé. 51. perc: Allas a félpályáról ívelt a bal oldalon kiugró Lind- peréhez, aki visszarúgta a labdát Az alacsony színvonalú első félidőben egyik csapat sem került fölénybe, pedig sokan azt várták, hogy a legutóbbi három mérkőzé­sét elveszítő magyar válogatott bátor futballal már ekkor előny­höz jut. Gellei Imre csapatából azonban csak Lisztes Krisztián játszott elfogadhatóan, a többiek érthetetlenül sokat hibáztak, így igazi veszély nem alakult ki Poom kapuja előtt. A szünet utáni per­cek reményt ébresztettek a szur­kolókban, egy-két ígéretes magyar támadást láthattak, de utána siral­mas „játék”, rengeteg hiba követ­kezett, úgy tűnt, hogy a hazaiak nem ismerik egymást, általában az észt futballistákkal próbáltak összjátékot kezdeményezni... Az utolsó félóra szánalmas erőlkö­dést hozott, amelynek „megko­ronázásaként” gólt szereztek a vendégek, amit az elkeseredett drukkerek ovációval fogadtak! Az évzárón - amely vélhetően Gellei Imre szövetségi kapitány búcsúmeccse volt — az elmúlt évek egyik leggyengébb teljesít­ményét nyújtotta a magyar csa­pat, így megérdemelten szenve­dett vereséget. ■ Élen a Holsten Kisvendéglő Békéscsaba A megyeszékhelyen a 2-es iskola tornacsarnokában a nyolcas dön­tő küzdelmeivel befejeződött a város 35 éven felüliek őszi terem­labdarúgó-bajnoksága. A viadal­ra az idén húsz csapat nevezett, ami rekordnak számít. A tíz hétig tartó rendezvénysorozaton két tí­zes csoportban küzdöttek a gár­dák. A csoportokból az első négy csapat jutott az egyenes kieséses rendszerű nyolcas döntőbe. A fi­náléban hétméteresekkel győzött a Holsten Kisvendéglő együttese a Bészer ellen. Eredmények. Negyeddöntők: Hol­sten-Őrláng 2-0, Bészer-Fair Play 3- 1, Bohém Presszó-Picassó 4-2, Med- gyesegyháza-VEM Elektronik 3-2. Elődöntők: Holsten-Medgyesegy- háza 6—0, Bészer-Bohém Presszó 5— 0. A 3. helyért: Bohém Presszó—Med- gyesegyháza 1-4. Döntő: Holsten-Bészer 2-2, hétmé­teresekkel 5-4. Különdíjasok. Gólkirály: Deres Gá­bor (Bészer) 19 góllal. Legjobb kapus: Hanyecz János (Holsten). Legjobb me­zőnyjátékos: Boldizsár Gábor (Hols­ten). A győztes Holsten Kisvendéglő együttese: Hanyecz János, Ramos Já­nos, Braun Ádám, Kiss István, Balogh János, Gajdács Zoltán, Boldizsár Gá­bor, Békési István, Lenkefi Tibor, Ku- kely János, Szarvas János, Tárnok Fe­renc, csapatvezető: Gera Imre. ■ Röviden ELTILTÁS. A Magyar Labdarú­gó Liga fegyelmi bizottsága a legutóbbi Ferencváros elleni NB I-es bajnoki találkozón kiállított Dusko Grujicsot, a Békéscsabai Előre FC védőjét egy mérkőzés­től eltiltotta. LABDARÚGÁS. A rendőrség is­mét őrizetbe vette Jody Morrist, a Leeds United labdarúgóját. A 25 éves középpályást még októ­ber 7-én tartóztatták le szexuális zaklatás vádjával. A futballistát akkor egy barátjával együtt fog­ták el, majd később óvadék elle­nében szabadlábra helyezték. Morrist ezúttal azért vitték be, mert a gyanúsítottak száma ket­tőről, háromra nőtt. ■ Még lehet nevezni! A megye legtöbb csapatát fel­vonultató teremlabdarúgó­tornának számít Békéscsaba 2003-2004. évi nyílt városi bajnoksága. Békéscsaba A békéscsabai városi szövetség által kiírt, december 13-án kezdő­dő és előreláthatólag február 29- éig tartó sorozatra november 28- áig még lehet nevezni a szövet­ség címén (Békéscsaba, Szent Ist­ván tér 7.). A csapatokban azok szerepelhetnek, akik 2003. július 31. után nem vállaltak szerepet a megyei I. osztályú, vagy annál ní- vósabb nagypályás pontvadá­szatban. A küzdelemsorozatban az együttesek kiemeléses sorso­lás útján kialakított csoportok­ban, körmérkőzéses formában csatáznak majd egymással. A végső győztes a serleg mellett 40, a második harminc, a harmadik húsz, míg a negyedik tíz ezer fo­rint díjazásban részesül. Sarkad Több esztendős hagyományra te­kint vissza Sarkadon a városi te­remlabdarúgó-bajnokság. Az idén az Ady-Bay Gimnázium tor­natermében november 30-ától zajló sorozatra a rendezők no­vember 25-éig várják a csapatok nevezését a sarkadi polgármeste­ri hivatalban. ■ Három érmet szereztek Szeghalom A Magyar Kyokushin Karate Szervezet utánpótlás-bajnoksá­gát a napokban Berettyóújfalu­ban rendezték meg. Az esemé­nyen 34 klub 300 versenyzője küzdött a kupákért és érmekért. Békés megyét a Szeghalmi Senshi Kyokushin Karate Sport­egyesület 14 versenyzője képvi­selte Kovács Lajos kétdanos mester vezetésével. A sárréti versenyzők három ér­met szereztek. Túri Attila (gyer­mek I. fiú könnyűsúlyban) után­pótlás bajnok lett. Szántó Szilvia (gyermek I. lány könnyűsúlyban) ezüstéremmel, Zsila Róbert (ifjú­sági fiú 60 Idlogramm) bronz­éremmel térhetett haza. m. b. Bármibe fogadtam volna, hogy amikor megemlí­tettük Kű Lajosnak, Csabáról keressük, először azt kérdezi majd: „És Pásztor Jóska, hogy van? Remélem, jól...” így is történt, az egykori nyolc­szoros válogatott futballista „vitte ki” annak ide­jén Pásztort Belgiumba, azóta is jó barátok. Budapest Kű Lajosról számos legenda szü­letett, márpedig legendák és szto­rik csak azokról születnek, akik, hogy is mondjuk, szóval tudnak futballozni. Nem véletlen fogad­ták az Üllői úton, majd a Fáy utcá­ban gyakran szurkolók annak idején a könnyűsúlyú középpá­lyást, hogy „Lajos, Lajos, Nagy Lajos, egy király van, Kű Lajos!” Kű a hetvenes évek közepén gondolt egyet és Belgiumban folytatta tovább az életét. 1998- ban pedig hazatért. És idén nyá­ron nem akármilyen misszióba fogott. Lelkes csapatával útjára indította két korosztályban az el­ső Kárpát-medencei diák futball- bajnokságot. A döntő jövő nyá­ron, a Fradi-pályán lesz. De tart­sunk sort.- Honnan az ötlet?- Ezerkilencszázhetvenkettő, május 14-e délutánja, közelebb­ről, annak egyik epizódja olyan mély érzelmi nyomokat hagyott bennem, hogy mindig tudtam, ezzel egyszer „kezdek valamit”. A futballbarátoknak nyilván azonnal beugrott, hogy akkor ját­szottunk Bukarestben Európa- bajnoki selejtezőt. Nos, a 2-2-re végződött meccs előtt bekéredz­kedett az öltözőnkbe egy négyta­gú erdélyi küldöttség, természe­tesen magyarok. Azt máig nem értem, miért egy hölgy volt a szó­szólójuk, mindenesetre nagyon szívhez szóló hangon beszélt: „Amikor a magyarok játszanak, minden erdélyi ablakban bömböl a rádió, hallgatják Szepesit, és drukkolnak értünk. Drága fiúk! Nektek itt ma muszáj nyernetek, mert ellenkező esetben nekünk nem lesz maradásunk...” Még a sok nagy csatát megért Ilovszky Rudi bácsi is nagyon elérzéke- nyült, és mondhatom, nagyobb lelki plusszal azelőtt és azután sem futottam ki melegíteni élete­men! Nos, erre emlékezve fogtam neki a szervezés­nek, a meccsről pedig annyit: há­rom találkozón, a belgrádin ráadás­sal végül továbbju­tottunk, és hi­szem, hogy egy kis része annak az öl­tözői beszélgetés­nek is benne volt sikerünkben. Innen ugorha­tunk a mába! Elő­ször megkerestem Gödöllő polgár- mesterét, Gémesi Györgyöt, aki, a polgármesterek or­szágos szövetségé­nek elnökeként is azonnal támogatta az ötletet. A pol­gármesterek orszá­gos találkozóján aztán előadtam a tervemet, hiszen Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben és Bácská­ban is sok múlik a települések ve­zetőin. A pályákat ott is az önkor­mányzatok tartják fenn. Minden­ki érzete, hogy valami nagyon jó dolog sülhet ki ebből. Képzelje el, 250 csapat jelentkezett! A legsze­gényebb kárpátaljai részen, a 33 ezres lélekszámú Beregszászon például 16 csapat regisztráltatta magát. A hivatalos nyitány Székelyudvarhelyen voh nemré­giben, a határon túli magyarság központjában. Szász Jenő kiváló polgármester hallani sem akart arról, hogy más is szóba jöhet há­zigazdaként. A szervezők remélik, meg sem állnak a döntőig, amely az Üllői úton lesz jövő nyár elején. Most zajlanak ötös csoportokban a se­lejtezők, majd jönnek a régiódön­tők, ahonnan egy-egy csapat jut tovább, korosztálya győzteseként. Kű Lajos is tenni akar a magyar labdarúgásért. A SZERZŐ FELVÉTELE A középdöntők színhelye tavasz- szal Szarvas, Hajdúszoboszló, Hé­víz és Székesfehérvár, a két elő­döntőé Balatonfüred és Gödöllő. Kű Lajos, az egykori, a Volán­ban és a Vasasban is szerepelt fe­rencvárosi labdarúgó tiszte sze­rint most a Kárpát-medence diák­sportjáért létrehozott Aranycsa­pat Alapítvány elnöke. Elmondta még: ha tudjuk, említsük meg lel­kes kis csapatát, hiszen a már em­lített Gémesi György mellett az egykori Fradi futballisták, Feny­vesi Máté, Novák Dezső, Rácz La­ci, a birkózó Komáromi Tibi, az öttusázó Maracskó Tibor, az ökölvívó Erdei Zsolt, vagy éppen kollégátok, Várkonyi Sanyi, akik nagyon sokat vállalnak a szerve­zésben. Tervük, hogy jövőre to­vábbi sportágakban, kézilabdá­ban, kosárlabdában és atlétiká­ban is kiírnak hasonló versen­§éSt' FÁBIÁN ISTVÁN Vinczéék nyerték az apa-fia párost Élénk érdeklődés és nagy részvételi kedv jellemezte a napokban lebonyolított apa­fia tenisz párosversenyt Bé­késcsabán. Békéscsaba Bár első alkalommal rendezte meg a Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa és a megyeszék­helyi Csaba Tenisz és Fallabda Center a Dobozi úti sportlétesít­ményben az apa-fia tenisz párosversenyt a minap, mégis né­pes és erős mezőny jött össze 18 párossal. A családok hölgytagjai sem unatkoztak, ők ugyanis aerobikozhattak, illetve nevezett egy apa-lánya páros is a tenisz- versenyre. A legjobbnak a gyulai Vincze Béla-Vincze Balázs duó bizo­nyult, megelőzve a békéscsabai dr. Megyeri Zsolt—Megyeri Ákos és az orosházi Németh István-ifj. Németh István párost. A vigasz­ágat az orosházi Bagosi Zsolt-ifj. Bagosi Zsolt páros nyerte. A ver­seny legfiatalabb résztvevője a békéscsabai Hegyi Norbert (8 éves), a legtapasztaltabb pedig a budapesti László Gábor (82 éves) volt. A rendezvény lebonyolítását a békéscsabai M-Plast Bt. támo­gatta. _____ (Cl Ta lálkozik a bajnokcsapat Harmincöt éve nyertek a labdarúgó NB II-ben Megszűnt az Orosházi Koccintó Az elmúlt években szép sikereket értek el az Orosházi Koccin­tó dartscsapatának tagjai, akik néhány év alatt a III. osztály­ból az I. osztályba jutottak. Az együttes a közelmúltban meg­szűnt, az okokról a válogatott kerettag Csányi Józseffel, a meg­szűnt egyesület volt elnökhelyettesével beszélgettünk. Orosháza Harmincöt évvel ezelőtt, 1968. november 24-én rendez­ték Békéscsabán, a Kórház utcában azt az NB Il-es bajno­ki labdarúgó-mérkőzést, amelyen a Békéscsabai Előre csapata hétezer néző előtt 2— 0-ra legyőzte a Kistext gárdá­ját és ezzel 42 ponttal a har­minckilenc pontos Szolnoki MÁV előtt megnyerte az NB Il-es bajnokságot. Békéscsaba A Pillér Sándor edző által irányí­tott NB I B-be feljutott csabai együttes, így kezdett: Tóth M. - Kvasz, Láza, Szűcs - Zahorán, Kiss, Schneider - Mészár, Berták, Németh, Száraz. A lila-fehérek a második félidő elején Bertók gól­jával szereztek vezetést, amelyet Németh toldott meg még eggyel. Az egykori bajnokcsapat tagjai és vezetőik szombaton délután az Arany János Kollégiumban ta­lálkoznak ismét és elevenítik fel a harmincöt éve történteket. Mint Tóth Márton, a rendezvény egyik szervezője elmondta: sajnos Ber­tók Mihály és Mészár Lajos már nem lehet közöttük, hiszen el­hunytak. A játékosok mellett meghívták a ldub és szakosztály egykori vezetőit, így Bankó Mi­hályt, László Istvánt, Trefil Ká­rolyt, Ravasz Pált, Maczák Já­nost, Gyeraj Andrást. Ott lesz az ünneplők között Bankó András gyúró, aki már harmincöt évvel ezelőtt is az együttes masszőré volt. Meghívták a labdarúgók ál­tal szervezett összejövetelre Kere­kes I. Györgynét, a Békéscsabai Előre FC Kft. ügyvezető igazgató­ját iS. v. L.- Miért szűnt meg a Koccintó, amely az elmúlt idényben újonc­ként az ötödik lett az első osztály­ban? — Elsősorban anyagi okok mi­att. Belefáradtunk abba, hogy mindig a szponzorok után kellett rohangálnunk. Amikor feljutot­tunk az első osztályba, úgy gon­doltuk, hogy most már valamit le­tettünk az asztalra és támogatást kértünk az önkormányzattól. Mi­után nem kaptunk anyagi segítsé­get a várostól, mi ezt tudomásul vettük, hiszen Orosházán nagyon sok egyesület és jó versenyző van, a pénz pedig mindig kevés. Egyébként jómagam is abbahagy­tam a játékot, most a két hobbim­mal a horgászással és a veterán motorozással foglalkozom.- Mikor alakult az egyesület, milyen eredményekkel büszkél­kedhettek az elmúlt időszakban? — Ezerkilencszázkilencvenhat­ban alakultunk meg és kétszer megnyertük a magyar amatőr csapatbajnokságot. Ezután bene­veztünk a harmadosztályba, ahol egy év után feljutottunk a másod- osztályba, ahol két évet töltöt­tünk és felkerültünk a nyolccsa­patos első osztályba, ahol az első évben ötödikek lettünk. Most volt a második évünk a legmagasabb osztályban, ahol a tavaszi idényt még lejátszottuk, majd az ötödik helyről kénytelenek voltunk visz- szalépni.- Úgy tudom válogatott keret­tag versenyzőik is voltak?- Hárman kerültek be tőlünk a közelmúltban a válogatott keret­be, Szabó Attila, Gulyás Ferenc és jómagam. Azt azért el kell mon­danom, hogy az egész sportág ne­héz anyagi helyzetben dolgozik, hiszen tudomásom szerint a szö­vetség nem kap állami támoga­tást. Mindez azt jelenti, hogy a versenyzőknek vagy klubjuknak kell előteremteni egy-egy nemzet­közi viadalra (Európa- és világ- bajnokságra) a kiutazás költsége­it. Mivel nekünk a hazai verse­nyekre is alig volt pénzünk, így esélyünk sem volt arra, hogy ki­jussunk egy-egy nagy nemzetkö­zi megmérettetésre - mondta Csányi József. iverasztói Junior rejtvény - 4. Negyedik kérdésünk: Kurt Cobain, a Nirvana egykori frontembere 1994-ben Seattle- ben vetett véget életének. Hány éves volt ekkor az énekes? 1. 27 2. 29 3. 33 Válaszaidat a holnapi kérdé­sünk után add postára szerkesz­tőségünk címére. Ha helyesen válaszolod meg napi kérdésein­ket, nyertese lehetsz öt ajándék- csomagunk egyikének, amely egy CD-t, három kazettát és egy Popcorn újságot tartalmaz. Vá­laszaidat megadhatod honla­punkon is (www.bmhirlap.hu/ játék)! Játssz velünk, és legyél Te a nyerteseink egyike! REGARD EXPRESS A játék támogatója: a Record Express (www.recordexpress.hu). a jobbról érkező Operhez, aki 4 m-ről nagy helyzetből a kapu fölé vágta a labdát. 59. perc: hatalmas védelmi hi­ba után a bal oldalon Vikmae egyedül ugrott ki, 15 m-es lövését Végh az alapvonalon túlra ütötte. 86. perc: egy szabadrúgás után ide-oda pattogott a labda a magyar 16-oson belül, végül Rooba 11 m-es lövése után a fel­sőlécről pattant a gólvonal mögé, 0-1. Az „érdeklődés” a legpesszi­mistább jóslatokat is alulmúlta, valószínű, hogy a magyar labda­rúgó-válogatott még sohasem szerepelt ilyen kevés néző előtt hazai pályán... Azért a kezdés előtt mégis volt ok az ünneplésre: Bozóky Imre MLSZ elnök a ma­gyar Aranylabda-díjat adta át Szabics Imrének, a VfB Stuttgart csatárának.

Next

/
Oldalképek
Tartalom