Békés Megyei Hírlap. 2003. november (58. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

2003. NOVEMBER 3., HÉTFŐ ÁRA: 79 FORINT LVIII. ÉVFOLYAM 255. SZÁM Az új FordFiests nem olcsó autó, de az ADAC* felmérése szerint a legmegbízhatóbb autó a kategóriájában! (További részletek az 5. oldalon.), •német autóklub Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat Kovács Gábor sarkadi szobafestő szerint a gyógyszereket bol­tban is árulni kellene. (4. oldal) IFJÚ HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK, (ka) Mindkét világháború rengeteg áldozatot szedett, nem kímélve megyénk fiataljait sem. Rájuk, a harcok, járványok, természeti katasztrófák áldozataira, Békés és Csongrád megye elesett fiaira, hősökre és mártírokra emlékez- | tek pénteken délelőtt Békéscsabán, a Szabadság téren. »otó: veress erzsi VÉLEMÉNY A sorsáért mindenki maga felel, balsze­rencséjéért ne a környezetét hibáz­tassa! - úja jegyze­tében Csath Róza. (5. oldal) Kultúra A Tessedik főiskola gyulai egészségügyi intézete egymilli­árdos pályázatot nyújtott be fej­lesztésre, a szabók irodaházá­ban könyvtáruk lesz. (6. oldal) Senki nem fagyhat meg - hivatalosan A legnagyobb bűn, ha a szegények egymástól lopnak Csak az elmúlt hetekben legalább tizenöten haltak meg kihűlés miatt az országban, pedig még csak októbert mutatott a naptár. A hosz- szú, zimankós tél még előttünk áll. Senki nem örül a nagy hidegnek: azokat, akik saját la­kással bírnak, a fűtésszámla aggasztja, ám még rosszabb azoknak a helyzete, akik — lak­hely híján —, ha akarnának sem tudnának a gázért fizetni. A hajléktalanokat a nappali melegedő és az átmeneti szálló fogadja be. Békéscsaba Kis földút vezet a békéscsabai hajléktalanszál­lóhoz. Miközben a szomorúan szemerkélő eső­ben kapunyitásra várunk, egy kiscica szalad elénk.- Hajléktalan macskák — mondja Gábor Miklós, a szálló vezetője, majd komolyan hoz­záteszi: a fedél nélküliek is emberek, ugyanúgy vágynak egy kis szeretetre, mint bárki más. Mi­re beérünk a kis házba, már a 24 órás szolgálat­ról beszélgetünk. Egy segítő ugyanis mindig fel­ügyel és vigyáz, még akkor is, ha este tízig min­denkinek el kell foglalnia a helyét. Ha nem te­szi, előre jeleznie kell a „kimaradást” - írja a társalgóban a falra függesztett házirend. Miköz­ben a kolléganőm fényképez, körbenézek: für­Az ország fele hajléktalan lesz? Az uniós normák szerint mindenki hajléktalan­nak minősül, aki albérletben, lakhatásra nem alkalmas helyiségben, például raktárban, ga­rázsban él, szívességből húzódhat meg vala­hol, illetve azok, akiknek valóban nincs fedél a feje fölött. Ezek szerint az országnak mintegy fele hajléktalan lesz. dőszoba, főzőhelyiség, televízió is rendelkezé­sükre áll a betérőknek.- A ház reggel nyolctól délután négyig nap­pal melegedő, utána hajléktalanok átmeneti szállása. A nappali melegedőben 18 évnél idő­sebb, magyar állampolgárok tartózkodhatnak. (Folytatás az 5. oldalon) Bonduelle A Bonduelle-csoport tagja, a Bonduna Zöldségfeldolgozó Kft. felvételre keres: TERMELTETÉSI VEZETŐT Európa vezető zöldségfeldolgozója helyi, békéscsabai gyárába. Elvárásaink:- felsőfokú agronómiái végzettség- 3-5 éves szakmai gyakorlat- megbízható, pontos munkavégzés -jó kapcsolatteremtő képesség- angol és/vagy francia nyelvtudás, valamint vezetői tapasztalat előnyt jelent. Juttatásaink:- szakmai kihívást jelentő feladat- teljesítményhez igazodó kompenzációs csomag- folyamatos képzés. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el írásos pályázatát a hirdetést követő 10 napon belül az alábbi címre: Bonduna Zöldségfeldolgozó Kft., 5600 Békéscsaba, Békési út 52-54. EMLÉKHELY A MÚLT TISZTELETÉRE, (ö) A betelepült németek több ge­neráción át gót betűs sírfeliratokat készíttettek. A régi családnevek is emlékeztetnek a múltra. (írásunk az 5. oldalon) d^otó: veress erzsi Agrárpolitika: nincs pénz Utolsóként a csatlakozási előkészületekben A magyar gazdák várakozás­sal tekintettek a 2003-as esz­tendő elé. A természeti csapá­sok, az emelkedő takarmány- és energiaárak, valamint a le­állított és megvont támogatá­sok azonban tönkreteszik a termelőket, akik helyére kül­földi befektetők pályáznak — hangzott el Végh László pén­teki tájékoztatójában. Békéscsaba A kormány számos támogatást leállított, illetve megvont a terme­lőktől. A mezőgazdaságnak tőke- injekcióra van szüksége, ezt azonban csak attól az államtól kaphatja meg, amely megkezdte az ágazat módszeres szétverését - hangzott el Végh László fide- szes országgyűlési képviselő leg­utóbbi felszólalásában. Végh sze­rint a kormány agrárpolitikája két szóval kifejezhető: nincs pénz. A korábbi ígéretekkel el­lentétben, a nemzeti alap-kiegé­szítésként biztosítandó harminc százalék helyett - minisztériumi források szerint - csupán három vagy kilenc százalék áll majd a gazdák rendelkezésére a jövő év­ben. A képviselőben felmerült a kérdés, a jelenlegi agrárpolitika mögött esetleg egy titkos megál­lapodás áll, mely szerint a csatla­kozás feltétele, hogy a magyar gazdákat előre tönkre kell tenni, utat biztosítva a külföldi befekte­tők számára? Ez az oka annak, hogy például Orosháza térségé­ben a magyar gazdák számára le­hetetlenné vált sertéstenyésztés­be a Dán Sertéstartók Szövetsége is bekapcsolódott? Összefogásra van szükség - mondja Végh László, hiszen ez az ágazat a múltunk, hagyományaink, szak­értelmünk és rátermettségünk miatt a jövőnket jelentheti, Tízmillió mikrohitelre Békéscsaba Közel tízmillió forint odaítélésé­ről döntött a napokban tartott ülésén a vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitel-bizottsága. Pályázatokat bírált el a napok­ban a Békés Megyéért Vállalko­zásfejlesztési Közhasznú Közala­pítványnál a mikrohitel-bizott- ság. A hat beérkezett hitelkére­lem közül négyet hagytak jóvá, összesen 9 mülió 695 ezer forint összegben. A közalapítványnál a Békés me­gyei vállalkozások hitelezésére je­lenleg százmillió forintot meghala­dó szabad forrás áll rendelkezésre. Felvilágosítással és tanács­adással minden munkanapon 8- 12 óráig szolgálnak Békéscsabán, az Árpád sor 18. szám alatt, de tá­jékoztatás kérhető a (66) 442- 520-as telefonszámon is. P » Fűnyírót, gereblyét ragadtak „A mostani akció legfonto­sabb célja az, hogy megmu­tassuk, milyen sokat tudunk változtatni rövid idő alatt a környezetünkön. Ettől talán mások is kedvet kapnak ah­hoz, hogy szebbé tegyék köz­vetlen környezetüket, házuk előtti portájukat” — mondta Dankó Béla, a Fidesz Békés megyei zöld tagozatának el­nöke a szervezet pénteki, békésszentandrási akcióján. Békésszentandrás Szentandráson, a Hunyadi utcai, régi malom szomszédságában egyelőre egy névtelen tér áll, me­lyet két esztendővel ezelőtt a Fi­desz helyi szervezete vett gondo­zásba. Ezen a téren gyűltek össze az elmúlt hét péntekén a párt me­gyei zöld tagozatának tagjai és a velük szimpatizáló helybeliek azért, hogy ismét szebbé vará­zsolják azt. Fűnyírót, gereblyét, villát ragadtak, s persze ásót is, hogy fiatal facsemetéket ültesse­nek azok helyébe, melyek a nyá­ri aszály miatt kipusztultak. Munkájuk nyomán néhány óra alatt született újjá a tér, melyet - mint azt Hamza Zoltán, a zöld ta­gozat megyei alelnöke elmondta - a későbbiekben padokkal, ját­szóeszközökkel ellátott pihenő­parkká szeretnének átalakítani. A zöld tagozat tervei között természetesen további akciók is szerepelnek, emellett ismeretter­jesztő előadásokon szeretnék fel­hívni a figyelmet a környezet megóvásának fontosságára. L. J. Perfekt KI, Felsőfokú, államilag elismert (OKJ-s) szakképzéseket indítunk diplomások számára kellő számú jelentkező esetén. ^ 1. Okleveles könyvvizsgáló (3 év), USB 2. adótanácsadó (2 év), 3. okleveles adószakértő (1 év), valamint másoddiplomás képzés a Budapesti Gazdasági Főiskola • közgazdász-szakmérnök, vagy • számviteli szakértő szakán. Kérje tájékoztatónkat! (Részletfizetési és adókedvezmények!) Békéscsaba, Kinizsi u. 5^_ (OKÉV: 07-0041-02, FAT: 0036)

Next

/
Oldalképek
Tartalom