Békés Megyei Hírlap, 2003. szeptember (58. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-22 / 221. szám

2003. SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ ÁRA: 72 FORINT LVIII. ÉVFOLYAM 221. SZÁM A CSABA AUTOHAZ vasárnap is nyitva tart! Meglepetésekkel, extra kedvezményekkel várunk minden kedves Érdeklődött Nyitva: hétfő-péntek 8-17, szombat, vasárnap 9-13 CSABA AUTÓHÁZ KFT., Békéscsaba, Gyulai út 65/2. Tel.: (66) 520-920. Fax: (66) 520-940. www.csabaauto.hu (3) Változatlanul minőségű Mikro-Vitái baktériumtrágyát vegyen a Hívja területi képviselőnket: 06 (30) 491-8243, vagy a lerakat kezelőjét: \ 06 (30) 983-4299.­Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Internetes játékunk a 16. oldalon Riport Nem hivatalos fel­mérések szerint hazánkban évente 14-15-en követnek el öngyilkosságot játékgépfüggőség miatt. {4. oldal) VÉLEMÉNY Ha el is jön egyszer, még távol jár a gépkocsiipar alko­nya - írja az autó­mentes napon jegyzetében Csath Róza. (5. oldal) Megyei körkép Békéscsabán a Vandháti Úti Is­kola és Fejlesztőközpont segítsé­get nyújt a tanulásban akadályo­zott gyerekeknek, szeptembertől egységes pedagógiai szakszolgá­lattal is bővült a kínálatuk. (6. oldal) Orbán Viktor tiszteletére a templomban még magyar zászlót is lengettek, az ünnepség után a kertben órákig aláírást osztogatott a volt miniszterelnök. D-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Együtt építettek, együtt ünnepeltek Sokan a templomkertben hallgatták az istentiszteletet A Békéscsabai Református Gyülekezet Presbi­tériuma tegnap 10 órától tartott hálaadó isten­tiszteletet a Deák utcai templomban. Csaholczi László lelkipásztor a megújult épü­letre is felhívta a gyülekezet figyelmét. Az ün­nepi alkalmon Orbán Viktor volt miniszterel­nök, a Fidesz—Magyar Polgári Szövetség elnö­ke is részt vett, hiszen az egyház az előző kor­mányzati ciklusban kapott pénzt Isten házá­nak felújítására. Békéscsaba Bár vasárnap szokás szerint pontban tíz órakor megszólalt a harang a Deák utcai református templomban, látszott, nem hagyományos isten- tisztelet következik. békéscsabai önkormányzattól kaptak, a maradék három milliót a hívők adományaiból gyűjtötték össze. — Ha két ember együtt sikerrel felújít valamit, de nem képesek együtt megünnepelni, soha töb­bet nem építenek újat. Mi együtt építettünk és most együtt ünnepelünk — mondta a volt minisz­terelnök, majd hozzátette: az okos állam nem ki­oltja, hanem erősíti az emberek vállalkozó kedvét és tenni akarását. Osztogatni csak addig lehet, amíg van mit. Az államnak adnia kell, de úgy, hogy az megsokszorozódjon, és utána juthasson belőle másoknak is. A korábban kiadott programtól eltérően Orbán Viktor már nem vett részt tegnap délután a mezőmegyeri református imaház előtti új harang felszentelésén. Ott is Az egyébként szeré­nyebb létszámban megjelenő hívők he­lyett tegnap tömeg vo­nult az utcán, sokan helyhiány miatt a kert­ben hallgatták az ün­nepi beszédeket. A nagy érdeklődés Bölcskei Gusztáv püs­Az épülethez méltó ólomüveg Több mint tíz éve, a templomfütés elkészülte után először egyszerű üvegablakokra cserél­ték ki a korábbiakat a Deák utcai református templomban. Most újra az épülethez méltó ólomüveg ablakok díszítik a házat. A Szeve- rényi Mihály, békéscsabai festőművész által megálmodott terveket Hódmezővásárhelyen öntötték formába. pök és Orbán Viktor volt miniszterelnök jelenlétének, s természetesen a tavaly nyáron elkészült ólomüveg ablakoknak és a nemrég felújított templomnak szólt. A máso­dik világháborúban megrongált templom felújítá­sára az Orbán-kormány alatt nyert pénzt az egy­ház. Hatmillió forintot az államtól, hatmilliót a szép számmal gyűltek össze a hívők. A ha­rangláb több mint egy évig csonkán állt a száz esztendőnél idősebb imaház előtt, ugyanis a régi, mély hangú „hír­vivő” tavaly leszakadt és darabokra tört. Az új, Őrbottyánban ön­tött darabot Bölcskei Gusztáv püspök avatta fel. Hogy a balesetet elke­rüljék, elektronika húzza a harangot, ami hirdeti: jeles napra ébredtünk. (Orbán Viktorral készült interjúnkat a 3. oldalon olvashatják.) FEKETE Q. KATA Fagyálló padlólapok akciója a Terrakottában, még a fagy beállta előtt TERRAKOTTA BÉKÉSCSABA, Bartók B. út 46-50. Parkoló az udvarban. Tel.: (66) 445-442. www.tiszanet.hu/terrakotta 30 x 30-as kőmintás gfeslapok már 2190Ft/m!-töl. Kádak, szaniterek csaptelepek, minden, ami a fürdőszobához kell Kezdjük az iskolát egy egyszerű matekpéldával!. 500 OOO ff GO HÓNAPRA h 999 FORINTÉRT Igényeljen most személyi kölcsönt! Citibank Hitetvonal: 06-40-40-10-40 Hitel összege (Ft) Futamidő (hónap) Havi törlesztőrészlet (Ft) 300 ezer 48 10199 500 ezer 60 14 999 700 ezer 60 19 999 1 millió 60 27 999 A Citibank sohasem pihen cífibank _________________ttHtw* W- -, amrtxv tt« cttutxt a»n A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szer­ződéskötést kővetően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől függenek. A feltételekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-40-10-40), vagy forduljon munkatár­sunkhoz! Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. Az akció 2003. augusztus 21-től szeptember 30-ig tart. A kondíciók és az akció időtartama módosításának jogát a Citibank Rt. fenntartja. THM: 24,53-33,99% 1o34bo Nyelv, kultúra, hagyomány Szlovák művészeti csoportok mutatkoztak be „Napjainkban a nemzetiségi kisebbségek legfontosabb fel­adata a hagyományok ápolá­sa és a nyelv megőrzése” — mondta Stefan Dafto, a Szlo­vák Köztársaság főkonzulja szombaton, a XII. Szlovák Anyanyelvi Kulturális Napon, melynek házigazdája ezúttal Örménykút volt. Örménykút A szervezők gazdag program­mal várták a szlovák nyelv és kultúra művelőit, illetve baráta­it: a megye különböző részeiről érkezett szlovák közösségek művészeti csoportjai színes műsorral mutatkoztak be. Az örménykúti polgármesteri hiva­tal melletti szabad téren felállí­tott sátorban többszáz ember gyűlt össze, hogy figyelemmel kísérjék a színpadon zajló ese­ményeket. A vendégeket először Csicsely György, a helyi szlovák önkor­mányzat elnökhelyettese, majd Szakács Jánosné, a község pol­gármestere köszöntötte. Tőle azt is megtudhattuk, hogy a község egy valamikori gémeskútról kap­ta nevét, melynél gyakran álltak meg örmény kereskedők, hogy megitassák állataikat. A kulturális napot megtisztelte jelenlétével Stefan Dafto, Szlová­kia főkonzulja, valamint Fűzik János, az Országos Szlovák Ön- kormányzat elnöke is. Fűzik Já­nos örömmel szólt a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon közelmúltban be­fejeződött beruházásáról, vala­mint arról, hogy a szintén szarva­si Weöres Sándor Regionális Színház részeként a napokban szlovák színház is alakult. A köszöntők után összesen ti­zennégy kulturális csoport lépett színpadra, színvonalas produkci­ókkal téve emlékezetessé az idei Szlovák Anyanyelvi Kulturális Napot. ___________________lj. HÁ RMAS ÉVFORDULÓRA EMLÉKEZTEK, (ke) A határon túlról és Ma­gyarországról is érkeztek vendégek a hétvégén Battonyára, a szerb búcsúra és kulturális napra, ahol a szerbek három évfordulóra emlékeztek. A József Attila Művelődési Központ színpadán magyarországi és szerbiai együttesek léptek fel. (Tudósításunk az 5. oldalon.) D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Peugeot 307 akár 307 000 Ft engedménnyel! A Peugeot 307 a fenti kedvezménnyel már 2 790 000 Ft-tól megvásárolható. Az akció a 2003. szeptember 4. és december 31. között a Peugeot Hungária Kft. által kiszámlázott, akciós készletben szereplő autókra vonatkozik. Részletek a márkakereskedésünkben! § A kép illusztráció. p Kombinált üzemanyag-fogyasztás: S.2-8.3 1! 100 km, CO;-kibocsátás: 138-194 g/km Peugeot Gallion, Békéscsaba, Bajza u. 19. Tel.: (66) 529-300. PEUGEOT 307. ÖNBIZALMAT AD. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom